Morawiecki: Pięć filarów planu odbudowy

Ruszają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Koncepcję i szczegóły planu spisanego na 232 stronach oraz wartego blisko 60 mld euro zaprezentował premier Mateusz Morawiecki razem z ministrami.

Ponad 28 mld zł na "zieloną" energię, 13 mld zł na transformację cyfrową, prawie 20 mld zł na zwiększenie dostępności służby zdrowia oraz 18,7 mld zł na budowanie odporności i konkurencyjności gospodarki po pandemii - tak prezentują się główne pozycje Krajowego Planu Odbudowy, które wcześniej poznała i opisała już w piątek Interia.

Jakie są założenia KPO?

Kluczowe obszary to zdrowie, gospodarka i przedsiębiorcy, energia i środowisko, cyfryzacja, infrastruktura, innowacje, społeczeństwo i spójność terytorialna. Na inwestycje Polska ma 23,9 mld euro w postaci grantów, a 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Reklama

Na wydatki cyfryzacyjne trafi co najmniej 20 proc., 37 proc. natomiast na środowisko i ochronę klimatu.

- Pomimo gigantycznych środków należało ustalić priorytety i wybrać najsensowniejsze programy. Chcemy, żeby ten program został przedyskutowany. Będziemy modyfikować plan tak, aby odpowiadał na oczekiwania wszystkich interesariuszy - powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Zapewnił, że termin wysłania KPO do Komisji Europejskiej, czyli koniec kwietnia, nie jest zagrożony. - Na pewno zdążymy - dodał. 

Z resortów i urzędów marszałkowskich wpłynęło ponad 1200 propozycji projektów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zbierało je od lipca 2020 r.

Miliardy na wyższą konkurencyjność

Premier Mateusz Morawiecki zauważył podczas konferencji prasowej, że przed Polską kilka kluczowych tygodni w walce z pandemią. Następnie - wyraził nadzieję - gdy program szczepionkowy znacząco się rozwinie, Europa będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami po Covid-19.

Jakie inwestycje powinny być w KPO, czyli programie odbudowy gospodarczej po Covid-19? - Musimy oprzeć się na kilku podstawowych filarach. Pierwszy musi prowadzić do wzrostu produktywności polskiej gospodarki - powiedział. 

Około 20 mld zł zostanie przeznaczone na podniesienie produktywności i odbudowę konkurencyjności polskiej gospodarki. - Filar drugi to cyfryzacja. Może to prowadzić do uodpornienia gospodarki na wstrząsy jakim był Covid-19. Musimy być przygotowani na inne katastrofy pandemiczne. Do tej pory polegaliśmy na ratowaniu miejsc pracy. To wciąż przed nami. Zdaję sobie sprawę, że są sektory dotknięte pandemią. Dlatego będziemy inwestować w trzeci filar - sektor zdrowia. Na cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale nie tylko - przeznaczymy 20 mld zł - dodał szef rządu.

Wyjaśnił, że czwarty filar to mobilna, inteligenta Polska, czyli wsparcie transportu niskoemisyjnego. - To niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu z KPO przeznaczymy ok 25 mld zł. Filar piąty to zmiany w obszarze klimatu, czyli transformacja energetyczna. Przeznaczymy na nią ponad 250 mld zł - to są środki z różnych programów. Te inwestycje w "zieloną" gospodarkę pomogą również w budowie konkurencyjności gospodarki - podkreślił.

KPO - dodał Morawiecki - to przedsionek do polskiego "nowego ładu". - Chcemy przebudować system podatkowy, zainwestować w Polskę cyfrową, edukację, system ochrony zdrowia, a ze wsparciem KPO zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych - zauważył. 

Szef rządu przypomniał, że dzisiaj ruszyły konsultacje KPO. - Jesteśmy otwarci na różne propozycje, pewne przesunięcia. Nie wszystko się zmieści w KPO, w ramach Umowy Partnerstwa, ale po to też tworzymy całościową propozycję w ramach "nowego ładu", żeby uzupełniać w wielu sektorach inwestycje o nasze środki krajowe, które też będą się przyczyniać do podnoszenia konkurencyjności całej gospodarki. O tę konkurencyjność rozegra się walka między krajami UE i całym światem. Patrząc na wyniki polskiego przemysłu, polskiego budżetu - są to dobre podstawy naszego rozwoju gospodarczego w kolejnych latach - dodał premier.

 - KPO - jest to ważny kamień węgielny całego planu inwestycyjnego, który jest przed nami - mówił Morawiecki. 

Wstęp do nowego ładu

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju przypomniał, że KPO to wielka szansa dla Polski. - Te pieniądze trafią nie na projekty; te pieniądze trafią na reformy. W tym sensie prezentujemy nie tylko KPO, ale też krajowy plan przebudowy - polski plan głębokiego usprawnienia gospodarki - powiedział Gowin.

 Odniósł się także do przygotowywanego przez rząd wieloletniego programu, czyli tzw. "nowego ładu" i produktywności. - Mój resort przedstawi strategię produktywności. Ta strategia przełoży się na cały szereg konkretnych działań, instrumentów rozwojowych, których znaczna część będzie finansowana z KPO - dodał. Wskazał też na sześć obszarów, które będą unowocześniane.

- Po pierwsze, odbudowa i transformacja sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku Covid-19. Przeznaczone będzie na to 5,4 mld zł. Po drugie, stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania: przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych i skracanie czasu dla inwestora do uruchomienia inwestycji. Na te cele ma trafić 2,5 mld zł - wyjaśnił Gowin. Wskazał też na kolejne działania: wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego (z puli środków 2,5 mld zł).

Trzeci obszar to Przemysł 4.0 i gospodarka o obiegu zamkniętym oraz ich transformacja strukturalna. - Blisko 4 mld zł przeznaczymy m.in. na obniżenie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie funkcjonowania produktu. Inny przykład to inwestycje w mobilność bezzałogową - w drony - tłumaczył wicepremier Gowin. Czwarty obszar to wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z biznesem i usprawnienie transferu wiedzy. Piąty obszar to przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Na ten cel trafi 3 mld zł. - Wszyscy na świecie obawiają się o bezrobocie. My też monitorujemy sytuację. Mamy ciągle problem odwrotny: braku nie tylko wystarczającej liczby rąk do pracy i wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników - dodał.

Szósty obszar to aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie tzw. luce zatrudnienia. - Nasza gospodarka potrzebuje większej liczby pracowników, w tym zagranicznych. Na efektywność działania służb zatrudnienia przeznaczymy ponad 2 mld zł - wyjaśnił Gowin. 

Odbudowa służby zdrowia po pandemii

Adam Niedzielski, minister zdrowia, przypomniał, że 4 marca 2020 r. wykryto w Polsce pierwszy przypadek Covid-19. - Dyskutujemy o tym jak odbudować kraj po tej traumie. Ostatni rok był trudny - to mało powiedziane. Każdy z nas w jakiś sposób był dotknięty tą traumą. Bardzo ważne jest, że wchodzimy w nową fazę odbudowy gospodarki we wszystkich aspektach jej funkcjonowania - ocenił Niedzielski.

Na służbę zdrowia trafi 20 mld zł. - To odbudowa postcovidowa sektora medycznego - dodał.

Ostatni okres - zauważył - dobitnie pokazał, że gospodarka i zdrowie to naczynia połączone. - W czterech bardzo ważnych obszarach będziemy chcieli skoncentrować nasze działania, zainwestować w zdrowie - powiedział.

Pierwszy obszar to zwiększenie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych, m.in. przez rozwój e-zdrowia. 

To mają być też nowe elementy, tj. elektroniczna dokumentacja medyczna, cyfryzacja w dziedzinie opieki zdrowotnej, w tym kontynuacja procesu ochrony epidemicznej. - Sanepid nadal wymaga inwestycji, budowania nowych funkcjonalności - przypomniał minister zdrowia. Dodał także, że w ramach I obszaru wzmocnieniu podlegać będzie również infrastruktura: dofinansowanie zakaźnictwa, onkologii, kardiologii - mówił Niedzielski.

Drugi obszar to inwestycje w kadry medyczne. - Chcemy iść w kierunku zwiększenia liczby personelu medycznego - dodał. Chodzi tu o inwestycje w bazę dydaktyczną, ale też system zachęt jak stypendia.

Trzeci obszar to wzmocnienie zaplecza medycznego. - Mówię tu o wsparciu sektora biomedycznego, ale również o wykorzystaniu bogactwa danych, wykorzystywanie algorytmów AI po to żeby przewidywać różne konsekwencje zdrowotne. Mamy te dane. NFZ jest dysponentem potężnej bazy informacyjnej - wyjaśnił. Ostatni obszar to kwestia stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju leków i wyrobów medycznych. 

Na drodze do neutralności klimatycznej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej wyjaśniła natomiast na czym mają polegać inwestycje w dwóch ogromnych segmentach z KPO w ramach dążenia do neutralności klimatycznej. - Pierwszy z nich to zielona i inteligenta mobilność - powiedziała wiceminister funduszy. Przyznała, że obszar transportu emituje 93 proc. emisji gazów cieplarnianych do powietrza. - Stąd wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska, skupienie się na wymianie transportu. Chcemy promować rozwój kolei - tak, by był to środek transportu, z którego będziemy więcej i częściej korzystać. Stawiamy na budowę, modernizację linii kolejowych, ale też zakup nowoczesnego transportu - dodała.

Jarosińska-Jedynak przypomniała także o kolejnym komponencie KPO, czyli "zielonej" energii i zmniejszeniu energochłonności. Na to ma trafić co najmniej 37 proc. środków z KPO. Wymóg ten został utrzymany. - Planujemy tutaj szereg działań, które będą wpływać na zdrowie mieszkańców. Najważniejszym elementem jest kontynuacja działań w ramach "Czyste powietrze". Będziemy inwestować w poprawę efektywności budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw, szkół, ale też zwiększać inwestycje w OZE, tak aby zwiększać jej udział w miksie energetycznym. Chcemy żeby inwestycje były realizowane w dużych firmach, które produkują najwięcej zanieczyszczeń - wyjaśniła.

- Kolejny element to poprawa warunków dla rozwoju OZE - powiedziała. To oznacza działania ukierunkowane w inwestycje w farmy wiatrowe. - Nie tylko na morzu, ale też na lądzie. Przy dobrych działaniach, środkach, które mamy w ramach KPO, w ramach Polityki Spójności - krok po kroku możemy stać się liderem w produkcji energii wiatrowej - zauważyła wiceminister.

Kolejny komponent to środki wyznaczone na cyfryzację, czyli 20 proc. środków KPO. - Transformacja cyfrowa przewija się praktycznie przez każdy sektor gospodarki. W dobie kryzysu poznaliśmy jak bardzo potrzebny jest dostęp do szybkiego i bezpiecznego łącza internetowego. W ramach KPO chcemy zapewnić eliminację białych plam, by każdy z nas miał równy dostęp do usług publicznych, edukacji, kontaktów międzyludzkich - powiedziała Jarosińska-Jedynak. 

Cele, na które mogą zostać przeznaczone pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy w dużym stopniu zdefiniowała Komisja Europejska (europejski plan odbudowy, będący odpowiedzią na kryzys gospodarczy związany z pandemią, ma w sumie wartość 750 mld euro). Aż 57 proc. środków w ramach KPO musi być ukierunkowane na inwestycje i reformy związane z ochroną środowiska, transformacją energetyczną i cyfryzacją.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument przygotowywany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawarto w nim wybrane do realizacje propozycje inwestycji, zgłaszane od lipca ubiegłego roku przez poszczególne resorty i urzędy marszałkowskie. Podobną mapę drogową wykorzystania środków z funduszu odbudowy UE musi opracować każde państwo członkowskie.

Krajowe plany odbudowy składają się na plan odbudowy Unii Europejskiej warty 750 mld euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji blisko 60 mld euro, z czego - co trzeba podkreślić - 23,9 mld euro w postaci dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Bartosz Bednarz

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Krajowy Fundusz Odbudowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »