Bezrobocie w Polsce w czerwcu 2001

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2001 r. wyniosła 2849,2 tys. osób (w tym 1541,6 tys. kobiet) i była wyższa o 8,1 tys. osób (o 0,3%) niż przed miesiącem oraz wyższa o 411,8 tys. osób (o 16,9%) niż przed rokiem.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2001 r. wyniosła 2849,2 tys. osób (w tym 1541,6 tys. kobiet) i była wyższa o 8,1 tys. osób (o 0,3%) niż przed miesiącem oraz wyższa o 411,8 tys. osób (o 16,9%) niż przed rokiem.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2001 r. wyniosła 2849,2 tys. osób (w tym 1541,6 tys. kobiet) i była wyższa o 8,1 tys. osób (o 0,3%) niż przed miesiącem oraz wyższa o 411,8 tys. osób (o 16,9%) niż przed rokiem (w czerwcu 2000 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 8,0 tys. osób, tj. o 0,3%).

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w dziewięciu województwach, najbardziej znaczący w woj. śląskim i wielkopolskim (po 1,3%) oraz lubuskim (o 1,2%). W pięciu województwach miał miejsce spadek liczby bezrobotnych, między innymi w podlaskim (o 1,3%), lubelskim (o 0,9%) i zachodniopomorskim (o 0,8%); w pozostałych dwóch województwach (opolskim i warmińsko-mazurskim ) poziom bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem nie uległ zmianie. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2001 roku stanowili 15,8% 1 cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w maju br. 15,7%, przed rokiem 13,6%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (25,5%), lubuskim (21,6%), zachodniopomorskim (21,4%) oraz kujawsko-pomorskim (20,2%). Stosunkowo niską stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: mazowieckie (11,9%), małopolskie (12,6%) oraz wielkopolskie (13,2%).

Reklama

W czerwcu br. w urzędach pracy zarejestrowano 203,2 tys. bezrobotnych (o 40,3 tys. więcej niż w maju i o 4,1 tys. mniej niż przed rokiem). Po raz pierwszy zarejestrowało się 89,1 tys. osób, tj. 43,8% omawianej populacji (przed miesiącem odpowiednio 47,6 tys., tj. 29,2%).

W miesiącu tym arejestrowano 53,0 tys. absolwentów, w tym po raz pierwszy 46,1 tys. (w poprzednim miesiącu odpowiednio: 11,6 tys. i 5,3 tys., przed rokiem 63,3 tys. i 53,0 tys.).

W liczbie nowo zarejestrowanych osoby dotychczas niepracujące stanowiły 36,7% (przed miesiącem 21,0%).

Najwyższą stopę napływu 2 bezrobotnych zarejestrowano w woj. lubuskim (1,9%), warmińsko-mazurskim (1,5%) oraz dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po 1,4%). Najniższą stopą napływu bezrobotnych charakteryzowały się województwa: mazowieckie (0,8%), a także lubelskie i małopolskie (po 0,9%). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 37,7% (w maju 36,5%) to mieszkańcy wsi.

Z listy bezrobotnych wyłączono 195,0 tys. osób, tj. 6,9% ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (w maju odpowiednio 199,9 tys., tj. 6,9%, przed rokiem 215,3 tys., tj. 8,8%). Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 95,8 tys. (49,1%) to osoby, które podjęły oferowane przez urzędy pracy prace subsydiowane, w tym interwencyjne i roboty publiczne oraz prace niesubsydiowane, w tym sezonowe (w maju br. 105,9 tys., przed rokiem 113,8 tys. osób).

Z pozostałych osób wykreślonych w czerwcu 2001 r. z ewidencji 68,6 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do pracy (w maju br. 65,1 tys.), 9,1 tys. osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 2,5 tys. nabyło prawa emerytalne lub rentowe, zaś 0,8 tys. osób uzyskało uprawnienia do zasiłku lub świadczenia przed- emerytalnego. W związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pracodawców wyłączono z rejestru bezrobotnych 10,4 tys. osób. Według stanu na koniec czerwca 2001 r. 373,4 tys. osób uprawnionych było do otrzymywania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (w końcu maja 368,4 tys. osób, przed rokiem 279,0 tys. osób).

Stosunkowo wysoki odpływ 3 bezrobotnych odnotowano w woj. podlaskim (8,2%), lubuskim i opolskim (po 7,6%), zaś niski - w woj. warmińsko-mazurskim (6,0%), kujawsko-pomorskim i mazowieckim (po 6,3%).

W czerwcu br. w wyniku pomocy urzędów pracy 6,9 tys. osób podjęło szkolenie (w maju 5,2 tys.), w końcu czerwca uczestniczyło w szkoleniu 6,7 tys. osób (w końcu maja 4,9 tys.). Do prac interwencyjnych skierowano w czerwcu br. 7,9 tys. osób (w poprzednim miesiącu 8,8 tys.), w końcu miesiąca pracowało przy nich 21,9 tys. (w końcu maja 15,4 tys.). Liczba osób skierowanych do robót publicznych w czerwcu br. wyniosła 2,8 tys. (wobec 3,6 tys. w maju), a w końcu miesiąca zatrudnionych było przy robotach publicznych 8,7 tys. (w poprzednim miesiącu 7,1 tys.).

Bezrobotni pozostający w ewidencji urzędów pracy to głównie osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu czerwca 2001 r. liczba tych osób wyniosła 2204,3 tys., tj. 77,4% ogółu zarejestrowanych, wobec 2196,6 tys. osób (77,3%) w maju i 1885,9 tys. (77,4%) przed rokiem. Według stanu w końcu czerwca br. 222,0 tys. (10,1%) osób uprzednio pracujących utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w maju 221,1 tys., tj. 10,1%, przed rokiem 190,2 tys., tj. 10,1%).

Bez prawa do zasiłku pozostawało 2296,1 tys. osób, tj. 80,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, wobec 2281,3 tys. osób (80,3%) w maju br. i 1901,0 tys. (78,0%) przed rokiem. Spośród tej grupy bezrobotnych 42,9% to mieszkańcy wsi.

Prawie połowa, bo 42,5% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca br. zamieszkiwała na wsi.

W dalszym ciągu najbardziej zagrożeni bezrobociem są ludzie młodzi w wieku 18 - 24 lata. Ich odsetek wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca br. wyniósł 29,2%. Wzrosła populacja osób oczekujących na pracę w wieku od 45 do 54 lat z 17,4% w marcu br. do 18,0% w omawianym miesiącu. Osoby w wieku od 25 do 34 lat stanowiły 26,8% ogółu zarejestrowanych, od 35 do 44 lat - 24,0%, zaś powyżej 54 lat - 2,0%.

Podobnie jak w poprzednich okresach, największa grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz podstawowe i niepełne podstawowe, odpowiednio 36,2% i 33,6% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 21,3% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących 6,3%, dyplomem ukończenia szkół wyższych 2,6%.

Nadal wzrastała liczba osób długotrwale bezrobotnych. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca br. 46,6% oczekiwało na pracę powyżej 1 roku (w marcu br. 44,9%, w czerwcu ub. r. 43,6%). Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 6,8%, od 1 do 3 miesięcy 9,3%, od 3 do 6 miesięcy 14,5%, zaś od 6 do 12 miesięcy - 22,8%.

W liczbie osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako poprzednio pracujący najwyższy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat - 24,2%, następnie do 1 roku - 23,5%. Bezrobotnych ze stażem pracy od 10 do 20 lat było - 21,9%, od 5 do 10 lat -16,5%, zaś od 20 do 30 lat - 13,0%. Najmniejszy udział miały osoby ze stażem pracy powyżej 30 lat - 0,9%.

W czerwcu br. pracodawcy zgłosili do urzędów zatrudnienia 46,0 tys. ofert pracy, odpowiednio w maju br. 54,7 tys., w czerwcu ub. r. 68,7 tys. W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 12,1 tys. osób; absolwentom oferowały 1,3 tys. wolnych miejsc pracy, a osobom niepełnosprawnym 0,8 tys. Liczba ofert nie wykorzystanych dłużej niż 1 miesiąc wyniosła 1,3 tys.

Z danych na koniec czerwca br. wynika, że 1,9 tys. zakładów (w maju 1,8 tys.) zadeklarowało w najbliższym czasie zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładów pracy około 66,6 tys. pracowników, w tym 22,8 tys. osób z sektora publicznego (przed miesiącem odpowiednio 62,5 tys. i 22,7 tys. osób).

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: urzędy pracy | bezrobocie w Polsce | WSI | bezrobocie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »