14.04.2021 FED Beżowa Księga
14.04.2021 USA Ceny importu i eksportu za marzec
14.04.2021 STREFA EURO Produkcja przemysłow za luty
15.04.2021 GUS Inflacja CPI za marzec
15.04.2021 USA Sprzedaż detaliczna za marzec;
Indeks Fed z Filadelfii za kwiecień;
Produkcja przemysłowa za marzec
15.04.2021 NIEMCY Inflacja CPI za marzec
16.04.2021 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w marcu;
Indeks Michigan za kwiecień
16.04.2021 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za luty;
Inflacja HICP za marzec
19.04.2021 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za marzec;
Produkcja przemysłowa za luty
19.04.2021 STREFA EURO Bilans płatniczy za luty
20.04.2021 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za luty
20.04.2021 NIEMCY Inflacja PPI za marzec
21.04.2021 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za marzec
21.04.2021 GUS Produkcja przemysłowa za marzec;
Wynagrodzenia w marcu
22.04.2021 GUS Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za kwiecień;
Produkcja budowlano-montażowa za marzec;
Sprzedaż detaliczna za marzec;
Koniunktura gospodarcza za kwiecień
22.04.2021 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
23.04.2021 JAPONIA Inflacja CPI za marzec;
Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień
23.04.2021 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za marzec;
Indeksy PMI - dla przemysłu i usług za kwiecień
23.04.2021 NIEMCY Indeksy PMI - dla przemysłu i usług za kwiecień
23.04.2021 USA Indeksy PMI - dla przemysłu i usług za kwiecień;
Sprzedaż nowych domów za marzec
23.04.2021 STREFA EURO Indeksy PMI - dla przemysłu i usług za kwiecień
26.04.2021 NIEMCY Indeks Ifo za kwiecień
26.04.2021 USA Zamówienia trwałego użytku za marzec
27.04.2021 USA Indeks Conference Board za kwiecień
27.04.2021 JAPONIA Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych
28.04.2021 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
29.04.2021 USA Produkt krajowy brutto za I kwartał
29.04.2021 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za kwiecień
29.04.2021 NIEMCY Stopa bezrobocia za kwiecień;
Inflacja CPI za kwiecień
30.04.2021 USA Wydatki i dochody Amerykanów w marcu;
Indeks Chicago PMI za kwiecień;
Indeks Michigan za kwiecień
30.04.2021 NIEMCY Produkt krajowy brutto za I kwartał
30.04.2021 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Inflacja HICP za kwiecień;
Stopa bezrobocia za marzec
30.04.2021 JAPONIA Produkcja przemysłowa za marzec;
Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień
03.05.2021 USA Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień;
Indeks ISM dla przemysłu za kwiecień
03.05.2021 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień
03.05.2021 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień
04.05.2021 USA Bilans handlu zagranicznego za marzec;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za marzec
04.05.2021 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień
04.05.2021 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień
05.05.2021 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych za maj
05.05.2021 NIEMCY Indeks PMI dla usług za kwiecień
05.05.2021 USA Indeks PMI dla usług za kwiecień;
Indeks ISM dla usług za kwiecień
05.05.2021 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za kwiecień;
Inflacja PPI za marzec
06.05.2021 STREFA EURO Sprzedaż detaliczna za marzec
06.05.2021 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za marzec
06.05.2021 BANK ANGLII Decyzja ws. stóp procentowych
07.05.2021 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za marzec;
Produkcja przemysłowa za marzec
07.05.2021 USA Stopa bezrobocia za kwiecień
10.05.2021 STREFA EURO Indeks Sentix za maj
11.05.2021 NIEMCY Indeks ZEW za maj
12.05.2021 USA Inflacja CPI za kwiecień
12.05.2021 NIEMCY Inflacja CPI za kwiecień
12.05.2021 WIELKA BRYTANIA Produkcja przemysłowa za marzec;
Produkt krajowy brutto za I kwartał
12.05.2021 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za marzec
13.05.2021 USA Inflacja PPI za kwiecień
14.05.2021 USA Ceny importu i eksportu za kwiecień;
Sprzedaż detaliczna za kwiecień;
Produkcja przemysłowa za kwiecień;
Indeks Michigan za maj
14.05.2021 GUS Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Inflacja CPI za kwiecień
18.05.2021 JAPONIA Produkt krajowy brutto za I kwartał
18.05.2021 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za marzec
18.05.2021 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w kwietniu
18.05.2021 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za marzec;
Produkt krajowy brutto za I kwartał
19.05.2021 JAPONIA Produkcja przemysłowa za marzec
19.05.2021 STREFA EURO Inflacja HICP za kwiecień
19.05.2021 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za kwiecień
20.05.2021 NIEMCY Inflacja PPI za kwiecień
20.05.2021 STREFA EURO Bilans płatniczy za marzec
20.05.2021 USA Indeks Fed z Filadelfii za maj
20.05.2021 GUS Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za maj;
Przeciętne wynagrodzenie za kwiecień
21.05.2021 USA Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Indeks PMI dla usług za maj;
Sprzedaż domów na rynku wtórnym za kwiecień
21.05.2021 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Indeks PMI dla usług za maj
21.05.2021 GUS Produkcja budowlano-montażowa za kwiecień;
Koniunktura gospodarcza za maj
21.05.2021 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Indeks PMI dla usług za maj
21.05.2021 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za kwiecień;
Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Indeks PMI dla usług za maj
21.05.2021 JAPONIA Inflacja CPI za kwiecień;
Indeks PMI dla przemysłu za maj
24.05.2021 GUS Produkcja przemysłowa za kwiecień;
Sprzedaż detaliczna za kwiecień
25.05.2021 NIEMCY Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Indeks instytutu Ifo za maj
25.05.2021 USA Sprzedaż nowych domów za kwiecień;
Indeks zaufania konsumentów Conference Board za maj
27.05.2021 USA Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień
28.05.2021 USA Dochody i wydatki Amerykanów w kwietniu;
Indeks Chicago PMI za maj;
Indeks Michigan za maj
31.05.2021 NIEMCY Inflacja CPI za maj
31.05.2021 GUS Produkt krajowy brutto za I kwartał
31.05.2021 JAPONIA Produkcja przemysłowa za kwiecień
01.06.2021 GUS Inflacja CPI za maj
01.06.2021 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Inflacja HICP za maj;
Stopa bezrobocia za kwiecień
01.06.2021 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za maj
01.06.2021 USA Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Indeks ISM dla przemysłu za maj
01.06.2021 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za maj;
Stopa bezrobocia za maj
01.06.2021 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za maj
02.06.2021 STREFA EURO Inflacja PPI za kwiecień
02.06.2021 FED Beżowa Księga
03.06.2021 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za maj
03.06.2021 NIEMCY Indeks PMI dla usług za maj
03.06.2021 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za maj
03.06.2021 USA Indeks PMI dla usług za maj;
Indeks ISM dla usług za maj
04.06.2021 USA Stopa bezrobocia za maj;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień
04.06.2021 STREFA EURO Sprzedaż detaliczna za kwiecień
07.06.2021 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za kwiecień
07.06.2021 STREFA EURO Indeks Sentix za czerwiec
08.06.2021 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za I kwartał
08.06.2021 JAPONIA Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Bilans płatniczy za kwiecień
08.06.2021 NIEMCY Produkcja przemysłowa za kwiecień;
Indeks ZEW za czerwiec
08.06.2021 USA Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
09.06.2021 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
09.06.2021 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
10.06.2021 USA Inflacja CPI za maj
10.06.2021 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
11.06.2021 USA Indeks Michigan za czerwiec
11.06.2021 WIELKA BRYTANIA Produkcja przemysłowa za kwiecień
14.06.2021 JAPONIA Produkcja przemysłowa za kwiecień
14.06.2021 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za kwiecień
15.06.2021 GUS Inflacja CPI za maj
15.06.2021 NIEMCY Inflacja CPI za maj
15.06.2021 USA Sprzedaż detaliczna za maj;
Inflacja PPI za maj;
Produkcja przemysłowa za maj
15.06.2021 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za kwiecień
16.06.2021 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za maj
16.06.2021 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
16.06.2021 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za maj;
Inflacja PPI za maj
16.06.2021 USA Ceny importu i eksportu za maj;
17.06.2021 USA Indeks Fed z Filadelfii za czerwiec
17.06.2021 STREFA EURO Inflacja HICP za maj
18.06.2021 GUS Wynagrodzenia za maj
18.06.2021 JAPONIA Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych
18.06.2021 NIEMCY Inflacja PPI za maj
18.06.2021 STREFA EURO Bilans płatniczy za kwiecień
18.06.2021 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za maj
21.06.2021 GUS Produkcja przemysłowa za maj
22.06.2021 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym za maj
22.06.2021 GUS Koniunktura gospodarcza za czerwiec;
Sprzedaż detaliczna za maj;
Produkcja budowlano-montażowa za maj
23.06.2021 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
23.06.2021 USA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec;
Sprzedaż nowych domów za maj
23.06.2021 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
23.06.2021 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks PMI dla usług za czerwiec
23.06.2021 GUS Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za czerwiec
24.06.2021 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
24.06.2021 NIEMCY Indeks Ifo za czerwiec
24.06.2021 USA Produkt krajowy brutto za I kwartał;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za maj
25.06.2021 NIEMCY Indeks GfK za lipiec
25.06.2021 USA Dochody i wydatki Amerykanów za maj;
Indeks Michigan za czerwiec
29.06.2021 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za czerwiec
29.06.2021 NIEMCY Inflacja CPI za czerwiec
29.06.2021 JAPONIA Stopa bezrobocia za maj
29.06.2021 USA Indeks Conference Board za czerwiec
30.06.2021 JAPONIA Produkcja przemysłowa za maj
30.06.2021 USA Indeks Chicago PMI za czerwiec
30.06.2021 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za I kwartał
30.06.2021 NIEMCY Stopa bezrobocia za czerwiec
30.06.2021 GUS Inflacja CPI za czerwiec
30.06.2021 STREFA EURO Inflacja HICP za czerwiec
01.07.2021 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2021 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Stopa bezrobocia za maj
01.07.2021 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2021 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2021 JAPONIA Indeks Tankan dla przemysłu za II kwartał;
Indeks Tankan dla usług za II kwartał;
Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec
01.07.2021 USA Indeks PMI dla przemysłu za czerwiec;
Indeks ISM dla przemysłu za czerwiec
02.07.2021 USA Stopa bezrobocia za czerwiec;
Bilans handlu zagranicznego za maj;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za maj