Reklama

IPODS (IOD): Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza nowego projektu uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku - raport 14

Raport bieżący nr 14/2021

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Emitent” lub "Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Movie Games S.A. (dalej "Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku następujących punktów porządku obrad:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025;

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu.

W w/w żądaniu Akcjonariusz wskazał, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 5 ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2021 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku i zaproponował następujący zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w części Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu, Zarząd Emitenta przedstawia Opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która stanowi załącznik do projektu w/w uchwały.

Ponadto Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłosił nowy projekt uchwały objętej dotychczasowym punktem 6 porządku obrad, tj. uchwały nr 4 w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W/w uchwała objęta jest punktem 9 zaproponowanego przez Akcjonariusza nowego porządku obrad.

Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z Opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »