Reklama

Ceny nadal spadają

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu spadły o 0,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Według GUS licząc w ujęciu rocznym deflacja we wrześniu wyniosła 0,8 proc., w tym ceny towarów spadły o 1,5 proc., a usług wzrosły o 1,1 proc.

Reklama

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,3% (w tej samej skali zmieniły się ceny zarówno towarów jak i usług)1.

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 3,2%), rekreacji i kultury (o 1,8%) oraz mieszkania (o 0,3%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc., 0,12 p. proc. i 0,07 p. proc. Podwyżki cen żywności (o 0,7%), a także odzieży i obuwia (o 0,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc. i 0,05 p. proc.

Ceny żywności wzrosły we wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7%, wobec spadku o 0,8% w sierpniu br. Najbardziej podrożały warzywa (o 6,6%) i cukier (o 4,2%). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili za tłuszcze roślinne (o 0,6%) oraz mięso (przeciętnie

o 0,4%, w tym za mięso drobiowe - o 1,3%, wieprzowe - o 0,3%, wędliny - o 0,2% przy utrzymujących się na niezmienionym poziomie cenach mięsa wołowego i cielęcego).

Droższa niż w sierpniu br. była mąka (o 0,2%), a także ryby i owoce morza (o 0,1%). Artykuły w grupie "mleko, sery, jaja" pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu (w tym wzrosły ceny jaj - o 0,7%, mleka - o 0,4%, przy spadku cen jogurtów, śmietany, napojów i deserów mlecznych - o 0,5% oraz serów i twarogów - o 0,2%). Obniżyły się ceny masła (o 1,8%), owoców (o 1,6%), ryżu (o 1,0%) oraz pieczywa (o 0,1%). We wrześniu br. napoje bezalkoholowe potaniały przeciętnie o 0,2%. Tańsze niż przed miesiącem były soki owocowe i warzywne, a także kakao i czekolada w proszku (po 0,5%). Więcej niż w sierpniu br. płacono za herbatę (o 0,3%), kawę oraz wody mineralne lub źródlane (po 0,2%). Zanotowano nieznaczny wzrost cen wyrobów tytoniowych (o 0,1%).

Ceny napojów alkoholowych pozostały natomiast na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

Koniec wyprzedaży kolekcji wiosenno - letniej, a także wprowadzenie na rynek nowej kolekcji jesienno - zimowej spowodowało, iż we wrześniu br. ceny obuwia i odzieży ukształtowały się na poziomie odpowiednio o 1,5% i 0,7% wyższym niż w sierpniu br.

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem obniżyły się we wrześniu br. o 0,3%. Potaniało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,3%). Zanotowano wzrost opłat za zaopatrywanie w wodę oraz usługi kanalizacyjne (po 0,2%), a także wywóz śmieci (o 0,1%). Nieznacznie podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,1%).

Ceny nośników energii były niższe niż w sierpniu br. o 0,6%. Wprowadzenie nowych taryf za paliwa gazowe wpłynęło na spadek cen gazu (o 3,0%). Więcej niż przed miesiącem płacono natomiast za opał i energię cieplną (po 0,1%). We wrześniu br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego obniżyły się o 0,1%. Tańsze niż w sierpniu br. były środki czyszczące i konserwujące (o 0,4%) oraz urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,2%). Ceny mebli, artykułów dekoracyjnych, sprzętu oświetleniowego pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Więcej niż w sierpniu br. płacono za usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,2%) oraz artykuły włókiennicze (o 0,1%).

Opłaty związane ze zdrowiem były niższe niż w sierpniu br. o 0,1%. Odnotowano spadek cen wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%). Wzrosły ceny usług szpitalnych (o 0,3%). Więcej niż w poprzednim miesiącu należało zapłacić za usługi stomatologiczne oraz urządzenia i sprzęt terapeutyczny (po 0,2%), a także usługi lekarskie (o 0,1%).

Ceny w zakresie transportu były niższe niż w sierpniu br. o 3,2%, głównie w wyniku obniżek cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 4,8%, w tym benzyny - o 5,2%, gazu ciekłego - o 4,3%, a oleju napędowego - o 4,0%). Mniej niż w poprzednim miesiącu płacono również za usługi transportowe (o 3,4%). Odnotowano natomiast wzrost opłat za samochody osobowe (o 0,7%).

Opłaty związane z łącznością obniżono we wrześniu br. o 0,2%. Sprzęt telekomunikacyjny potaniał o 1,6%, a usługi telekomunikacyjne o 0,2%.

Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą były niższe niż w poprzednim miesiącu o 1,8%. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (od września 2015 r. darmowym podręcznikiem objęci zostali uczniowie kolejnych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych) ceny książek obniżyły się o 9,5%, w tym podręczników - o 14,6%. Sezonowy spadek popytu na usługi turystyczne wpłynął na obniżki cen w zakresie turystyki zorganizowanej (przeciętnie o 3,3%, w tym za granicą - o 4,4%, a w kraju - o 1,7%).

Nowe cenniki wprowadzane przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych przełożyły się na spadek cen usług związanych z kulturą (o 1,0%). Potaniał także sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny oraz gazety i czasopisma (po 0,3%). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili natomiast za artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie (o 0,5%).

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, opłaty dotyczące edukacji wzrosły o 0,5%.

We wrześniu br. ceny w restauracjach i hotelach wzrosły o 0,1%. Podniesiono opłaty za wyżywienie w stołówkach o 0,4%. Usługi w zakresie zakwaterowania potaniały o 0,4%.

Spośród innych towarów i usług, we wrześniu br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za ubezpieczenia (o 0,4%), a także usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (o 0,1%).

Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,8% (w tym towarów - o 1,5%, przy wzroście cen usług - o 1,1%). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały obniżki opłat związanych z transportem (o 10,0%), niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,4%) oraz żywności i napojów bezalko-holowych (o 0,2%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,91 p. proc., 0,23 p. proc. i 0,04 p. proc. Wzrosty cen związanych ze zdrowiem (o 2,3%), a także mieszkaniem (o 0,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,12 p. proc. i 0,08 p. proc.

W szacunku flash z końca września, GUS podał, że ceny spadły o 0,8 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm.

Wcześniej, ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły we wrześniu o 0,6 proc. rdr, zaś mdm nie zmieniły się.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień:

wagi wrzesień wrzesień sierpień sierpień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 -0,8 -0,3 -0,6 -0,4
- inflacja towarów -1,5 -0,3 -1,2 -0,6
- inflacja usług 1,1 -0,3 1,1 0,3
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 30,89 0,1 0,5 -0,3 -0,6
- żywność i napoje bezalkoholowe 24,36 -0,2 0,6 -0,7 -0,7
-- w tym żywność 22,18 -0,1 0,7 -0,7 -0,8
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,53 1,0 0,0 0,9 0,0
Odzież i obuwie 5,35 -4,4 0,9 -4,1 -2,4
Mieszkanie 25,92 0,3 -0,3 0,6 0,0
- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 21,06 0,4 -0,3 0,8 0,0
-- w tym nośniki energii 12,04 -0,5 -0,6 0,2 0,0
- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 4,85 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Zdrowie 5,2 2,3 -0,1 2,7 0,4
Transport 9,02 -10,0 -3,2 -8,3 -1,1
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu 5,46 -15,4 -4,8 -12,2 -2,3
Łączność 5,28 0,3 -0,2 0,5 0,0
Rekreacja 6,42 0,0 -1,8 1,1 0,2
Edukacja 1,04 1,1 0,5 1,0 0,0
Restauracje i hotele 5,24 1,3 0,1 1,4 0,1
Inne usługi i towary 5,65 0,0 0,2 -0,3 -0,1

Niższe ceny paliw i gazu oraz tańsze podręczniki pogłębiły deflację

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się we wrześniu do -0,8% r/r wobec -0,6% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i konsensusem rynkowym oraz lekko powyżej naszej prognozy (-0,9%). W kierunku obniżenia inflacji (o 0,2 pp.) oddziaływała niższa dynamika cen paliw (-15,4% r/r we wrześniu wobec -12,2% w sierpniu), będąca konsekwencją kontynuacji spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.

Do obniżenia inflacji (o 0,1 pp.) przyczyniło się również wprowadzenie nowych, niższych taryf za paliwa gazowe, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu tempa wzrostu cen w kategorii "nośniki energii" (-0,5% r/r we wrześniu wobec 0,2% w sierpniu). W kierunku spadku inflacji (o 0,1 pp.) oddziaływała również niższa dynamika cen w kategorii "rekreacja i kultura", która zmniejszyła się we wrześniu do 0,0% r/r wobec 1,1% w sierpniu. Jej spadek był konsekwencją zmiany ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą od września br. darmowym podręcznikiem objęci zostali uczniowie kolejnych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Susza nie zdołała zatrzymać spadku inflacji

W kierunku zwiększenia inflacji (o 0,1 pp.) oddziaływała wyższa dynamika cen żywności, która wyniosła we wrześniu 0,2% r/r wobec -0,7% w sierpniu. Jej zwiększenie wynikało z wyższego rocznego tempa wzrostu cen warzyw we wrześniu, co było efektem mającej miejsce w Polsce suszy (por. MAKROpuls z 15.09.2015). Zgodnie z naszymi szacunkami wzrost rocznej dynamiki cen warzyw pomiędzy wrześniem a sierpniem był jednak wyraźnie niższy niż pomiędzy sierpniem a lipcem, z kolei roczna dynamika cen owoców we wrześniu obniżyła się, co wskazuje, iż wpływ suszy na ceny żywności stopniowo wygasa. Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki cen żywności we wrześniu była wyższa roczna dynamika cen cukru.

Utrzymujące się w ostatnich miesiącach wysokie tempo wzrostu cen cukru jest w naszej ocenie efektem jego wyższych cen na światowym rynku. Ich wzrost jest spowodowany obawami inwestorów o podaż tego surowca z uwagi na negatywny wpływ zjawiska El Nino na produkcję cukru trzcinowego w Indiach, Brazylii oraz Tajlandii.

Zgodnie z naszym szacunkiem inflacja bazowa zmniejszyła się we wrześniu do 0,2% r/r wobec 0,4% w sierpniu.

Koniec deflacji coraz bliżej

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia 2015 r., a jej skala będzie się dalej stopniowo zmniejszać. Wzrost wskaźnika inflacji będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności oraz cen paliw, wynikającego w znacznym stopniu z efektów niskiej bazy z 2014 r. Czynnik ryzyka dla naszej prognozy stanowi kształtowanie się cen ropy na światowych rynkach.

Dane o inflacji neutralne dla złotego i cen obligacji.

Dzisiejsze zgodne ze wstępnym odczytem oraz konsensusem rynkowym dane o wrześniowej inflacji są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji.

Jakub Olipra

Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dowiedz się więcej na temat: inflacja | tym | GUS | paliwa ceny | deflacja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »