10.08.2020 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Produkt krajowy brutto za czerwiec;
Produkcja przemysłowa za czerwiec
10.08.2020 STREFA EURO Index Sentix za sierpień
11.08.2020 USA Inflacja PPI za lipiec
11.08.2020 JAPONIA Bilans płatniczy za czerwiec
11.08.2020 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za czerwiec;
Wynagrodzenia za czerwiec
11.08.2020 NIEMCY Indeks ZEW za sierpień
12.08.2020 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za czerwiec
12.08.2020 USA Inflacja CPI za lipiec
13.08.2020 USA Ceny importu i eksportu za lipiec
13.08.2020 NIEMCY Inflacja CPI za lipiec
13.08.2020 POLSKA BIlans płatniczy za czerwiec
14.08.2020 NIEMCY Produkt krajowy brutto za II kwartał
14.08.2020 USA Sprzedaż detaliczna za lipiec;
Produkcja przemysłowa za lipiec;
Indeks Michigan za sierpień
14.08.2020 GUS Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Inflacja CPI za lipiec
14.08.2020 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Bilans handlu zagranicznego za czerwiec
17.08.2020 JAPONIA Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Produkcja przemysłowa za czerwiec
18.08.2020 USA Pozwolenia na budowę domów za lipiec oraz rozpoczęte budowym domów w lipcu
19.08.2020 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za lipiec
19.08.2020 GUS Wynagrodzenia w lipcu;
Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za sierpień
19.08.2020 STREFA EURO Bilans płatniczy za czerwiec
19.08.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za lipiec
20.08.2020 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za lipiec
20.08.2020 USA Indeks Fed z Filadelfii za sierpień;
Indeks Conference Board za lipiec
20.08.2020 GUS Produkcja przemysłowa lipiec
20.08.2020 NIEMCY Inflacja PPI za lipiec
21.08.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
21.08.2020 GUS Sprzedaż detaliczna za lipiec;
Produkcja budowlano-montażowa za lipiec;
Koniunktura gospodarcza za sierpień
21.08.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
21.08.2020 JAPONIA Inflacja CPI za lipiec;
Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
21.08.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień
21.08.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks PMI dla usług za sierpień;
Sprzedaż domów na rynku wtórnym za lipiec
25.08.2020 NIEMCY Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Indeks instytuu Ifo za sierpień
25.08.2020 USA Sprzedaż nowych domów za lipiec;
Indeks Conference Board za sierpień
26.08.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za lipiec
27.08.2020 USA Produkt krajowy brutto za II kwartał
28.08.2020 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za sierpień
28.08.2020 USA Dochody i wydatki Amerykanów za lipiec;
Indeks Michigan za sierpień
31.08.2020 NIEMCY Inflacja CPI za sierpień
31.08.2020 GUS Produkt krajowy brutto za II kwartał
31.08.2020 USA Indeks Chicago PMI dla sierpień
31.08.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za lipiec
01.09.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Stopa bezrobocia za lipiec;
Inflacja HICP za sierpień
01.09.2020 GUS Inflacja CPI za sierpień
01.09.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
01.09.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Indeks ISM dla przemysłu za sierpień
01.09.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za sierpień;
Stopa bezrobocia za sierpień
01.09.2020 JAPONIA Stopa bezrobocia za lipiec;
Indeks PMI dla przemysłu za sierpień
02.09.2020 STREFA EURO Inflacja PPI za lipiec
02.09.2020 FED Beżowa Księga za wrzesień
02.09.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za lipiec
03.09.2020 USA Bilans handlu zagranicznego za lipiec;
Indeks PMI dla usług za sierpień;
Indeks ISM dla usług za sierpień
03.09.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za sierpień
03.09.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za sierpień;
Sprzedaż detaliczna za lipiec
03.09.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za sierpień
04.09.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za lipiec
04.09.2020 USA Stopa bezrobocia za sierpień
07.09.2020 STREFA EURO Indeks Sentix za wrzesień
07.09.2020 NIEMCY Produkcja przemysłowa za lipiec
08.09.2020 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za lipiec
08.09.2020 JAPONIA Produkt krajowy brutto za II kwartał
08.09.2020 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał
09.09.2020 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
10.09.2020 USA Inflacja PPI za sierpień
10.09.2020 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych za wrzesień
10.09.2020 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za lipiec;
Produkcja przemysłowa za lipiec
11.09.2020 NIEMCY Inflacja CPI za sierpień
11.09.2020 USA Inflacja CPI za sierpień
14.09.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za lipiec
14.09.2020 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za lipiec
15.09.2020 GUS Inflacja CPI za sierpień
15.09.2020 NIEMCY Indeks ZEW za wrzesień
15.09.2020 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za lipiec;
Wynagrodzenia za lipiec
15.09.2020 USA Ceny importu i eksportu za sierpień;
Produkcja przemysłowa za sierpień
16.09.2020 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
16.09.2020 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za lipiec
16.09.2020 USA Sprzedaż detaliczna za sierpień
16.09.2020 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za sierpień
17.09.2020 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
17.09.2020 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za sierpień
17.09.2020 JAPONIA Decyzja w sprawie stóp procentowych
17.09.2020 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w sierpniu;
Indeks Fed z Filadelfii za wrzesień
17.09.2020 GUS Wynagrodzenia w sierpniu
17.09.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za sierpień
18.09.2020 JAPONIA Inflacja CPI za sierpień
18.09.2020 USA Indeks Conference Board za sierpień;
Indeks Michigan za wrzesień
18.09.2020 NIEMCY Inflacja PPI za sierpień
18.09.2020 STREFA EURO Bilans płatniczy za lipiec
18.09.2020 GUS Produkcja przemysłowa za sierpień
21.09.2020 GUS Produkcja budowlano-montażowa za sierpień;
Sprzdaż detaliczna za sierpień
22.09.2020 GUS Koniunktura gospodarcza za wrzesień
22.09.2020 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym
23.09.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
23.09.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
23.09.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
23.09.2020 GUS Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za wrzesień
23.09.2020 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień
23.09.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks PMI dla usług za wrzesień
24.09.2020 NIEMCY Indeks Ifo za wrzesień
24.09.2020 USA Sprzedaż nowych domów za sierpień
25.09.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za sierpień
29.09.2020 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za wrzesień
29.09.2020 USA Indeks Conference Board za wrzesień
29.09.2020 NIEMCY Inflacja CPI za wrzesień
30.09.2020 USA Produkt krajowy brutto za II kwartał;
Indeks Chicago PMI za wrzesień
30.09.2020 NIEMCY Stopa bezrobocia za wrzesień
30.09.2020 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za II kwartał
30.09.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za wrzesień
30.09.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za sierpień
01.10.2020 USA Dochody i wydatki Amerykanów w sierpniu;
Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Indeks ISM dla przemysłu za wrzesień
01.10.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień
01.10.2020 GUS Inflacja CPI za wrzesień
01.10.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień;
Stopa bezrobocia za sierpień
01.10.2020 JAPONIA Indeks Tankan dla przemysłu za III kwartał;
Indeks Tankan dla usług za III kwartał;
Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień
01.10.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień
01.10.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za wrzesień
02.10.2020 USA Stopa bezrobocia za wrzesień;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za sierpień;
Indeks Michigan za wrzesień
02.10.2020 JAPONIA Stopa bezrobocia za sierpień
05.10.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za wrzesień
05.10.2020 USA Indeks PMI dla usług za wrzesień;
Indeks ISM dla usług za wrzesień
05.10.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za wrzesień;
Sprzedaż detaliczna za sierpień
05.10.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za wrzesień
06.10.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za sierpień
06.10.2020 USA Bilans handlu zagranicznego za sierpień
07.10.2020 NIEMCY Produkcja przemysłowa za sierpień
07.10.2020 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
08.10.2020 NIEMCY BIlans handlu zagranicznego za sierpień
09.10.2020 WIELKA BRYTANIA Produkcja przemysłowa za sierpień
13.10.2020 NIEMCY Inflacja CPI za wrzesień;
Indeks ZEW za październik
13.10.2020 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za sierpień;
Wynagrodzenia za sierpień
13.10.2020 USA Inflacja CPI za wrzesień
14.10.2020 USA Inflacja CPI za wrzesień;
Inflacja PPI za wrzesień
14.10.2020 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za sierpień
14.10.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za sierpień
15.10.2020 USA Ceny importu i eksportu za wrzesień;
Indeks Fed z Filadelfii za październik
15.10.2020 GUS Inflacja CPI za wrzesień
16.10.2020 USA Sprzedaż detaliczna za wrzesień;
Produkcja przemysłowa za wrzesień;
Indeks Michigan za październik
16.10.2020 STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za sierpień;
Inflacja HICP za wrzesień
19.10.2020 GUS Wynagrodzenia za wrzesień
19.10.2020 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za wrzesień
20.10.2020 GUS Produkcja przemysłowa za wrzesień
20.10.2020 STREFA EURO Saldo rachunku bieżącego za sierpień
20.10.2020 NIEMCY Inflacja PPI za wrzesień
20.10.2020 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów we wrześniu
21.10.2020 WIELKA BRYTANIA Inflacja CPI za wrzesień;
Inflacja PPI za wrzesień
21.10.2020 GUS Produkcja budowlano-montażowa za wrzesień;
Sprzedaż detaliczna za wrzesień;
Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej za październik;
Koniunktura gospodarcza za październik
21.10.2020 FED Beżowa Księga
22.10.2020 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za wrzesień
22.10.2020 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym za wrzesień;
Indeks Conference Board za wrzesień
23.10.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za październik;
Indeks PMI dla usług za październik
23.10.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za październik;
Indeks PMI dla usług za październik
23.10.2020 JAPONIA Inflacja CPI za wrzesień;
Indeks PMI dla przemysłu za październik
23.10.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za październik;
Indeks PMI dla usług za październik
23.10.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za październik;
Indeks PMI dla usług za październik
26.10.2020 NIEMCY Indeks Ifo za październik
26.10.2020 USA Sprzedaż nowych domów za wrzesień
27.10.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za wrzesień;
Indeks Conference Board za październik
29.10.2020 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za październik
29.10.2020 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Decyzja w sprawie stóp procentowych
29.10.2020 NIEMCY Stopa bezrobocia za październik;
Inflacja CPI za październik
29.10.2020 JAPONIA Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych
29.10.2020 USA Produkt krajowy brutto za III kwartał
30.10.2020 JAPONIA Stopa bezrobocia za wrzesień;
Produkcja przemysłowa za wrzesień
30.10.2020 USA Dochody i wydatki Amerykanów za wrzesień;
Indeks Chicago PMI za październik;
Indeks Michigan za październik
30.10.2020 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za III kwartał;
Stopa bezrobocia za wrzesień;
Inflacja HICP za październik
30.10.2020 GUS Inflacja CPI za październik
02.11.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za październik
02.11.2020 JAPONIA Indeks PMI dla przemysłu za październik
02.11.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za październik
02.11.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za październik;
Indeks ISM dla przemysłu za październik
02.11.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za październik
02.11.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za październik
03.11.2020 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku za wrzesień
04.11.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za październik;
Inflacja PPI za wrzesień
04.11.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za październik
04.11.2020 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
04.11.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za październik
04.11.2020 USA Indeks PMI dla usług za październik;
Indeks ISM dla usług za październik;
Bilans handlu zagranicznego za wrzesień
05.11.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za wrzesień
05.11.2020 FED Decyzja w sprawie stóp procentowych
05.11.2020 STREFA EURO Sprzedaż detaliczna za wrzesień
05.11.2020 BANK ANGLII Decyzja w sprawie stóp procentowych
06.11.2020 USA Stopa bezrobocia za październik
06.11.2020 NIEMCY Produkcja przemysłowa za wrzesień
09.11.2020 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego za wrzesień
10.11.2020 WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za wrzesień;
Wynagrodzenia za wrzesień
10.11.2020 NIEMCY Indeks ZEW za listopad
11.11.2020 WIELKA BRYTANIA Produkt krajowy brutto za III kwartał
12.11.2020 NIEMCY Inflacja CPI za październik
12.11.2020 STREFA EURO Produkcja przemysłowa za wrzesień
12.11.2020 USA Inflacja CPI za październik
13.11.2020 GUS Produkt krajowy brutto za III kwartał;
Inflacja CPI za październik
13.11.2020 STREFA EURO Produkt krajowy brutto za III kwartał;
Bilans handlu zagranicznego za wrzesień
13.11.2020 USA Inflacja PPI za październik;
Indeks Michigan za listopad
13.11.2020 NIEMCY Produkt krajowy brutto za III kwartał
16.11.2020 JAPONIA Produkt krajowy brutto za III kwartał;
Produkcja przemysłowa za wrzesień
17.11.2020 USA Sprzedaż detaliczna za październik;
Ceny importu i eksportu za październik;
Produkcja przemysłowa za październik
18.11.2020 STREFA EURO Inflacja HICP za październik
18.11.2020 JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za październik
18.11.2020 USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w październiku
19.11.2020 STREFA EURO Bilans płatniczy za wrzesień
19.11.2020 WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za październik
19.11.2020 USA Indeks Fed z Filadelfii za listopad;
Sprzedaż domów na rynku wtórnym za październik;
Indeks Conference Board za październik
19.11.2020 GUS Wynagrodzenia w październiku;
Bieżący i wyprzedzajcy wskaźnik ufności konsumenckiej za listopad
20.11.2020 NIEMCY Inflacja PPI za październik
20.11.2020 GUS Produkcja przemysłowa za październik;
Koniunktura gospodarcza za listopad
20.11.2020 JAPONIA Inflacja CPI za październik;
Indeks PMI dla przemysłu za listopad
23.11.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za listopad;
Indeks PMI dla usług za listopad
23.11.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za listopad;
Indeks PMI dla usług za listopad
23.11.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za listopad;
Indeks PMI dla usług za listopad
23.11.2020 GUS Produkcja budowlano-montażowa za październik;
Sprzedaż detaliczna za październik
23.11.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za listopad;
Indeks PMI dla usług za listopad
24.11.2020 NIEMCY Produkt krajowy brutto za III kwartał;
Indeks Ifo za listopad
24.11.2020 USA Indeks Conference Board za listopad
25.11.2020 USA Produkt krajowy brutto za III kwartał;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za październik;
Dochody i wydatki Amerykanów za październik;
Sprzedaż nowych domów za październik;
Indeks Michigan za listopad
27.11.2020 STREFA EURO Koniunktura gospodarcza za listopad
30.11.2020 NIEMCY Inflacja CPI za listopad
30.11.2020 JAPONIA Produkcja przemysłowa za październik
30.11.2020 GUS Produkt krajowy brutto za III kwartał
30.11.2020 USA Indeks Chicago PMI za listopad
01.12.2020 JAPONIA Stopa bezrobocia za październik;
Indeks PMI dla przemysłu za listopad
01.12.2020 USA Indeks PMI dla przemysłu za listopad;
Indeks ISM dla przemysłu za listopad
01.12.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla przemysłu za listopad;
Inflacja HICP za listopad
01.12.2020 POLSKA Indeks PMI dla przemysłu za listopad
01.12.2020 NIEMCY Indeks PMI dla przemysłu za listopad;
Stopa bezrobocia za listopad
01.12.2020 GUS Inflacja CPI za listopad
01.12.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla przemysłu za listopad
02.12.2020 FED Beżowa Księga
02.12.2020 RPP Decyzja w sprawie stóp procentowych
02.12.2020 STREFA EURO Inflacja PPI za październik;
Stopa bezrobocia za październik
03.12.2020 USA Indeks PMI dla usług za listopad;
Indeks ISM dla usług za listopad
03.12.2020 STREFA EURO Indeks PMI dla usług za listopad;
Sprzedaż detaliczna za październik
03.12.2020 WIELKA BRYTANIA Indeks PMI dla usług za listopad
03.12.2020 NIEMCY Indeks PMI dla usług za listopad
04.12.2020 USA Bilans handlu zagranicznego za październik;
Stopa bezrobocia za listopad;
Zamówienia na dobra trwałego użytku za październik
04.12.2020 NIEMCY Zamówienia w przemyśle za październik