Reklama

GUS opublikował dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w marcu 2018 r. wzrosła o 9,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 17,8 proc. - podał GUS. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost rok do roku o 7,6 proc. i wzrost o 16,3 proc. miesiąc do miesiąca.Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w marcu o 8,8 proc. rdr, po wzroście o 7,7 proc. w lutym.

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu w cenach bieżących o 9,2% r/r wobec wzrostu o 7,9% r/r w lutym, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (8,2%) i naszej prognozy (8,3%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w marcu o 8,8% wobec 7,7% w lutym.

Święta Wielkiejnocy wsparły sprzedaż detaliczną

Zwiększenie realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z wyższej sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (13,8% r/r w marcu wobec 2,6% w lutym) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (17,4% r/r wobec 7,9%). Wyższe tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikało z innego układu świąt Wielkiejnocy. W 2017 r. były one w połowie kwietnia, co pozwalało na dokonywanie świątecznych zakupów w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia.

Reklama

W 2018 r. przypadły one na przełom marca i kwietnia. W efekcie w br. świąteczne zakupy zostały zrealizowane w drugiej połowie marca, co podbiło roczną dynamikę sprzedaży detalicznej we wspomnianych wyżej kategoriach w marcu.

Efekt zakazu handlu w niedzielę trudny do oszacowania

Należy zwrócić uwagę, że wyższe tempo wzrostu sprzedaży było przede wszystkim efektem przesunięcia zakupów świątecznych z kwietnia na marzec, podczas gdy jej dynamika w większości kategorii obniżyła się. Niższe tempo wzrostu sprzedaży odnotowano m.in. w kategoriach "włókno, odzież, obuwie" (13,0% r/r wobec 20,7% w lutym), "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (-0,6% r/r wobec 6,9%) oraz "meble, RTV, AGD" (4,5% r/r wobec 10,2%).

Z jednej strony mogło to wynikać z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2017 r., podczas gdy w lutym 2018 r., była ona taka sama jak przed rokiem), z drugiej strony nie można wykluczyć negatywnego wpływu ograniczeń handlu w niedzielę na sprzedaż w tych kategoriach.

Z uwagi na znaczący udział efektów statystycznych w marcowych danych o sprzedaży detalicznej, pełniejsza ocena wpływu wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę na sprzedaż detaliczną będzie możliwa dopiero w kolejnych miesiącach. Oczekujemy jednak, że wpływ ten będzie ograniczony. Uważamy, że konsumenci będą kompensowali niedzielny zakaz większymi zakupami w soboty lub korzystając ze sprzedaży internetowej.

Silny wzrost konsumpcji w I kw.

W okresie styczeń-marzec br. przeciętna dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 8,5% r/r wobec wzrostu o 7,5% w IV kw. ub. r., co stanowi istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w I kw. zwiększyło się do 5,2% r/r wobec 5,0% w IV kw. ub. r.

GUS zrewidował dzisiaj kwartalne szacunki PKB w latach 2016-2017. Dynamika PKB w IV kw. 2017 r. została zrewidowana w dół do 4,9% r/r wobec 5,1%. Z kolei tempo wzrostu PKB w I kw. 2017 r. zostało zrewidowane z 4,1% r/r do 4,4%. Rewizje szacunków PKB stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą roczna dynamika polskiego PKB zmniejszy się w I kw. br. do 4,7%.

Dane o sprzedaży detalicznej neutralne dla kursu złotego i rynku długu

Dzisiejsza publikacja danych o marcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

Jakub Olipra

Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2017

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lutym i marcu 2018 r.:

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
ogółem 9,2 17,8 7,9 -3,0
pojazdy mechaniczne -4,3 10,7 3,1 -2,3
paliwa 9,1 12,2 9,5 -4,2
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 17,3 26,1 5,6 -0,4
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 16,3 25,8 7,0 -3,8
leki, kosmetyki 14,1 9,7 12,7 -1,6
odzież, obuwie 9,1 18,5 16,0 -9,2
meble, AGD, RTV 4,7 13,0 10,8 -3,7
prasa, książki -2,9 10,9 1,2 -8,0
pozostałe 2,7 14,9 11,3 0,0

--------

Pekao: W I kw. roku dynamika konsumpcji prywatnej może być nieco wyższa niż w IV kw.

W pierwszym kwartale tego roku dynamika konsumpcji prywatnej może być zbliżona lub nawet nieco wyższa niż w czwartym kwartale 2017 r. - ocenili analitycy banku Pekao SA odnosząc się do poniedziałkowych danych GUS.

Jak poinformował GUS, sprzedaż detaliczna w marcu 2018 r. wzrosła o 9,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 17,8 proc. Dodał, że sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w marcu o 8,8 proc. rdr, po wzroście o 7,7 proc. w lutym.

"Mocne wzrosty dynamik w kategoriach «żywność, napoje i wyroby tytoniowe» oraz «pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach» świadczą o pozytywnym efekcie zakupów wielkanocnych (rok temu przypadły dopiero na kwiecień), a także najwyraźniej wzmożonych zakupach żywności przez zapobiegliwych konsumentów w reakcji na wprowadzenie częściowego zakazu handlu w niedziele. Z kolei wysoka baza odniesienia z zeszłego roku w przypadku sprzedaży samochodów oraz kategorii «meble, RTV i AGD» istotnie obniżyła roczne dynamiki w tych kategoriach" - czytamy w komentarzu analityków banku Pekao SA z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych.

Na podstawie miesięcznych danych o sprzedaży detalicznej szacują, że w pierwszym kwartale tego roku dynamika konsumpcji prywatnej może być zbliżona lub nawet nieco wyższa niż w czwartym kwartale 2017 r.

W opinii analityków Pekao SA z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale roku odnotuje nieznacznie niższą dynamikę niż w poprzednim kwartale - ok. 4,8 proc. rdr wobec 4,9 proc. rdr w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Jak czytamy w komentarzu, analitycy spodziewają się, że "wzrost sprzedaży detalicznej zanotuje w tym roku umiarkowane spowolnienie, w miarę coraz wyraźniejszego uwzględniania w bazie odniesienia pozytywnego wpływu transferów fiskalnych (Rodzina 500 plus)". Ich zdaniem kluczowym wsparciem dla sprzedaży pozostanie niezmiennie mocna dynamika funduszu płac.

W ocenie ekonomistów poniedziałkowe dane nie mają większego wpływu na obecny konsensus w RPP wskazujący na dłuższą stabilizację kosztu pieniądza.

"Z pewnością wciąż bardzo niski deflator sprzedaży detalicznej wpisuje się w ogół danych inflacyjnych wskazujących na wciąż bardzo umiarkowaną dynamikę cen w krajowej gospodarce, co wzmacnia jedynie «gołębią» retorykę większości członków RPP" - napisali. Zaznaczyli, że w scenariuszu bazowym pierwszą podwyżkę stóp zakładają dopiero w drugim kwartale 2019 r. w warunkach coraz wyraźniejszego przełożenia wysokiej dynamiki wynagrodzeń i dodatniej luki popytowej na wzrost inflacji bazowej.

--------

mBank: I kw. 2018 z najwyższą średnią dynamiką realnej sprzedaży detalicznej od 2011 r.

Po uwzględnieniu danych marcowych I kwartał tego roku zamknął się najwyższą średnią dynamiką realnej sprzedaży detalicznej od 2011 r. - informują analitycy mBanku w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.

"Biorąc pod uwagę obecne relacje konsumpcji i sprzedaży detalicznej oraz rekordowe nastroje konsumentów, należy spodziewać się utrzymania dynamiki konsumpcji prywatnej w okolicy 5 proc. również w I połowie tego roku. Pozostanie ona głównym motorem napędowym PKB" - napisali analitycy mBanku.

Ich zdaniem z punktu widzenia RPP dane te mają neutralny charakter.

---------

Raiffeisen Polbank: Marcowe dane o sprzedaży detalicznej pozytywnie zaskoczyły

Marcowe dane o sprzedaży detalicznej przyniosły pozytywne zaskoczenie - uważają analitycy z Raiffeisen Polbanku, komentując poniedziałkowe dane GUS o sprzedaży detalicznej. Dodali, że wysoka sprzedaż wspiera hipotezę, że ograniczenia w handlu detalicznym nie wpłynęły znacząco na wolumen sprzedaży.

Zdaniem analityków z Raiffeisen Polbank wysokiej dynamice sprzyjał układ świąt wielkanocnych, które przypadając na początku kwietnia przesunęły sezonowy wzrost sprzedaży na koniec marca. Wskazuje na to bardzo wysoki, 13,8 proc. rok do roku, wzrost w kategorii żywność, napoje i wyroby tytoniowe, gdzie w lutym zanotowano dynamikę na poziomie tylko 2,6 proc.

"Bardzo wysoki, 17,4 proc. wzrost wypracowała też kategoria: pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach" - dodają.

"Z drugiej strony od marca br., dane obniżać mogło wprowadzenie ograniczeń w niedzielnej sprzedaży, tym bardziej że zakaz mógł przesuwać wydatki w stronę małych podmiotów znajdujących się poza badaniem GUS. Wysoka sprzedaż w marcu, nawet uwzględniając efekt świąt, wspiera zatem hipotezę, że ograniczenia w handlu detalicznym nie wpłynęły znacząco na wolumen sprzedaży" - napisano w komentarzy analityków.

Ich zdaniem z ostateczną oceną należy poczekać do pojawienia się kolejnych odczytów. "Jednak przynajmniej w krótkim okresie efekt regulacji wydaje się niewielki i nie powinien pogarszać perspektyw wzrostu konsumpcji" - dodają.

---------

Konfederacja Lewiatan: Mimo zakazu handlu w niedziele, Polacy kupują na potęgę

Mimo zakazu handlu w niedziele, Polacy kupują na potęgę - ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan Zbigniewa Maciąga poniedziałkowe dane GUS o sprzedaży detalicznej. Jego zdaniem wśród gospodarstw domowych utrzymuje się bardzo wysoka skłonność do konsumpcji.

"Sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu była najwyższa w tym roku. Zakupom w marcu sprzyjały Święta Wielkanocne. Ostatni tydzień tego miesiąca był okresem wzmożonych zakupów przedświątecznych. Świadczy o tym znaczący wzrost sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 13,8 proc.). Ale odnotowaliśmy też wysoką dynamikę sprzedaży farmaceutyków i kosmetyków (o 14,1 proc.) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (13 proc.). Spadła za to w porównaniu z marcem 2017 r. sprzedaż samochodów (o 0,6 proc.) oraz prasy i książek (o 2,5 proc.)" - napisał w komentarzu Zbigniewa Maciąga, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak dodał, najbardziej wzrosła sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach, czyli hiper- supermarketach czy dyskontach (o 17,4 proc.). "Na razie nie widać więc, aby negatywnie na sprzedać w wielkich sieciach handlowych wpłynął zakaz handlu w niedziele, który obowiązuje od 1 marca br. Zobaczymy jednak jak sytuacja będzie wyglądała w kwietniu, gdzie aż cztery niedziele były niepracujące" - czytamy.

Jego zdaniem wśród gospodarstw domowych utrzymuje się bardzo wysoka skłonność do konsumpcji. "Potwierdzają to wskaźniki ufności konsumenckiej, które osiągnęły historyczne wielkości. Wszystko wskazuje na to, że i w kolejnych miesiącach Polacy będą szturmowali sklepy. Z danych GUS wynika, że bardzo dobrze oceniają swoją sytuację finansową w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Pozytywnie oceniają też kondycję gospodarki i wierzą, że w najbliższych miesiącach będzie się jeszcze poprawiała" - napisał.

W ocenie eksperta Konfederacji Lewiatan optymizm konsumpcyjny wzmaga bardzo dobra sytuacja na rynku pracy - niskie bezrobocie, łatwość w znalezieniu nowego miejsca pracy. "Zajmuje to obecnie średnio 2,5 miesiąca, czyli znacznie mniej czasu niż kilka lat wcześniej. Rosną też wynagrodzenia, a do kieszeni gospodarstw domowych płyną pieniądze z programu 500+, a w sierpniu rodziny posyłające dzieci do szkoły otrzymają dodatkowo na wyprawkę 300 zł" - zaznaczył.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »