Przedsiębiorco, skorzystaj z bezpłatnych usług proinnowacyjnych

Przedsiębiorcy działający w Polsce rzadko podejmują współpracę z instytucjami otoczenia biznesu oraz ze sferą nauki w celu wprowadzania do firmy innowacyjnych rozwiązań. Często wskazują, że dostęp do usług proinnowacyjnych jest utrudniony i kosztowny. Popyt przedsiębiorców na ten rodzaj usług jednak wzrasta.

Przedsiębiorcy działający w Polsce rzadko podejmują współpracę z instytucjami otoczenia biznesu oraz ze sferą nauki w celu wprowadzania do firmy innowacyjnych rozwiązań. Często wskazują, że dostęp do usług proinnowacyjnych jest utrudniony i kosztowny. Popyt przedsiębiorców na ten rodzaj usług jednak wzrasta.

Stworzenie spójnej, systemowej i ogólnokrajowej oferty usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców jest podstawowym celem projektu systemowego pt. "Rozwój usług o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" wdrażanego od marca 2009 r. na podstawie umowy z Ministerstwem Gospodarki przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt adresowany jest bezpośrednio do instytucji otoczenia biznesu będących członkami ogólnopolskiej sieci KSI. W praktyce polega na finansowaniu usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przedsiębiorcom przez te instytucje.

Reklama

Kompleksowa usługa

Projekt proponuje nowy model wsparcia polegający na bezpośrednim finansowaniu świadczenia usług przez pojedynczy ośrodek KSI (Krajowej Sieć Innowacji), zachowując jednocześnie sieciowy charakter usług i funkcjonowania ośrodków. Do tej pory ośrodki te były wspierane jedynie pośrednio w ramach kompleksowych działań PARP skierowanych do KSU polegających na promocji, doradztwie, upowszechnianiu i podtrzymaniu standardów świadczenia usług oraz kwalifikacji i kompetencji konsultantów dla całej sieci. Niewielka część ośrodków KSI świadczyła usługi proinnowacyjne polegające na przeprowadzeniu transferu technologii, które w projekcie wyznaczono jako priorytetowe. Krajowa Sieć Innowacji funkcjonuje od 2003 r. jako podsieć w ramach istniejącego od 1996 r. Krajowego Systemu Usług (KSU). Sieć KSI jest grupą zróżnicowaną i obejmuje m.in. agencje rozwoju regionalnego, uczelniane centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, państwowe instytuty badawcze oraz fundacje. Aby uzyskać wpis od rejestru KSI ośrodki muszą przejść procedurę weryfikującą ich potencjał techniczny, ekonomiczny, zasoby kadrowe, zasady współpracy z jednostkami naukowymi, a także sposób świadczenia usługi proinnowacyjnej.

Projekt nie oferuje ośrodkom KSI finansowania ich działalności, ale pokrycie wydatków wynikających bezpośrednio z liczby i wartości wyświadczonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (audyty technologiczne oraz procesy transferu technologii). W ramach projektu ośrodki otrzymają 100 proc. dofinansowania i mogą ponosić wydatki związane między innymi z wynagrodzeniem personelu świadczącego usługi (konsultanci KSI), promocją oferowanych usług oraz usługami eksperckimi. Dotychczasowa liczba i koszty usług proinnowacyjnych świadczonych w ośrodkach KSI były bardzo zróżnicowane. W celu zapewnienia kompleksowej oferty usług proinnowacyjnych w projekcie systemowym przyjęto założenie, że stosunek wykonywanych audytów do transferów technologii nie powinien przekroczyć 20:1. Planuje się, że docelowo łącznie w ciągu 2 lat realizacji projektu z usług skorzysta około dwóch tysięcy przedsiębiorców. Opierając się na takich założenia 18 maja 2009 roku PARP rozstrzygnęła konkurs na wsparcie ośrodków KSU należących do Krajowej Sieci Innowacji w ramach projektu systemowego PARP "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji". Wsparcie na łączną kwotę blisko 18 mln PLN uzyskały 22 ośrodki Krajowej Sieci Innowacji, z 13 województw, które bezpłatnie świadczą usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorców.

Dlaczego warto korzystać z usług KSI?

Bezpłatne usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji dają gwarancję korzystania z profesjonalnego doradztwa, realizowanego zgodnie ze standardem określonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W sieci skupione są organizacje specjalizujące się w transferze technologii, wspieraniu rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, doradztwie proinnowacyjnym, a także w doradztwie w zakresie pozyskiwania publicznego wsparcia na innowacje i na wdrażanie nowych technologii. Potencjał ekspercki Krajowej Sieci Innowacji uzupełniany jest o wiedzę dostępną w jednostkach naukowych, z którymi współpracują ośrodki KSI.

Usługa systemowa realizowana w ramach projektu "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI" polega na: audycie technologicznym polegającym na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług; przeprowadzeniu procesu transferu technologii rozumianego jako proces, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, polegającego na przekazaniu informacji o naturze technicznej oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Usługi systemowe Krajowej Sieci Innowacji są bezpłatne dla przedsiębiorców, ponieważ są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców stanowi dla przedsiębiorców pomoc de minimis. Ośrodki KSI jako podmioty udzielające pomocy, zobowiązane są do wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń o udzielonej przez nich pomocy de minimis.

Proces świadczenia usług finansowany jest bezpośrednio z działania 5.2. programu Innowacyjna Gospodarka, natomiast przedsięwzięcia służące zapewnieniu odpowiednich kwalifikacji konsultantów, współdziałaniu w ramach sieci oraz podnoszeniu potencjału organizacji do świadczenia tych usług, z poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu możliwe było również stworzenie sytemu informatycznego służącego m.in. do ewidencjonowania świadczonych usług przez ośrodki KSI w ramach projektu systemowego, będącego częścią systemu wymiany informacji w ramach sieci (KSU). Na podstawie danych zawartych w ewidencji możliwy jest bieżący monitoring, który odzwierciedla stan zaawansowania projektu oraz pozwala na ocenę poprawności realizowanych przez ośrodki KSI usług.

Projekt jest w fazie wstępnej, czy można go będzie uznać za "trafiony" i odpowiadający na zapotrzebowanie przedsiębiorców - to się okaże. Większość ośrodków główny ciężar realizacji projektu, tzn. wyświadczenie największej liczby usług zaplanowało w 2010 r. Projekty będą realizowane do trzeciego kwartału 2011 roku. Szczegółowe informacje o rodzaju usług oferowanych przez ośrodki KSI oraz sposobie ich realizacji można uzyskać na stronie internetowej www.parp.gov.pl oraz www.ksu.gov.pl oraz bezpośrednio w ośrodkach Krajowej Sieci Innowacji.

Anita Żuk - Iwanowska, specjalista w Zespole Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusze Europejskie
Dowiedz się więcej na temat: świadczenia | przedsiębiorcy | PARP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »