26.05.2022 USA Produkt krajowy brutto za I kwartał
27.05.2022 USA Dochody i wydatki Amerykanów w kwietniu;
Indeks Uniwersytetu Michigan za maj
30.05.2022 NIEMCY Inflacja CPI za maj
31.05.2022 STREFA EURO Inflacja HICP za maj
31.05.2022 NIEMCY Stopa bezrobocia za maj
31.05.2022 JAPONIA Stopa bezrobocia za kwiecień;
Produkcja przemysłowa za kwiecień
31.05.2022 USA Indeks Chicago PMI za maj;
Indeks Conference Board za maj
31.05.2022 GUS Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Inflacja CPI za maj
01.06.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za maj
01.06.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za maj
01.06.2022 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za maj
01.06.2022 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za maj
01.06.2022 FED Beżowa Księga
01.06.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Stopa bezrobocia za kwiecień
01.06.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Indeks ISM dla przemysłu za maj
02.06.2022 STREFA EURO Inflacja PPI za kwiecień
02.06.2022 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień
03.06.2022 USA Stopa bezrobocia za maj;
Indeks PMI dla usług za maj;
Indeks ISM dla usług za maj
03.06.2022 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za kwiecień;
Indeks PMI dla usług za maj
03.06.2022 STREFA EURO Sprzedaż detaliczna za kwiecień;
Indeks PMI dla usług za maj
06.06.2022 STREFA EURO Indeks Sentix za czerwiec
07.06.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za maj
07.06.2022 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za kwiecień
07.06.2022 USA Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
08.06.2022 NIEMCY Produkcja przemysłowa za kwiecień
08.06.2022 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za I kwartał
08.06.2022 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
08.06.2022 JAPONIA Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Bilans płatniczy za kwiecień
09.06.2022 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
10.06.2022 USA Inflacja CPI za maj;
Indeks Uniwersytetu Michigan za czerwiec
13.06.2022 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za kwiecień
14.06.2022 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za kwiecień
14.06.2022 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za kwiecień
14.06.2022 USA Inflacja PPI za maj
14.06.2022 JAPONIA Produkcja przemysłowa za kwiecień
14.06.2022 NIEMCY Inflacja CPI za maj;
Indeks instytutu ZEW za czerwiec
15.06.2022 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
15.06.2022 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
15.06.2022 GUS Inflacja CPI za maj
15.06.2022 USA Ceny importu i eksportu za maj;
Sprzedaż detaliczna za maj
16.06.2022 USA Indeks Fed z Filadelfii za czerwiec;
Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w maju
16.06.2022 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
16.06.2022 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za maj
17.06.2022 JAPONIA Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych
17.06.2022 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za maj
17.06.2022 USA Produkcja przemysłowa za maj
17.06.2022 STREFA EURO Inflacja HICP za maj
20.06.2022 NIEMCY Inflacja PPI za maj
21.06.2022 GUS Produkcja przemysłowa za maj;
Przeciętne wynagrodzenie brutto za maj
21.06.2022 STREFA EURO Bilans płatniczy za kwiecień
21.06.2022 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym za maj
22.06.2022 GUS Sprzedaż detaliczna za maj;
Produkcja budowlano-montażowa za maj
23.06.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
23.06.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
23.06.2022 GUS Koniunktura gospodarcza za czerwiec;
Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za czerwiec
23.06.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
23.06.2022 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
23.06.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
24.06.2022 JAPONIA Inflacja CPI za maj
24.06.2022 USA Indeks Michigan za czerwiec;
Sprzedaż nowych domów za maj
24.06.2022 NIEMCY Indeks instytutu Ifo za czerwiec
27.06.2022 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za maj
28.06.2022 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board za czerwiec
28.06.2022 NIEMCY Indeks zaufania konsumentów GfK za lipiec
29.06.2022 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za czerwiec
29.06.2022 NIEMCY Inflacja CPI za czerwiec
29.06.2022 USA Produkt krajowy brutto za I kwartał
30.06.2022 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za I kwartał
30.06.2022 JAPONIA Produkcja przemysłowa za maj
30.06.2022 STREFA EURO Stopa bezrobocia za maj
30.06.2022 USA Dochody i wydatki Amerykanów w maju;
Indeks Chicago PMI za czerwiec
01.07.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks ISM dla przemysłu za czerwiec
01.07.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Inflacja HICP za czerwiec
01.07.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2022 GUS Inflacja CPI za czerwiec
01.07.2022 JAPONIA Stopa bezrobocia za maj;
Indeks Tankan dla przemysłu za II kwartał;
Indeks Tankan dla usług za II kwartał;
Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2022 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
04.07.2022 STREFA EURO Indeks Sentix za lipiec;
Inflacja PPI za maj
04.07.2022 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za maj
05.07.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za czerwiec
05.07.2022 NIEMCY Indeks PMI dla usług za czerwiec
05.07.2022 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za maj
05.07.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za czerwiec
06.07.2022 STREFA EURO Sprzedaż detaliczna za maj
06.07.2022 USA Indeks PMI dla usług za czerwiec;
Indeks ISM dla usług za czerwiec
06.07.2022 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za maj
07.07.2022 NIEMCY Produkcja przemysłowa za maj
07.07.2022 USA Bilans handlu zagranicznego za maj
07.07.2022 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
08.07.2022 USA Stopa bezrobocia za czerwiec
08.07.2022 JAPONIA Bilans płatniczy za maj
12.07.2022 NIEMCY Indeks instytutu ZEW za lipiec
13.07.2022 NIEMCY Inflacja CPI za czerwiec
13.07.2022 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za maj
13.07.2022 USA Inflacja CPI za czerwiec
13.07.2022 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za maj
13.07.2022 FED Beżowa Księga za lipiec
14.07.2022 JAPONIA Produkcja przemysłowa za maj
14.07.2022 USA Inflacja PPI za czerwiec
15.07.2022 GUS Inflacja CPI za czerwiec
15.07.2022 USA Ceny importu i eksportu za czerwiec;
Sprzedaż detaliczna za czerwiec;
Produkcja przemysłowa za czerwiec;
Indeks Michigan za lipiec
15.07.2022 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za maj
19.07.2022 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w czerwcu
19.07.2022 STREFA EURO Inflacja HICP za czerwiec
19.07.2022 WIELKA BRYTANIA Wynagrodzenia za maj;
Stopa bezrobocia za maj
20.07.2022 NIEMCY Inflacja PPI za czerwiec
20.07.2022 STREFA EURO Bilans płatniczy za maj
20.07.2022 GUS Produkcja przemysłowa za czerwiec;
Przeciętne wynagrodzenie brutto za czerwiec;
Koniunktura konsumencka za lipiec
20.07.2022 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym za czerwiec
20.07.2022 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za czerwiec;
Inflacja PPI za czerwiec
21.07.2022 JAPONIA Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych;
Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
21.07.2022 GUS Sprzedaż detaliczna za czerwiec;
Produkcja budowlano-montażowa za czerwiec
21.07.2022 USA Indeks Fed z Filadelfii za lipiec
21.07.2022 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
22.07.2022 JAPONIA Inflacja CPI za czerwiec;
Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
22.07.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
22.07.2022 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za czerwiec;
Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
22.07.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
22.07.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
22.07.2022 GUS Koniunktura gospodarcza za lipiec
25.07.2022 NIEMCY Indeks instytutu Ifo za lipiec
26.07.2022 USA Sprzedaż nowych domów za czerwiec;
Indeks zaufania konsumentów Conference Board za lipiec
27.07.2022 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
27.07.2022 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za czerwiec
27.07.2022 NIEMCY Indeks zaufania konsumentów GfK za sierpień
28.07.2022 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za lipiec
28.07.2022 USA Produkt krajowy brutto za II kwartał
28.07.2022 NIEMCY Inflacja HICP za lipiec
29.07.2022 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Inflacja HICP za lipiec
29.07.2022 USA Dochody i wydatki Amerykanów za czerwiec;
Indeks Uniwersytetu Michigan za lipiec
29.07.2022 GUS Inflacja CPI za lipiec
29.07.2022 JAPONIA Stopa bezrobocia za czerwiec;
Produkcja przemysłowa za czerwiec
01.08.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
01.08.2022 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
01.08.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks ISM dla przemysłu za lipiec
01.08.2022 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
01.08.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
01.08.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Stopa bezrobocia za czerwiec
02.08.2022 STREFA EURO Inflacja PPI za czerwiec
03.08.2022 USA Indeks PMI dla usług za lipiec;
Indeks ISM dla usług za lipiec;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za czerwiec
03.08.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za lipiec;
Sprzedaż detaliczna za czerwiec
03.08.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za lipiec
03.08.2022 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
04.08.2022 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za czerwiec
04.08.2022 USA Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
04.08.2022 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
05.08.2022 NIEMCY Produkcja przemysłowa za czerwiec
05.08.2022 USA Stopa bezrobocia za lipiec
08.08.2022 STREFA EURO Indeks Sentix za sierpień
08.08.2022 JAPONIA Bilans płatniczy za czerwiec
10.08.2022 USA Inflacja CPI za lipiec
10.08.2022 NIEMCY Inflacja CPI za lipiec
11.08.2022 USA Inflacja PPI za lipiec
12.08.2022 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za II kwartał
12.08.2022 GUS Inflacja CPI za lipiec
12.08.2022 USA Ceny importu i eksportu za lipiec;
Indeks Uniwersytetu Michigan za sierpień
12.08.2022 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za czerwiec
15.08.2022 JAPONIA Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Produkcja przemysłowa za czerwiec
16.08.2022 WIELKA BRYTANIA Wynagrodzenia za czerwiec;
Stopa bezrobocia za czerwiec
16.08.2022 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w lipcu;
Produkcja przemysłowa za lipiec
16.08.2022 NIEMCY Indeks instytutu ZEW za sierpień
16.08.2022 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
17.08.2022 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał
17.08.2022 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za lipiec
17.08.2022 USA Sprzedaż detaliczna za lipiec
17.08.2022 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za lipiec
17.08.2022 GUS Produkt krajowy brutto za II kwartał
18.08.2022 STREFA EURO Inflacja HICP za lipiec
18.08.2022 GUS Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za sierpień
18.08.2022 USA Indeks Fed z Filadelfii za sierpień;
Sprzedaż domów na rynku wtórnym za lipiec
19.08.2022 STREFA EURO Bilans płatniczy za czerwiec
19.08.2022 NIEMCY Inflacja PPI za lipiec
19.08.2022 GUS Produkcja przemysłowa za lipiec;
Przeciętne wynagrodzenie za lipiec
19.08.2022 JAPONIA Inflacja CPI za lipiec
19.08.2022 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za lipiec
22.08.2022 GUS Sprzedaż detaliczna za lipiec;
Produkcja budowlano-montażowa za lipiec;
Koniunktura gospodarcza za sierpień
23.08.2022 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
23.08.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
23.08.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
23.08.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień;
Sprzedaż nowych domów za lipiec
23.08.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
24.08.2022 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za lipiec
24.08.2022 GUS Stopa bezrobocia za lipiec
25.08.2022 USA Produkt krajowy brutto za II kwartał
25.08.2022 NIEMCY Indeks instytutu Ifo za sierpień
26.08.2022 USA Dochody i wydatki Amerykanów za lipiec;
Indeks Uniwersytetu Michigan za sierpień
26.08.2022 NIEMCY Indeks zaufania konsumentów GfK za wrzesień
30.08.2022 JAPONIA Stopa bezrobocia za lipiec
30.08.2022 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board za sierpień
30.08.2022 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za sierpień
30.08.2022 NIEMCY Inflacja CPI za sierpień
31.08.2022 JAPONIA Produkcja przemysłowa za lipiec
31.08.2022 GUS Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Inflacja CPI za sierpień
31.08.2022 STREFA EURO Inflacja HICP za sierpień
31.08.2022 NIEMCY Stopa bezrobocia za sierpień
01.09.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Stopa bezrobocia za lipiec
01.09.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2022 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks ISM dla przemysłu za sierpień
01.09.2022 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
02.09.2022 USA Stopa bezrobocia za sierpień;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za lipiec
02.09.2022 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za lipiec
02.09.2022 STREFA EURO Inflacja PPI za lipiec
05.09.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za sierpień
05.09.2022 NIEMCY Indeks PMI dla usług za sierpień
05.09.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za sierpień;
Indeks Sentix za wrzesień;
Sprzedaż detaliczna za lipiec
06.09.2022 USA Indeks PMI dla usług za sierpień;
Indeks ISM dla usług za sierpień
06.09.2022 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za lipiec
07.09.2022 FED Beżowa Księga
07.09.2022 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał
07.09.2022 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych za wrzesień
07.09.2022 USA Bilans handlu zagranicznego za lipiec
07.09.2022 NIEMCY Produkcja przemysłowa za lipiec
08.09.2022 JAPONIA Produkt krajowy brutto za II kwartał
08.09.2022 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
12.09.2022 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za lipiec;
Bilans handlu zagranicznego za lipiec
13.09.2022 NIEMCY Inflacja CPI za sierpień
13.09.2022 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za lipiec
13.09.2022 NIEMCY Indeks instytutu ZEW za wrzesień
13.09.2022 USA Inflacja CPI za sierpień
14.09.2022 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za sierpień
14.09.2022 JAPONIA Produkcja przemysłowa za lipiec
14.09.2022 USA Inflacja PPI za sierpień
14.09.2022 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za lipiec
15.09.2022 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
15.09.2022 GUS Inflacja CPI za sierpień
15.09.2022 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za sierpień
15.09.2022 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za lipiec
15.09.2022 USA Ceny importu i eksportu za sierpień;
Sprzedaż detaliczna za sierpień;
Indeks Fed z Filadelfii za wrzesień;
Produkcja przemysłowa za sierpień
16.09.2022 STREFA EURO Inflacja HICP za sierpień
16.09.2022 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za sierpień
16.09.2022 USA Indeks Uniwersytetu Michigan za wrzesień
20.09.2022 JAPONIA Inflacja CPI za sierpień
20.09.2022 STREFA EURO Bilans płatniczy za lipiec
20.09.2022 NIEMCY Inflacja PPI za sierpień
20.09.2022 USA Pozwolenia na budowę domów w sierpniu;
Rozpoczęte budowy domów w sierpniu
20.09.2022 GUS Produkcja przemysłowa za sierpień;
Ceny produkcji za sierpień;
Wynagrodzenia za sierpień
21.09.2022 GUS Sprzedaż detaliczna za sierpień;
Produkcja budowlano-montażowa za sierpień;
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej za wrzesień;
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za wrzesień
21.09.2022 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym za sierpień
21.09.2022 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
22.09.2022 GUS Koniunktura gospodarcza za wrzesień
22.09.2022 JAPONIA Decyzja Banku Japonii za wrzesień
23.09.2022 USA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
23.09.2022 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
23.09.2022 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
23.09.2022 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
23.09.2022 GUS Stopa bezrobocia za sierpień
26.09.2022 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień
26.09.2022 NIEMCY Indeks instytutu Ifo za wrzesień
27.09.2022 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za sierpień;
Sprzedaż nowych domów w sierpniu;
Indeks zaufania konsumentów Conference Board za wrzesień
28.09.2022 NIEMCY Indeks zaufania konsumentów GfK za październik
29.09.2022 NIEMCY Inflacja CPI za wrzesień
29.09.2022 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za wrzesień
29.09.2022 USA Produkt krajowy brutto za II kwartał
30.09.2022 NIEMCY Stopa bezrobocia za wrzesień
30.09.2022 GUS Inflacja CPI za wrzesień
30.09.2022 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Saldo rachunku bieżącego za II kwartał
30.09.2022 JAPONIA Stopa bezrobocia za sierpień;
Produkcja przemysłowa za sierpień
30.09.2022 USA Dochody i wydatki Amerykanów za sierpień;
Indeks Uniwersytetu Michigan za wrzesień
30.09.2022 STREFA EURO Inflacja HICP za wrzesień;
Stopa bezrobocia za sierpień