Reklama

Produkcja za sierpień nieco niższa od oczekiwań

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,3% w porównaniu z sierpniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 4,8%. Analitycy spodziewali się dynamiki produkcji rzędu 6,1% wobec 3,8% rdr odnotowanych w lipcu.

Sierpniowa wartość produkcji sprzedanej przemysłu była o 7,1% mniejsza niż w lipcu i o 5,3% wyższa niż w sierpniu 2014 roku.

Reklama

Dane te, są gorsze od prognoz ekspertów, którzy wskazywali nawet na możliwy 6-procentowy wzrost.

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,4%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 5,2%.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 5,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,9%) i o 7,1% niższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% niższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 26,0% (wobec spadku w ub.r. o 18,8%), napojów - o 12,3%, mebli - o 7,3%, artykułów spożywczych - o 6,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 5,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 4,9% oraz wyrobów z metali - o 4,5%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji metali - o 5,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 3,8%, odzieży - o 1,4%.

Kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z przeciętnym

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. o 4,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 3,6%) i o 0,8% niższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3,0% niż w sierpniu ub. roku i o 0,6% w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w jednostkach, w których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 9,0%, w specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 4,1%, a w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - 0,3%.

W porównaniu z lipcem br. spadek produkcji zanotowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 6,5% i w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 4,6%, a wzrost w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,7%.

Fala upałów ograniczyła wzrost produkcj Upały ograniczyły wzrost produkcji Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu o 5,3% r/r wobec wzrostu o 3,8% w lipcu, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (5,4%) i poniżej konsensusu rynkowego (6,1%). Zwiększenie dynamiki produkcji przemysłowej w naszej ocenie spowodowane było efektem niskiej ubiegłorocznej bazy w licznych działach przetwórstwa przemysłowego. Był on szczególnie widoczny w kategoriach: "produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep", "produkcja maszyn i urządzeń", "produkcja wyrobów farmaceutycznych", "produkcja napojów" oraz "produkcja wyrobów tekstylnych". Czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia skali wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej była sierpniowa fala upałów. Doprowadziła ona do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej na terenie kraju, a tym samym, do zmniejszenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z naszymi wyliczeniami, w wyniku skrajnych warunków atmosferycznych roczna dynamika produkcji przemysłowej w sierpniu została ograniczona o ok. 0,6 pp. (por. MAKROmapa z 31.08.2015). Ze względu na jednorazowy, negatywny wpływ ograniczeń w dostawach energii na produkcję przemysłową w sierpniu, oczekujemy korekty w górę jej wartości we wrześniu. Ożywienia w budownictwie ciąg dalszy Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w sierpniu do 4,8% r/r wobec -0,1% w lipcu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 3,0% wobec wzrostu o 2,2% w lipcu. Wzrost dynamiki wynikał m.in. z wyższego tempa wzrostu produkcji kategoriach "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej", czyli robót prowadzonych głównie w ramach inwestycji publicznych, a także w sekcji "wznoszenie budynków". Dzisiejsze dane stanowią zatem wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego przyspieszenie produkcji budowlano-montażowej w II poł. br., będące efektem ożywienia w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach infrastrukturalnych. Spadek inflacji PPI ograniczy tempo wzrostu cen konsumpcyjnych Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS inflacja PPI wyniosła -2,7% r/r w sierpniu wobec -1,8% w lipcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (-2,1%) i konsensusu rynkowego (-2,2%). Pogłębienie deflacji było efektem obniżenia tempa wzrostu cen we wszystkich głównych kategoriach produkcji sprzedanej przemysłu. W naszej ocenie będzie to czynnik oddziałujący w kierunku spadku inflacji CPI w najbliższych miesiącach, spowalniający tempo jej powrotu do celu inflacyjnego NBP. Dane stanowią tym samym wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych (o 50 pb) w marcu 2016 r. Przesunięcie decyzji o zakupach kolekcji jesiennych obniżyło dynamikę sprzedaży Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób spadła w sierpniu o 0,3% r/r wobec wzrostu o 1,2% w lipcu, co było poniżej naszej prognozy (1,1%) i poniżej konsensusu rynkowego (1,4%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w sierpniu o 2,0% r/r wobec wzrostu o 3,5% w lipcu. Spadek realnego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej wynikał przede wszystkim z niższej dynamiki sprzedaży w kategorii "tekstylia, odzież, obuwie", która wyniosła 3,4% r/r w sierpniu wobec 15,2% w lipcu. Jej spadek wynikał w naszej ocenie z fali upałów, która oddziaływała w kierunku przesunięcia zakupów kolekcji jesiennych z sierpnia na wrzesień. Tym samym oczekujemy korekty w górę dynamiki sprzedaży detalicznej w tej kategorii we wrześniu. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach poprawiające się nastroje konsumenckie i dalszy spadek stopy bezrobocia (najprawdopodobniej we wrześniu osiągnie ona jednocyfrowy poziom) będą oddziaływały w kierunku powrotu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej do poziomów zgodnych z jej krótkookresowym trendem (ok. 3,0%). Dzisiejsze dane stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji prywatnej (3,2% r/r w III kw. wobec 3,0% w II kw.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i lekko pozytywny dla cen polskiego długu. Jakub Olipra Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Sprzedaż detaliczna w VIII spadła o 0,3 proc. rdr - GUS

Sprzedaż detaliczna w sierpniu spadła o 0,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm spadła o 2,6 proc. - podał GUS. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 2,0 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w sierpniu rdr wzrosła o 1,4 proc., a mdm spadła o 0,6 proc.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lipcu i sierpniu:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
ogółem -0,3 -2,6 1,2 2,1
pojazdy mechaniczne 14,7 -12,2 10,9 -4,2
paliwa -8,8 -0,8 -6,8 6,0
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 3,1 -0,2 3,6 1,8
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 4,9 -0,1 3,8 6,8
leki, kosmetyki 5,3 -5,0 5,9 2,2
odzież, obuwie -0,8 -6,4 10,2 -2,3
meble, AGD, RTV -0,4 0,5 5,0 9,5
prasa, książki 16,0 -1,6 15,7 4,1
pozostałe -15,2 -5,0 -13,6 -4,6
Dowiedz się więcej na temat: była | UB | produkcje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »