BYTOM (BTM): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bytom" S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

"Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Panią Teresę Majewską. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------------

Reklama

W głosowaniu tajnym nad wyborem Teresy Majewskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia oddano łącznie 10.352.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów z 10.352.000 (dziesięciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 14,53% (czternaście i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 10.352.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----------------------------------------------

Teresa Majewska została wybrana Przewodniczącą Zgromadzenia.-----------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

"Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru. --------------

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -------

7. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------

8. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 10.352.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów z 10.352.000 (dziesięciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 14,53% (czternaście i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 10.352.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenia się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru.

"Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 10 Statutu BYTOM S.A. Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala co następuje: ------------

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. ("Spółka") wyraża zgodę na zrzeczenie się przez Spółkę roszczeń: --------------------------------------------------------------------------------------

1. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, które przysługują lub mogą przysługiwać Spółce względem Pana Tomasza Sarapaty oraz Pani Doroty Wiler w związku z pełnieniem przez Pana Tomasza Sarapatę oraz Panią Dorotę Wiler funkcji członków Zarządu Spółki, w tym w szczególności roszczeń o odszkodowanie za działanie polegające na doprowadzeniu do zawarcia pomiędzy Spółką a Agatą Mazur - Sarapata (działającej jako AGAMART) oraz pomiędzy Spółką a firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A. w upadłości układowej umów na warunkach rażąco odbiegających od warunków rynkowych, w tym warunków obowiązujących innych kontrahentów Spółki, -----------------------------------------------

2. a także ewentualnych roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, które przysługują lub mogą przysługiwać Spółce względem Pana Haralda Lassmann w związku ze sprawowaniem przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ------------------------------------------------------

w zamian za zrzeczenie się przez Panią Agatę Mazur - Sarapata, Pana Tomasza Sarapatę, Panią Dorotę Wiler, Pana Jana Załubskiego, Pana Haralda Lassmanna, Fundację LassmannFamilien-Privatstiftung, z siedzibą w Wiedniu, spółkę ZET Transport Agencja Celna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu oraz spółkę Eko-Lek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łabowej, wszelkich roszczeń wobec Spółki, jakie wskazane wyżej osoby mają lub mogą mieć w stosunku do Spółki w przyszłości w związku z jakimikolwiek stosunkami pomiędzy tymi osobami a Spółką lub zaistniałymi faktami, które miały miejsce przed datą wejścia w życie ugody, jaka między stronami ma zostać zawarta.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia stosownych umów lub ugód, a także do złożenia w imieniu Spółki stosownych oświadczeń o zrzeczeniu się wskazanych wyżej roszczeń oraz zwolnienia ww. osób z długu względem Spółki tytułem wzajemnego zrzeczenia się przez ww. osoby roszczeń względem Spółki.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". --------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 10.172.000 (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące) głosów z 10.172.000 (dziesięciu milionów stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 14,28% (czternaście i dwadzieścia osiem setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 10.172.000 (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące) głosów, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik Doroty Wiler reprezentujący 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji nie brał udziału w głosowaniu. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: ---------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. - Panu Haraldowi Lassmannowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 10.352.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów z 10.352.000 (dziesięciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji stanowiących 14,53% (czternaście i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 10.352.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----------------------------------------------------------------------------
Artur Morawiec - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Bytom | uchwały | bytów | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »