Reklama

POLIMEXMS (PXM): Zawarcie znaczącej umowy - raport 52

Raport bieżący nr 52/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 116/2015 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Polimex Energetyka Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) ("Wykonawca”) a spółką Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Podwykonawca”) zawarta została umowa mająca za przedmiot dostawy i usługi wchodzące w skład modernizacji kotłów bloków 1-3 Elektrowni Turów będącej przedmiotem umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 116/205 z wyłączeniem jednak robót budowlanych, które będą przedmiotem odrębnej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą ("Kontrakt”, "Umowa o Roboty”).

Reklama

Cena Kontraktu netto za prawidłowe, kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określona została jako ryczałtowa w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego i wynosi łącznie, za wszystkie 3 fazy przedmiotu Kontraktu 176.700.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy złotych zero groszy) ("Cena”). Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru wskazanych w Kontrakcie etapów realizacji Kontraktu. Cena Umowy w złotych jest stała i nie podlega zmianom, za wyjątkiem korekt przewidzianych w Umowie.

Kontrakt przewiduje kary umowne m.in.: (i) za zwłokę w realizacji Kontraktu w wysokości od 0,2% do 1,29% wartości danej fazy przedmiotu Kontraktu za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w zależności od rodzaju etapu, (ii) za niedotrzymanie wymienionych w Kontrakcie gwarantowanych parametrów technicznych na określonym poziomie w wysokości od 0,39% do 1,29% wartości danej fazy przedmiotu Kontraktu za każde przekroczenie parametru o wskazaną wartość. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Podwykonawcy kar umownych wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną przewidzianą Kontraktem Głównym z powodu tej samej okoliczności, z tytułu której zamierza naliczyć karę umowną Podwykonawcy.

Sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza Podwykonawcy i jego dalszych Podwykonawców kontraktowa i deliktowa wobec Wykonawcy i Zamawiającego za daną fazę przedmiotu Kontraktu z tytułu jakichkolwiek jego roszczeń, włączając roszczenia wynikające z naruszenia obowiązków określonych przepisami prawa lub określonych w Kontrakcie, włączając kary umowne, z odpowiedzialności za szkody na osobie lub rzeczy, nie może przekroczyć 100% Ceny za daną fazę przedmiotu Kontraktu. Ograniczenie nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 3% Ceny za daną fazę przedmiotu Kontraktu w okresie realizacji Kontraktu i w wysokości 0,9% Ceny za daną fazę przedmiotu Kontraktu w okresie gwarancji.

Na podstawie Kontraktu Wykonawca udziela gwarancji jakości, oddzielnie dla każdej fazy Kontraktu, do 24 lub 36 miesięcy w zależności od rodzaju ewentualnych wad. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi 36 miesięcy.

Kontrakt wchodzi w życie w dniu 27 września 2016 roku.

Umowę uznaje się za znaczącą z uwagi na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które przekracza wartość co najmniej 2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-28Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »