Reklama

SWISSMED (SWD): Zawarcie umowy najmu przez spółkę zależną Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - nowa przychodnia w Pruszczu Gdańskim

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2010 roku spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ("Najemca") zawarła ze spółką OPTI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Wynajmujący") umowę najmu Budynku o powierzchni ogólnej 374,08 m2 oraz 6 miejsc parkingowych przy Budynku ("Umowa"). Wynajmujący zobowiązał się wybudować Budynek o powierzchni całkowitej 416,61 m² składający się z trzech kondygnacji naziemnych w Pruszczu Gdańskim. Skuteczność Umowy strony uzależniły od wybudowania przez Wynajmującego Budynku w terminie do dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Spółka zależna Emitenta w najmowanym Budynku zamierza otworzyć nową przychodnię rozszerzając tym samym działalność grupy kapitałowej Swissmed poprzez rozbudowę sieci przychodni. Łączny miesięczny czynsz najmu - należny Wynajmującemu począwszy od dnia protokolarnego przekazania Najemcy Budynku - strony ustaliły na kwotę 25.000 zł netto. Umowa została zawarta na czas oznaczony 10 lat, licząc od dnia protokolarnego przekazania Budynku. Strony zastrzegły, że Najemca jest uprawniony na warunkach określonych w Umowie do jej wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie może zostać złożone najwcześniej po upływie 48 miesięcy, licząc od dnia przekazania Budynku. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy wygasa, jeżeli nie zostanie złożone Wynajmującemu przed upływem 72 miesięcy, licząc od dnia przekazania Budynku. Zgodnie z art. 11.1 Umowy Wynajmujący złożył Najemcy nieodwołalną i niezmienną przez okres 30 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, ofertę nabycia całego Budynku za cenę netto 3.300.000 zł. W przypadku wygaśnięcia w/w oferty, Najemcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym przez cały okres trwania Umowy.

Strony postanowiły, że w przypadku opóźnienia w przekazaniu Budynku, Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości 1% miesięcznego czynszu najmu netto za każdy dzień opóźnienia. Najemca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda z tytułu opóźnienia w przekazaniu Budynku przekracza wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »