Reklama

GUS opublikował dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2021 r. wzrosła 6,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 14,4 proc. rdr. Produkcja budowlano-montażowa w październiku 2021 r. wzrosła o 4,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,4 proc.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku rdr o 6,4 proc. i spadek mdm o 2,8 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 12,0 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2021 r.:

Opinia: Sprzedaż detaliczna w październiku lekko powyżej oczekiwań; widoczne efekty bazy

Październikowe dane o sprzedaży detalicznej były nieco lepsze od oczekiwań rynkowych. Roczna dynamika przyspieszyła do 6,9 proc. z 5,1 proc. we wrześniu głównie ze względu na efekt niskiej bazy sprzed roku - wskazują ekonomiści.

Reklama

JAKUB RYBACKI, POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY:

- Wzrost sprzedaży detalicznej przyśpieszył w październiku z 5,1 proc. do 6,9 proc., nieco powyżej rynkowych prognoz. Komentarz GUS wskazuje na wysoki popyt na odzież oraz dobra półtrwałe. Szczególnie mocno wzrosła sprzedaż w kategorii pozostałe, która agreguje wydatki w galeriach np. na biżuterię czy zabawki dziecięce. Negatywnie wyróżnia się sprzedaż samochodów - wolumen w październiku był niższy o 5,2 proc. niż rok temu.

- Spodziewamy się, że podwyższona inflacja nie będzie mieć wpływu na plany zakupowe konsumentów. Badania koniunktury wskazują, że liczba osób planująca ponieść duże wydatki jest historycznie wysoka. Dodatkowo, w niektórych badaniach, tendencja jest rosnąca. Dlatego też wzrost konsumpcji w IV kwartale powinien przekroczyć 6 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w październiku 2021 r. wzrosła o 4,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w październiku rdr o 3,3 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadku o 0,9 proc.

Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w październiku i we wrześniu 2021 r.:

Opinie: W IV kw. budownictwo wzrośnie wolniej niż w III kw. problemem m.in. pracownicy, materiały i koszty

Budownictwo w IV kw. wzrośnie wolniej niż w III kw. ze względu na nadchodzący sezon zimowy, problemy z niedoborami materiałów, pracowników oraz rosnące koszty - wynika z komentarzy ekonomistów do danych o produkcji budowlano-montażowej w październiku.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

- Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku br. ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do zanotowanego we wrześniu, ale trzeba podkreślić, że przy mniejszej liczbie dni roboczych oraz mniej korzystnej zeszłorocznej bazie odniesienia (w porównaniu z wrześniem), wynik ten uznać należy za dobry. Okazał się zresztą wyższy od średnich oczekiwań rynkowych.

- Z danych GUS wynika, że w październiku br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła rdr wśród jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 12,7 proc.) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 3,0 proc.), podczas gdy w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków zaobserwowano spadek (o 0,6 proc.). GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym w październiku br. wzrosła o 5,2 proc. rdr, w przypadku robót o charakterze remontowych odnotowano zaś wzrost o 2,6 proc. (w 2020 r. były to spadki o odpowiednio 4,7 proc. i 7,5 proc.).

Przed sektorem budowlanym sezon zmniejszonych prac (ze względu na zimę), a ponadto boryka się on z problemami podobnymi do tych, jakie ma przemysł. Czyli niedoborami materiałów oraz ich wysokimi cenami, a także problemami z pozyskaniem pracowników i rosnącymi kosztami pracy, co "tłumi" wyniki. To, czym budownictwo nie musi się na razie martwić, to popyt. Utrzymuje się on na rynku mieszkaniowym, a w przypadku infrastruktury - powinien zwiększać się w przyszłym roku. Budownictwo w czwartym kwartale br. wzrośnie prawdopodobnie wolniej niż w trzecim kwartale, co znajdzie m.in. odzwierciedlanie w nieco niższej dynamice PKB w tym okresie".

JAKUB RYBACKI, POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY:

- Dynamika produkcji budowlano-montażowej ustabilizowała się na poziomie 4,2 proc. Komentarz GUS wskazuje na słabe wyniki zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i wśród projektów infrastrukturalnych. Wynik napędzały prace specjalistyczne - kategoria, która agreguje prace wykończeniowe. Niski wzrost budownictwa to efekt ograniczonych nakładów ze strony samorządów oraz skokowego wzrostu cen materiałów.

- - - - -Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w październiku 2021 r. wzrosła o 15,0 proc. rdr, a mdm wzrosła o 2,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Na koniec października w budowie było 883,1 tys. mieszkań, o 5,7 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w październiku 2021 r. w Polsce 8,4 proc., tak jak we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Według GUS najwyższy wzrost udziału sprzedaży wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "meble, rtv, agd" (z 16,2 proc. przed miesiącem do 17,0 proc.), a największy spadek jednostki z grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 22,5 proc. do 21,1 proc.).

Udział sprzedaży grupy "tekstylia, odzież, obuwie" utrzymał się na takim samym poziomie - 21,9 proc.

GUS podał, że w październiku w porównaniu z wrześniem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 5,4 proc.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po 3 kwartałach '21 wzrosły o 8,5 proc. rdr i wyniosły 108,2 mld zł - podał GUS.

Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle - o 3,0 proc. oraz na zakupy - o 12,0 proc.

Udział zakupów w nakładach ogółem wzrósł z 60,2 proc. przed rokiem do 62,3 proc.

GUS podał, że wzrost nakładów notowano m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej o 40,9 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej o 30,1 proc., w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 29,4 proc., w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 12,1 proc., w budownictwie o 10,9 proc., w przetwórstwie przemysłowym o 5,0 proc., w informacji i komunikacji o 4,9 proc.

Z kolei spadek nakładów wystąpił natomiast m.in. w obsłudze rynku nieruchomości o 25,4 proc., w górnictwie i wydobywaniu o 13,0 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,7 proc.

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł po 3 kwartałach 2021 roku o 89,2 proc. rdr do 161,7 mld zł - podał GUS.

Zysk netto wyniósł 180,9 mld zł i był wyższy o 61,7 mld zł od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku, a strata netto wyniosła 19,2 mld zł i zmniejszyła się o 14,5 mld zł w skali roku.

Zysk netto wykazało 80,9 proc. ogółu przedsiębiorstw wobec 77,7 proc. rok wcześniej.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 153,1 mld zł i był wyższy o 45,2 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 24,6 mld zł i był wyższy o 13,6 mld zł niż przed rokiem.

21 X 2021 r. informowaliśmy: Sprzedaż detaliczna pokazuje problemy w gospodarce

Sprzedaż w cenach stałych we wrześniu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,1 proc. (wobec wzrostu o 2,5 proc. we wrześniu 2020 r.) - podał GUS. W porównaniu z sierpniem 2021 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4 proc. W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,3 proc. (wobec spadku o 3,1 proc. w 2020 r.) - Niedobory materiałów wpływają negatywnie na gospodarkę - oceniają ekonomiści.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,1 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu rdr o 5,5 proc. i spadek mdm o 1,8 proc.W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 10,4 proc. rdr.

- Podsumowanie miesiąca to mocna produkcja, słaba sprzedaż detaliczna i słabiutka budowlanka. Duże ryzyka dla aktywności inwestycyjnej w krótkim terminie - podsumowali ekonomiści mBanku.

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

We wrześniu 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. spośród prezentowanych grup nadal notowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 14,5 proc. wobec spadku o 1,7 proc. przed rokiem). Wyższą sprzedaż niż sprzedaż "ogółem" zaobserwowano również w grupach: "pozostałe" (o 8,7 proc.), "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 8,2 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (o 8,0 proc.). Spadek sprzedaży raportowały natomiast jednostki sprzedające "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (o 4,1 proc.). We wrześniu 2021 r. w porównaniu z sierpniem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 5,0 proc.).Udział tej sprzedaży zwiększył się z 7,9 proc. w sierpniu br. do 8,4 proc. we wrześniu br.

Wzrost udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 19,4 proc. przed miesiącem do 22,5 proc.) oraz "tekstylia, odzież, obuwie" (odpowiednio z 19,0 proc. do 21,9 proc.). Niewielki spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w jednostkach z grupy "meble, rtv, agd" (z 16,3 proc. przed miesiącem do 16,2 proc.).

OPINIA, Jakub Rybacki, analityk z zespołu makroekonomii, Polski Instytut Ekonomiczny

- Sprzedaż detaliczna i budownictwo spowolniły we wrześniu. Niedobory materiałów wpływają negatywnie na wynik obydwu sektorów.

- Wzrost sprzedaży detalicznej we wrześniu spowolnił z 5,4 do 5,1 proc., poniżej rynkowych prognoz (5,4 proc.). Komentarz GUS wskazuje, że na wynik wciąż negatywnie wpływała sprzedaż samochodów (-4,1 proc.). Wolniej rosła również sprzedaż na stacjach paliw - jest to związane z rosnącymi kosztami ropy naftowej. Pozytywnie wyróżniała się sprzedaż odzieży (+14,5 proc.) - to efekt zwiększonej mobilności i częstszej niż w ubiegłym roku pracy w biurach. Szybko rosła też sprzedaż sprzętu RTV i AGD oraz dóbr klasyfikowanych w kategorii pozostałe (np. biżuteria, zabawki dla dzieci).

Nadchodzące miesiące prawdopodobnie przyniosą kontynuację słabszych wyników w motoryzacji. Sprzedaż samochodów pozostanie na niskim poziomie - trend ten potęgowany jest przez rosnące niedobory mikrochipów. Skutki obserwujemy niemal we wszystkich krajach UE.

Negatywnie zaskoczyła produkcja budowlano-montażowa. Wzrost spowolnił z 10,2 do 4,3 proc., sporo poniżej rynkowych prognoz (8,3 proc.). Komentarz GUS wskazuje na słabe wyniki we wznoszeniu budynków oraz inwestycjach infrastrukturalnych. Jedynym segmentem, który notuje wysoki wzrost, są prace specjalistyczne obejmujące m.in. roboty przygotowawcze i wykończeniowe procesu budowlanego oraz prace geologiczne. Skokowy wzrost cen materiałów ogranicza aktywność - co jest już widoczne w wykorzystaniu mocy produkcyjnych wśród największych firm.

 Credit Agricole: Pogorszenie nastrojów konsumenckich będzie ograniczać wzrost sprzedaży detalicznej

Na wzrost sprzedaży detalicznej będzie pozytywnie działać efekt niskiej bazy, zaś negatywnie na jej zwiększenie wpływać będzie pogorszenie sprzedaży detalicznej - wynika z komentarza banku Credit Agricole do czwartkowych danych GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2021 r. wzrosła 5,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w czwartek. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,1 proc. rdr.

"Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu o 5,1 proc. r/r wobec wzrostu o 5,4 proc. w sierpniu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku realnej sprzedaży detalicznej był dalszy, silny wzrost cen. Deflator sprzedaży detalicznej zwiększył się we wrześniu do 5,7 proc. r/r wobec 5,0 proc. w sierpniu, osiągając najwyższy poziom w historii szeregu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu o 0,2 proc. m/m, a w rezultacie jej poziom był o 2,8 proc. wyższy niż w lutym 2020 r., a więc w ostatnim miesiącu, w którym pandemia nie wywierała jeszcze istotnego wpływu na sprzedaż" - stwierdzono w komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Ekonomiści Credit Agricole zwrócili uwagę, że wrzesień był pierwszym miesiącem, w którym dynamika sprzedaży detalicznej była podbijana przez efekty niskiej bazy związanej z negatywnym wpływem II fali pandemii na aktywność gospodarczą jesienią 2020 r. Ich zdaniem, ten efekt, który jest pozytywny dla tempa wzrostu sprzedaży, będzie utrzymywał się w kolejnych miesiącach.

"Czynnikiem ograniczającym wzrost sprzedaży będzie natomiast pogorszenie nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) ukształtowały się w październiku na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r. Oczekujemy, że dynamika realnej sprzedaży detalicznej wkrótce ponownie ukształtuje się powyżej granicy 6 proc. r/r." - podano w komentarzu CA.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarczeReklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »