Reklama

Polska gospodarka ostro hamuje. PKB w II kwartale rozczarował ekonomistów

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc. Zdaniem analityków ING recesja techniczna , czyli spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach, staje się prawdopodobna.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2022 r. PKB wzrósł o 6,0 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia.

Lewiatan: Widoczne jest hamowanie konsumpcji oraz zmniejszenie zamówień dla przemysłu

W gospodarce widoczne jest już hamowanie konsumpcji oraz zmniejszenie liczby nowych zamówień dla przemysłu - napisał w opublikowanym w środę komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, odnosząc się do danych GUS.

Z opublikowanego w środę szacunku flash GUS wynika, że produkt krajowy brutto w drugim kwartale br. wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w pierwszym kwartale 2022 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc.

Reklama

Według eksperta Konfederacji Lewiatan, opublikowane dane wskazują, że aktywność gospodarcza hamuje, "odczuwalnie wolniej się rozwijamy". Przypomniał, że hamowanie to zapowiadały wcześniejsze dane z gospodarki, a także poprzedni odczyt PKB za I kwartał, gdzie wzrost gospodarczy opierał się głównie o kategorię zapasów.

- Ostatecznie mamy do czynienia z dość poważnym spadkiem PKB w ujęciu kwartalnym, choć i tak mniejszym niż oczekiwaliśmy. W II kwartale br. gospodarka rozwijała się w tempie 5,3 proc. w skali roku. To mniej niż uśrednione prognozy ekonomistów (6 proc.) i znacznie mniej niż kwartał wcześniej, gdy wzrost gospodarczy wyniósł 8,5 proc. - wskazał Zielonka.

Dodał, że lepszy od oczekiwań odczyt to wynik prawdopodobnie zdecydowanie wolniejszego niż można to było przewidywać jeszcze kwartał wcześniej "schodzenia" przedsiębiorstw z zapasów.

Zaznaczył, że w gospodarce widoczne jest hamowanie konsumpcji oraz zmniejszona liczba nowych zamówień dla przemysłu, co w konsekwencji pozwala firmom oszczędzać na zapasach. Jeszcze gorzej - jak podkreślił - wyglądają dane odsezonowane, z których wynika, że PKB z kwartału na kwartał spadł o 2,3 proc.

- To może oznaczać, że RPP prawdopodobnie zaprzestanie zacieśniania polityki pieniężnej i utrzyma stopy procentowe na poziomie 6,5 proc. Po drugie, że w kolejnym kwartale będziemy obserwować jeszcze poważniejsze spowolnienie, mogące zatrzymać wzrost PKB przy okolicach 1,5 proc. - ocenił ekspert. 

PKO BP: Roczne dynamiki PKB mogą utrzymać się powyżej zera do końca 2022 r.

Bank PKO BP w komentarzu do danych GUS o PKB w II kwartale nie wyklucza, że mamy do czynienia z techniczną recesją, ale też mimo jej roczne dynamiki PKB mogą pozostać dodatnie do końca roku.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z szacunku flash GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc.

W ocenie PKO BP, mimo ujemnej kwartalnej dynamiki PKB, efekt przenoszenia nadal wspierał roczną dynamikę PKB, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w pierwszym kwartale. Oznacza to, że nawet w przypadku technicznej recesji, która może mieć teraz miejsce, roczne dynamiki PKB mogą utrzymać się powyżej zera do końca 2022 r. W całym roku wzrost PKB będzie zapewne zbliżony bardziej do 4 niż do 5 proc. - oszacował też bank.

Jak przypomina PKO BP, spowolnienie wzrostu PKB widać było już wcześniej, w miesięcznych danych z przemysłu, budownictwa i z handlu. Aktywność w sektorach odpowiadających za ok. połowę PKB rosła w II kwartale o ok. 10 proc. rdr wobec ok. 15 proc. rdr w I kwartale, wyjaśniając około dwóch trzecich zmiany dynamiki PKB. Za resztę spadku tempa wzrostu PKB odpowiada sektor usługowy - ocenia bank.

PKO BP szacuje, że w II kwartale inwestycje spadły, firmy prawdopodobnie zaczęły dostosowywanie stanów magazynowych do kurczącego się popytu, a z drugiej strony utrzymujące się dobre wyniki eksporterów sprawiły, że wkład eksportu netto do wzrostu PKB poprawił się.

Komentarz PIE do szybkiego szacunku PKB

Tempo wzrostu w II kwartale wciąż jest wysokie. Wyniki gospodarcze w II kwartale dalej były silne, jednak druga połowa roku przyniesie spowolnienie. 

Łączne tempo wzrostu w 2022 roku będzie wysokie na tle Unii Europejskiej. Według wstępnego szacunku tempo wzrostu PKB spadło w II kwartale z 8,5 do 5,3 proc. Wynik był słabszy od mediany prognoz rynkowych (6 proc.). 

Spowolnienie związane jest z niższym wzrostem wydatków konsumenckich. Tempo wzrostu inwestycji pozostało zbliżone do ubiegłego kwartału. Wyniki gospodarcze wciąż podwyższało akumulowanie zapasów przez przedsiębiorstwa - prawdopodobnie jednak to ostatni taki kwartał. Kolejne kwartały przyniosą wyraźne spowolnienie - spodziewamy się, że wyniki w III kwartale będą zbliżone do 3 proc. Miesięczne informacje wskazują, że stosunkowo dobrze radzi sobie przemysł. Niemniej obserwujemy wyraźne spowolnienie w budownictwie oraz stagnację w handlu. Prognozujemy, że wzrost gospodarczy w całym 2022 roku nieco przekroczy 4,5 proc. To dobry wynik na tle państw Unii Europejskiej. Komisja Europejska szacuje, że Polska znajdzie się wśród pięciu najszybciej rozwijających się gospodarek we Wspólnocie.

EUR/PLN

4,8099 0,0230 0,48% akt.: 28.09.2022, 12:24
 • Kurs kupna 4,8081
 • Kurs sprzedaży 4,8116
 • Max 4,8307
 • Min 4,7875
 • Kurs średni 4,8099
 • Kurs odniesienia 4,7869
Zobacz również: USD/GBP SEK/PLN NZD/PLN

USD/PLN

5,0167 0,0286 0,57% akt.: 28.09.2022, 12:24
 • Kurs kupna 5,0149
 • Kurs sprzedaży 5,0184
 • Max 5,0590
 • Min 4,9883
 • Kurs średni 5,0167
 • Kurs odniesienia 4,9881
Zobacz również: USD/GBP SEK/PLN NZD/PLN

CHF/PLN

5,0675 0,0358 0,71% akt.: 28.09.2022, 12:24
 • Kurs kupna 5,0655
 • Kurs sprzedaży 5,0694
 • Max 5,0918
 • Min 5,0307
 • Kurs średni 5,0675
 • Kurs odniesienia 5,0317
Zobacz również: USD/GBP SEK/PLN NZD/PLN

ING: Rośnie ryzyko spadku PKB poniżej zera w dwóch kolejnych kwartałach

Rośnie ryzyko spadku PKB poniżej zera w ujęciu rok do roku w IV kw. br. oraz w I kw. przyszłego roku - ocenili w opublikowanym w środę komentarzu analitycy ING Bank Śląsku, odnosząc się do danych GUS.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z szacunku flash GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc.

Według ekonomistów ING opublikowany wynik jest zdecydowanie słabszy od oczekiwań. "PKB wyrównany sezonowo spadł o 2,3 proc. kwartał do kwartału w porównaniu ze wzrostem o 2,5 proc. w I kw. 2022 r." - zauważyli.

Zdaniem analityków oznacza to, że recesja techniczna , czyli spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach, staje się prawdopodobna.

"Składowe PKB poznamy dopiero pod koniec sierpnia, ale najprawdopodobniej słabo wypadły inwestycje i eksport netto" - zaznaczyli autorzy komentarza.

Wskazali, że konsumpcja utrzymuje się na wysokim poziomie, ale jest to w dużym stopniu zasługa napływu ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy.

W opinii analityków banku dane o sprzedaży detalicznej pokazują generalnie słabszy popyt np. na dobra trwałego użytku, a silny na towary pierwszej potrzeby. "Dzisiejszy odczyt, jak i napływające dane np. z Niemiec znacząco podnoszą ryzyko, że w IV kw. 2022 r. i I kw. 2023 r. dynamika PKB w ujęciu rdr spadnie poniżej zera" - ocenili.

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc!

Ekonomiści ING podkreślili, że słaby wynik PKB za II kw. 2022 roku w połączeniu z przejściową stabilizacją inflacji w wakacje znacząco podnosi ryzyko, że we wrześniu RPP nie zdecyduje się na podwyżkę stóp. "Naszym bazowym scenariuszem nadal pozostaje jednak zacieśnienie o 25 pb." - dodali. 

Credit Agricole: W III kw. kwartalna dynamika PKB również poniżej zera

W III kw. kwartalna dynamika PKB również ukształtuje się poniżej zera, co oznaczałoby, że w II kw. rozpoczęła się tzw. techniczna recesja, czyli spadek odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kw. z rzędu - ocenili w opublikowanym w środę komentarzu do danych GUS ekonomiści Credit Agricole.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z szacunku flash GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc.

Jak zaznaczyli ekonomiści Credit Agricole, opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca.

"Uważamy, że głównym źródłem zmniejszenia dynamiki PKB w II kw. w porównaniu do I kw. był niższy wkład przyrostu zapasów. Czynnikiem oddziałującym w kierunku niższego tempa wzrostu PKB była również niższa dynamika inwestycji związana z podwyższoną niepewnością i wzrostem stóp procentowych" - wskazali.

Według ekonomistów banku, kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zmniejszyła się w II kw. do -2,3 proc. wobec +2,5 proc. w I kw.

"Oczekujemy, że w III kw. kwartalna dynamika PKB również ukształtuje się poniżej zera. Oznaczałoby to tym samym, że w II kw. rozpoczęła się tzw. techniczna recesja, czyli spadek odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu" - odnotowali.

"Uważamy jednak, że wspomniana techniczna recesja zakończy się w III kw. br. W rezultacie powinien zrealizować się zakładany przez nas scenariusz +łagodnego lądowania+ polskiej gospodarki mimo silnych gospodarczych i geopolitycznych zaburzeń związanych z wojną w Ukrainie" - podkreślili.

Według ekspertów Credit Agricole, głównym czynnikiem ryzyka dla przedstawionego wyżej scenariusza jest ewentualny "szok gazowy", który może doprowadzić do głębokiej recesji w Niemczech, a w konsekwencji również silnego spadku aktywności w Polsce na przełomie lat 2022 i 2023. W przypadku materializacji takiego scenariusza wspomniana wyżej techniczna recesja w II-III kw. br. uległaby przedłużeniu do końca I kw. 2023 r., a jej głębokość byłaby większa.

Środowe dane o PKB w II kw. "nie zmieniają naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. na poziomie 3,4 proc. Jednocześnie są one naszym zdaniem negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - podkreślili analitycy banku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »