28.05.2020 USA Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień
28.05.2020 NIEMCY Inflacja CPI za maj
28.05.2020 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za maj
29.05.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za maj
29.05.2020 GUS Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Inflacja CPI za maj
29.05.2020 USA Dochody i wydatki Amerykanów za kwiecień;
Indeks Chicago PMI za maj;
Indeks Michigan za maj
29.05.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za kwiecień
01.06.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za maj
01.06.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za maj
01.06.2020 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za maj
02.06.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za maj
02.06.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za maj
03.06.2020 NIEMCY Stopa bezrobocia za kwiecień
03.06.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za maj
03.06.2020 USA Indeks PMI dla usług za maj;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień;
Indeks ISM dla usług za maj
03.06.2020 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
03.06.2020 STREFA EURO Inflacja PPI za kwiecień;
Stopa bezrobocia za kwiecień
04.06.2020 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
04.06.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za maj;
Sprzedaż detaliczna za kwiecień
04.06.2020 USA Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
04.06.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za maj
05.06.2020 USA Stopa bezrobocia za maj
05.06.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za kwiecień
08.06.2020 STREFA EURO Indeks Sentix za czerwiec
08.06.2020 JAPONIA Produkt krajowy brutto za I kwartał
08.06.2020 NIEMCY Produkcja przemysłowa za kwiecień
09.06.2020 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za I kwartał
09.06.2020 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
10.06.2020 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
10.06.2020 USA Inflacja CPI za maj
10.06.2020 WIELKA BRYTANIA Bilans handlu zagranicznego za kwiecień;
Produkt krajowy brutto za kwiecień;
Produkcja przemysłowa za kwiecień
11.06.2020 USA Inflacja PPI za maj
12.06.2020 USA Ceny importu i eksportu za maj;
Indeks Michigan za czerwiec
12.06.2020 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za kwiecień
12.06.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za kwiecień
15.06.2020 GUS Inflacja CPI za maj
15.06.2020 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
16.06.2020 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za kwiecień;
Wynagrodzenia za kwiecień
16.06.2020 JAPONIA Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych
16.06.2020 NIEMCY Inflacja CPI za maj;
Indeks ZEW za czerwiec
16.06.2020 USA Sprzedaż detaliczna za maj;
Produkcja przemysłowa za maj
17.06.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za maj
17.06.2020 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w maju
18.06.2020 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za maj
18.06.2020 USA Indeks Fed z Filadelfii za czerwiec;
Indeks Conference Board za maj
18.06.2020 GUS Wynagrodzenia w maju;
Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za czerwiec
18.06.2020 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
19.06.2020 JAPONIA Inflacja CPI za maj
19.06.2020 NIEMCY Inflacja PPI za maj
19.06.2020 GUS Produkcja przemysłowa za maj
19.06.2020 STREFA EURO Bilans płatniczy za kwiecień
22.06.2020 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym za maj
22.06.2020 GUS Sprzedaż detaliczna za maj;
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu oraz usługach za czerwiec
23.06.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec;
Sprzedaż nowych domów za maj
23.06.2020 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
23.06.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
23.06.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
23.06.2020 GUS Produkcja budowlano-montażowa za maj
23.06.2020 NIEMCY Indeks Ifo za czerwiec
23.06.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
25.06.2020 USA Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za maj
26.06.2020 USA Dochody i wydatki Amerykanów za maj;
Indeks Michigan za czerwiec
29.06.2020 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za czerwiec
29.06.2020 NIEMCY Inflacja CPI za czerwiec
30.06.2020 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za I kwartał
30.06.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za maj
30.06.2020 GUS Inflacja CPI za czerwiec
30.06.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za czerwiec
30.06.2020 USA Indeks Chicago PMI za czerwiec;
Indeks Conference Board za czerwiec
01.07.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks ISM dla przemysłu za czerwiec
01.07.2020 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Stopa bezrobocia za czerwiec
01.07.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
02.07.2020 STREFA EURO Inflacja PPI za maj;
Stopa bezrobocia za maj
02.07.2020 USA Bilans handlu zagranicznego za maj;
Stopa bezrobocia za czerwiec;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za maj;
Zamówienia w przemyśle za maj
03.07.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za czerwiec
03.07.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za czerwiec
03.07.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za czerwiec
06.07.2020 STREFA EURO Sprzedaż detliczna za maj;
Indeks Sentix za lipiec
06.07.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za maj
06.07.2020 USA Indeks PMI dla usług za czerwiec;
Indeks ISM dla usług za czerwiec
07.07.2020 NIEMCY Produkcja przemysłowa za maj
08.07.2020 JAPONIA Bilans płatniczy za maj
08.07.2020 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
09.07.2020 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za maj
10.07.2020 WIELKA BRYTANIA Produkcja przemysłowa za maj
10.07.2020 USA Inflacja PPI za czerwiec
14.07.2020 NIEMCY Inflacja CPI za czerwiec;
Indeks ZEW za lipiec
14.07.2020 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za maj
14.07.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za maj
14.07.2020 USA Inflacja CPI za czerwiec
14.07.2020 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za maj;
Wynagrodzenia za maj
15.07.2020 GUS Inflacja CPI za czerwiec
15.07.2020 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za czerwiec;
Inflacja PPI za czerwiec
15.07.2020 USA Produkcja przemysłowa za czerwiec;
Ceny importu i eksportu za czerwiec
15.07.2020 FED Beżowa Księga za lipiec
16.07.2020 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za maj
16.07.2020 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
16.07.2020 USA Sprzedaż detaliczna za czerwiec;
Indeks Fed z Filadelfii za lipiec
17.07.2020 GUS Wynagrodzenia za czerwiec
17.07.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za czerwiec
17.07.2020 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w czerwcu;
Indeks Michigan za lipiec
20.07.2020 STREFA EURO Bilans płatniczy za maj
20.07.2020 NIEMCY Inflacja PPI za czerwiec
20.07.2020 GUS Produkcja przemysłowa za czerwiec
20.07.2020 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
21.07.2020 JAPONIA Inflacja CPI za czerwiec
21.07.2020 GUS Produkcja budowlano-montażowa za czerwiec;
Sprzedaż detaliczna za czerwiec
22.07.2020 JAPONIA Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych
22.07.2020 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym za czerwiec
22.07.2020 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
22.07.2020 GUS Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za lipiec;
Koniunktura gospodarcza za lipiec
23.07.2020 USA Indeks Conference Board za czerwiec
23.07.2020 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za czerwiec
24.07.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
24.07.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec;
Sprzedaż nowych domów za czerwiec
24.07.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
24.07.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks PMI dla usług za lipiec
27.07.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za czerwiec
27.07.2020 NIEMCY Indeks Ifo za lipiec
28.07.2020 USA Indeks Conference Board za lipiec
29.07.2020 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
30.07.2020 NIEMCY Stop bezrobocia za lipiec;
Inflacja CPI za lipiec
30.07.2020 STREFA EURO Stopa bezrobocia za czerwiec;
Koniunktura gospodarcza za lipiec
30.07.2020 USA Produkt krajowy brutto za II kwartał
31.07.2020 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Inflacja HICP za lipiec
31.07.2020 GUS Inflacja CPI za lipiec
31.07.2020 JAPONIA Stopa bezrobocia za czerwiec;
Produkcja przemysłowa za czerwiec
31.07.2020 USA Dochody i wydatki Amerykanów w czerwcu;
Indeks Chicago PMI za lipiec;
Indeks Michigan za lipiec
03.08.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
03.08.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
03.08.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec;
Indeks ISM dla przemysłu za lipiec
03.08.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
03.08.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za lipiec
04.08.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za czerwiec
04.08.2020 STREFA EURO Inflacja PPI za czerwiec
05.08.2020 USA Indeks PMI dla usług za lipiec;
Indeks ISM dla usług za lipiec;
Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
05.08.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za lipiec
05.08.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za lipiec
05.08.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za lipiec;
Sprzedaż detaliczna za czerwiec
06.08.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za czerwiec
06.08.2020 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
07.08.2020 NIEMCY Produkcja przemysłowa za czerwiec;
Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
07.08.2020 USA Stopa bezrobocia za lipiec
10.08.2020 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Produkt krajowy brutto za czerwiec;
Produkcja przemysłowa za czerwiec
10.08.2020 STREFA EURO Index Sentix za sierpień
11.08.2020 JAPONIA Bilans płatniczy za czerwiec
11.08.2020 USA Inflacja PPI za lipiec
11.08.2020 NIEMCY Indeks ZEW za sierpień
11.08.2020 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za czerwiec;
Wynagrodzenia za czerwiec
12.08.2020 USA Inflacja CPI za lipiec
12.08.2020 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za czerwiec
13.08.2020 USA Ceny importu i eksportu za lipiec
13.08.2020 POLSKA BIlans płatniczy za czerwiec
13.08.2020 NIEMCY Inflacja CPI za lipiec
14.08.2020 USA Sprzedaż detaliczna za lipiec;
Produkcja przemysłowa za lipiec;
Indeks Michigan za sierpień
14.08.2020 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
14.08.2020 NIEMCY Produkt krajowy brutto za II kwartał
14.08.2020 GUS Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Inflacja CPI za lipiec
17.08.2020 JAPONIA Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Produkcja przemysłowa za czerwiec
18.08.2020 USA Pozwolenia na budowę domów za lipiec oraz rozpoczęte budowym domów w lipcu
19.08.2020 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za lipiec
19.08.2020 GUS Wynagrodzenia w lipcu;
Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za sierpień
19.08.2020 STREFA EURO Bilans płatniczy za czerwiec
19.08.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za lipiec
20.08.2020 USA Indeks Fed z Filadelfii za sierpień;
Indeks Conference Board za lipiec
20.08.2020 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za lipiec
20.08.2020 GUS Produkcja przemysłowa lipiec
20.08.2020 NIEMCY Inflacja PPI za lipiec
21.08.2020 GUS Sprzedaż detaliczna za lipiec;
Produkcja budowlano-montażowa za lipiec;
Koniunktura gospodarcza za sierpień
21.08.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień;
Sprzedaż domów na rynku wtórnym za lipiec
21.08.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
21.08.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
21.08.2020 JAPONIA Inflacja CPI za lipiec;
Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
21.08.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
25.08.2020 NIEMCY Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Indeks instytuu Ifo za sierpień
25.08.2020 USA Sprzedaż nowych domów za lipiec;
Indeks Conference Board za sierpień
26.08.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za lipiec
27.08.2020 USA Produkt krajowy brutto za II kwartał
28.08.2020 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za sierpień
28.08.2020 USA Dochody i wydatki Amerykanów za lipiec;
Indeks Michigan za sierpień
31.08.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za lipiec
31.08.2020 USA Indeks Chicago PMI dla sierpień
31.08.2020 NIEMCY Inflacja CPI za sierpień
31.08.2020 GUS Produkt krajowy brutto za II kwartał
01.09.2020 JAPONIA Stopa bezrobocia za lipiec;
Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks ISM dla przemysłu za sierpień
01.09.2020 GUS Inflacja CPI za sierpień
01.09.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Stopa bezrobocia za lipiec;
Inflacja HICP za sierpień
01.09.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Stopa bezrobocia za sierpień
02.09.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za lipiec
02.09.2020 STREFA EURO Inflacja PPI za lipiec
02.09.2020 FED Beżowa Księga za wrzesień
03.09.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za sierpień
03.09.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za sierpień;
Sprzedaż detaliczna za lipiec
03.09.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za sierpień
03.09.2020 USA Bilans handlu zagranicznego za lipiec;
Indeks PMI dla usług za sierpień;
Indeks ISM dla usług za sierpień
04.09.2020 USA Stopa bezrobocia za sierpień
04.09.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za lipiec