Rząd przyjął ostrożne założenia na 2015 r.

Rząd przyjął założenia budżetu na 2015 rok. Jak wynika z komunikatu CIR, budżet zakłada wzrost PKB o 3,8 procent, a inflacja przekroczy 2 procent. W przyszłym roku wzrosła by płaca minimalna do1750 zł.

Rząd przyjął założenia budżetu na 2015 rok. Jak wynika z komunikatu CIR, budżet zakłada wzrost PKB o 3,8 procent, a inflacja przekroczy 2 procent. W przyszłym roku wzrosła by płaca minimalna do1750 zł.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 rok ze wzrostem PKB 3,8 proc. i średnioroczną inflacją 2,3 proc. - poinformowało PAP Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z komunikatem CIR przyjęte przez rząd prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2015 r. zakładają realny wzrost produktu krajowego brutto na poziomie 3,8 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 4,7 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 5,1 proc., przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej na poziomie 9.725,5 tys. etatów, stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 12,2 proc., zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej na poziomie 543 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2014 r.), średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym), co oznacza, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

Reklama

Takie propozycje wskaźników makroekonomicznych rząd ma przedstawić Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br.

Jak wynika z komunikatu CIR w latach 2014-2015 w Polsce udział inwestycji publicznych w PKB ustabilizuje się na poziomie 3,9 proc. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z perspektywy finansowej 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020.

"Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych)" - napisano.

- Prognozuje się, że w latach 2014-2015 realny wzrost spożycia prywatnego wyniesie odpowiednio: 2,2 proc. i 3,0 proc. W przypadku spożycia publicznego, ocenia się, że wzrośnie ono realnie o 2,4 proc. w 2014 r. i 1,1 proc. w 2015 r. Jednocześnie nakłady brutto na środki trwałe w gospodarce zwiększą się realnie o 4,1 proc. w 2014 r. i 7,2 proc. w 2015 r. - dodano.

Z komunikatu CIR wynika, że w 2014 r. realne tempo wzrostu eksportu wyniesie 5,0 proc., i w rezultacie jego udział w PKB wzrośnie do historycznego poziomu - 48,4 proc. Od 2015 r. tempo wzrostu eksportu zacznie się stopniowo obniżać - do 4,9 proc., a w efekcie będzie następował stopniowy spadek udziału eksportu w PKB.

"W 2014 r. realny wzrost importu pozostanie niższy niż prognozowany wzrost eksportu i wyniesie 4,0 proc. W 2015 r. realne tempo wzrostu importu zwiększy się do 5,1 proc. Oczekiwane składowe PKB wskazują, że realny wzrost produktu krajowego brutto w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. ma osiągnąć 3,8 proc." - napisano.

"Wpłynie na to oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego, oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych. Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany dotyczące popytu na pracę, czyli wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,4 proc. w 2014 r. i 0,7 proc. w 2015 r. - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r. wyniesie 12,2 proc." - dodano.

Przewiduje się, że w 2014 r. inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc., a w 2015 r. będzie na poziomie 2,3 proc.

Dochody budżetu państwa w 2015 r. będą głównie zależały od sytuacji gospodarczej.

"Ocenia się, że w 2015 r. popyt krajowy wzrośnie realnie o 3,8 proc. (w 2014 r. - o 2,8 proc.), co spowoduje wzrost wpływów z podatków pośrednich, a w efekcie zwiększenie dochodów budżetu państwa" - napisano.W latach 2014-2015 spodziewany jest też wzrost inwestycji sektora finansów publicznych, które będą miały pozytywny wpływ na dochody z VAT. "Mimo spodziewanego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, do 2015 r. polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach utrzymującej się luki produktowej" - napisano w komunikacie.

PODATKI

Według komunikatu w 2015 r. nie są planowane zasadnicze zmiany w systemie podatkowym.

"Oznacza to, że będzie on bardziej stabilny i przewidywalny dla podatników, co powinno sprzyjać tendencjom wzrostowym w gospodarce. Nie zmienią się stawki VAT. Nie będą waloryzowane progi podatkowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwoty zmniejszające podatek (wynika to z przyjętego przez rząd w kwietniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017). Planowane jest czasowe (na okres kilku lat) obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe, przy jednoczesnym podwyższeniu opłaty paliwowej (o takie same wartości)" - napisano.

"Zmiana ta nie obciąży konsumenta, a jest konieczna w celu zwiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów infrastrukturalnych z maksymalnym wykorzystaniem funduszy z budżetu unijnego 2014-2020. Na poziom dochodów budżetowych w przyszłym roku będą miały także pozytywny wpływ działania zwiększające przestrzeganie przepisów podatkowych i efektywność administracji podatkowej" - dodano.

Na poziom wydatków budżetowych będą wpływać działania, które mają trwale i wiarygodnie zredukować nadmierny deficyt do 2015 r. i zapewnić wiążące stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej. "Nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych. Z tej regulacji zostaną wyłączone wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w tempie nominalnym 9,14 proc. rocznie, aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc." - napisano.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE

Rada Ministrów przyjęła także we wtorek propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

"Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wynosiło 1.750 zł. Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do 2014 r. (obecnie pensja minimalna to 1.680 zł). Kwota ta stanowiłaby 44,1 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r. Taką propozycję rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br. W latach 2007-2014 płaca minimalna wzrosła z 936 do 1.680 zł, co oznacza jej wzrost o 80 proc." - napisano w komunikacie CIR.

Rada Ministrów przyjęła także propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

"Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r." - napisano.

OPINIA ING BANKU

Założenia do przyszłorocznego budżetu są odpowiednio ostrożne w porównaniu z naszymi prognozami. Natomiast wysoko została ustawiona poprzeczka dla inflacji. Rządowa średnia 2,3% oznacza, że już w trakcie przyszłego roku miałby być osiągnięty cel inflacyjny (według nas punkt startowy dla przyszłorocznej inflacji, czyli jej poziom w grudniu może być w okolicach 0,7% r/r). Tymczasem zarówno my jak i NBP (w marcowej projekcji) widzimy osiągnięcie celu dopiero w 2016 roku. Zwykle rząd miał tendencję do pokazywania w założeniach nieco niższej prognozy inflacji niż oczekiwania rynkowe, co podnosiło szanse pozytywnego zaskoczenia wpływami podatkowymi (którym sprzyja wyższa inflacja). Możliwe, że relatywnie wysoka prognoza inflacji tym razem wynika z tego, że jest to jeden z elementów wchodzących do przyjętej reguły wydatkowej, więc wpływa na pułap wydatków budżetowych na przyszły rok, który bądź co bądź jest rokiem wyborczym.

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: płaca minimalna | inflacja | zadłużenie | CIR | makroekonomia | wzrost PKB | rzad | budzet
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »