Reklama

Inspekcja Transportu Drogowego może kontrolować wszystkich kierowców

Nowy rok przyniósł zmiany w zadaniach wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Przede wszystkim kontroli ITD, np. w zakresie przestrzegania prędkości na drodze, mogą spodziewać się nie tylko kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów, ale również kierowcy pojazdów osobowych. Co więcej, od połowy tego roku ITD będzie również zarządzać stacjonarnymi fotoradarami i stworzy strukturę nadzoru nad ruchem drogowym.

ITD ściga piratów drogowych

Z nowym rokiem Inspekcja Transportu Drogowego została wyposażona w nowe uprawnienia. Do tej pory w kręgu jej zainteresowań byli kierowcy wykonujący transport samochodami ciężarowymi czy autobusami. Oznaczało to, że ITD nie miała uprawnień do zatrzymywania kierowców pojazdów osobowych. Nawet jeżeli jej inspektorzy widzieli rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem innym niż wykonującym transport drogowy, zobowiązani byli każdorazowo wzywać na miejsce naruszenia patrol Policji. Po nowelizacji Prawa o ruchu drogowym w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogą przeprowadzać kontrolę ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem:

 • który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym,
 • w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu:
  • przyrządów kontrolno-pomiarowych,
  • przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących,

  Reklama

 • który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa.

Inspektorom ITD przysługują również uprawnienia Policji, takie jak:

 • prawo legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń,
 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem,
 • kontrola dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.

Z uprawnień tych inspektorzy mogą korzystać już od 31 grudnia 2010 r.

Sieć fotoradarów w gestii Inspekcji

Z dniem 1 lipca br. wejdą w życie kolejne zmiany. Otóż Inspekcja Transportu Drogowego uzyska uprawnienia do korzystania ze stacjonarnych fotoradarów. Co za tym idzie, ITD będzie mogła ujawniać za pomocą tych urządzeń zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszenie przepisów ruchu drogowego polegające na:

 • przekraczaniu dopuszczalnej prędkości,
 • niestosowaniu się do sygnałów świetlnych.

Przy utrwalaniu naruszenia przepisów ruchu drogowego przez ITD z wykorzystaniem fotoradaru rejestracji będzie podlegać m.in. obraz naruszenia, w tym obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu, a także data oraz czas popełnienia naruszenia. W przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości rejestrowane będą również: prędkość, z jaką poruszał się pojazd oraz prędkość dopuszczalna w miejscu i czasie popełnienia naruszenia.

W związku z powyższym Inspekcja Transportu Drogowego będzie odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania tzw. stacjonarnych fotoradarów. Chodzi tu przede wszystkim o ich zakup, instalację w pasie drogowym, utrzymanie i naprawy. ITD będzie odpowiadać za urządzenia instalowane na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz należące do Policji. Za pozostałe odpowiedzialność będzie spoczywać na jednostkach samorządu terytorialnego lub straży gminnej (miejskiej).

Grzywna dla kierowcy w ciągu 180 dni

Kontrolerzy Inspekcji Transportu Drogowego uprawnieni są do nakładania mandatów karnych w ramach postępowania mandatowego. Zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w postępowaniu mandatowym funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

 • schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

 • stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,

 • stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu.

Generalnie nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu. Przy czym w przypadku wykroczenia zarejestrowanego przy pomocy fotoradaru grzywna może być nałożona w ciągu 180 dni.

Likwidacja BOTM

Bardzo istotna zmiana, wiążąca się ze zwiększeniem obowiązków oraz uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, dotyczy przejęcia przez Główny Inspektorat ITD zadań do tej pory wykonywanych przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego. Jest to konsekwencją zlikwidowania tego gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury. Do zadań BOTM, a od 1 stycznia br. działającego w ramach Głównego Inspektoratu ITD Biura ds. Transportu Międzynarodowego, należy m.in. wydawanie:

 • licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego,
 • zaświadczeń na wykonywanie międzynarodowych przewozów na potrzeby własne,
 • formularzy jazdy,
 • zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w międzynarodowy transporcie drogowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 225, poz. 1466)

Ustawa z dnia 3.12.2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 249, poz. 1656)

autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa Nr 735 z dnia 2011-01-24

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: wszystkie | transport

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »