Stopa bezrobocia najniższa od 7 lat

Jak podał Główny Urząd Statystyczny bezrobocie w Polsce spadło do 9,7 proc. W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy była niższa zarówno w porównaniu z sierpniem, jak i analogicznym okresem ub.r. Stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc. wobec 9,9 proc. w sierpniu br.

W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1539,4 tys. osób i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku.

Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2015 r. stanowili 9,7proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w sierpniu 2015 r. - 9,9proc.; we wrześniu 2014 r. - 11,5proc.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 97,0 tys. osób (przed miesiącem 97,9 tys.; przed rokiem 86,5 tys.).

Reklama

Zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to nadal osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu września 2015 r. zbiorowość ta liczyła 1283,8 tys. (tj. 83,4proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 1312,6 tys. (83,9proc.) w sierpniu 2015 r. i 1491,0 tys. (81,8proc.) we wrześniu 2014 r.

W tej grupie 83,5 tys. osób, tj. 6,5proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ogólnej liczbie bezrobotnych 86,6proc. stanowiły osoby bez prawa do zasiłku (86,2proc. przed miesiącem; przed rokiem - 87,4proc.).

W tej grupie bezrobotnych 44,2proc. to mieszkańcy wsi. Z danych na koniec września br. wynika, że 208 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 25,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4,6 tys. osób.

W stosunku do sierpnia 2015 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: świętokrzyskim (o 3,5proc.), dolnośląskim (o 2,7proc.) , łódzkim i opolskim (po 2,3proc.) i wielkopolskim (2,1proc.). Również w porównaniu z wrześniem 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, największy spadek odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 21,4proc.), wielkopolskim (o 19,9proc.), opolskim (o 19,8proc.), pomorskim (o 18,9proc.) i lubuskim (o 18,7proc.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 227,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 54,1 tys. więcej niż w sierpniu 2015 r. i o 15,2 tys. mniej niż we wrześniu 2014 r.). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 171,6 tys. osób, tj. 75,4proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem - 81,3proc.; przed rokiem - 75,5proc.).

Ogółem wyłączono z ewidencji 251,8 tys. osób, tj. 16,1proc. ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (w sierpniu 2015 r. - 195,6 tys., tj. 12,3proc.; we wrześniu 2014 r. - 274,1 tys. osób, tj. 14,8proc.). Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 129,7 tys. (51,5proc.) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy (w poprzednim miesiącu 88,7 tys. osób, tj. 45,4proc.; przed rokiem 137,9 tys. osób, tj. 50,3proc.), z tego 19,0 tys. osób podjęło prace subsydiowane (w sierpniu 2015 r. - 12,2 tys.; we wrześniu 2014 r. - 18,3 tys.).

W ramach prac subsydiowanych - 5,0 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed miesiącem 3,0 tys.; przed rokiem 3,1 tys.), a przy robotach publicznych zatrudniono - 5,0 tys. osób (przed miesiącem 2,2 tys.; przed rokiem 7,3 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 32,8 tys. osób (w sierpniu 2015 r. - 22,7 tys.; we wrześniu 2014 r. - 24,8 tys.).

Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 48,9 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy (w sierpniu 2015 r. - 48,1 tys.; we wrześniu 2014 r. - 70,5 tys.), zaś 15,0 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało.

_ _ _ _ _ _

OPINIE

Spadek bezrobocia powyżej oczekiwań Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła na koniec września 2015 r. 9,7 %. Od 2008 roku po raz pierwszy poziom bezrobocia spadł do wartości jednocyfrowej. Jest to efekt stabilnej i dobrej kondycji polskiej gospodarki, która stymuluje popyt na coraz większą liczbę pracowników. Z analiz Work Service wynika, że ostatni kwartał tego roku przyniesie dalszy wzrost zatrudnienia. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że stopa bezrobocia spadła o 1,8 pp. r/r do poziomu 9,7 proc i o 0,2 pp. w stosunku do sierpnia br. Ten spadek bezrobocia przewyższył oczekiwania i prognozy. - Dzisiejsze dane są sporym zaskoczeniem, bo spadek bezrobocia w ciągu miesiąca wyniósł 0,2 pp. Mimo wyhamowania dynamiki spadku bezrobocia pod koniec wakacji, we wrześniu ponownie udało się ją przyspieszyć, co zaowocowało wyraźnym przekroczeniem bariery 10% bezrobocia. Ta zmiana ma zarówno wymiar ekonomiczny jak i psychologiczny. Pierwszy raz od 7 lat mamy jednocyfrowe bezrobocie, co w sposób symboliczny ugruntowuje wejście w etap rynku pracownika. Jest to możliwe dzięki temu, że polskie przedsiębiorstwa korzystają z dobrej koniunktury i wzrostu gospodarczego, a to w głównej mierze przekłada się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Świadczy o tym kolejny spadek bezrobocia rejestrowanego oraz rekordowe 126 tysięcy ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy, a wszystko to dzieje się w okresie wygasania prac sezonowych - podkreśla Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. i dodaje - Jednocześnie warto zauważyć, że według danych Eurostatu, w Polsce od kilku miesięcy mamy już jednocyfrową stopę bezrobocia i bardzo dobrze pod tym względem prezentujemy się na tle Europy. Według metodologii przyjętej przez Unię Europejską, w sierpniu 2015 stopa bezrobocia dla Polski wynosiła 7,2%. To tyle samo co w Szwecji, niewiele więcej niż np. w Holandii (6,8%) i jednocześnie znacznie mniej niż w krajach takich jak Irlandia (9,5%), Finlandia, (9,7%) czy Francja (10,8%). To także mniej niż średnia całej Unii Europejskiej, w której bezrobocie w sierpniu było na poziomie 9,5%. Wrzesień był również najlepszym miesiącem od 14 lat pod względem zgłoszonych ofert do urzędów pracy. Jak zauważa Tomasz Hanczarek możemy spodziewać się, że w tym roku dynamika tworzonych miejsc pracy nie będzie wygasać, a to może zniwelować sezonowe wzrosty bezrobocia w końcówce roku. - Jednocyfrowa stopa bezrobocia na koniec III kwartału nie musi oznaczać zatrzymania poprawy na rynku pracy. Co prawda w IV kwartale wygaszeniu ulegają prace sezonowe w rolnictwie czy budownictwie, ale pojawiają się nowe oferty czasowe. Listopad i grudzień to miesiące wzmożonego poszukiwania dodatkowych pracowników w okresie świąteczno-noworocznym. Szczególne wzrosty zatrudnienia będziemy obserwować wówczas w obszarach handlu, logistyki czy gastronomii. To może zaowocować utrzymaniem bezrobocia poniżej poziomu 10% - dodaje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Spadek bezrobocia to nie efekt sezonowy, to trwały trend. I najlepszy wynik od wielu lat - podkreśla w rozmowie z PAP minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz.

- Ten wynik potwierdza, że spadek bezrobocia w żadnym wypadku nie jest sezonowy. To trwała tendencja. To jest najlepszy wynik od wielu lat. Polski rynek pracy jest coraz silniejszy i nie brakuje ofert pracy. Teraz chodzi o to, były one wyższej jakości, by była większa stabilność zatrudnienia i wyższe wynagrodzenia - zapowiedział w piątek PAP Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał szef resortu pracy przyniósł efekt rozwój polskiej gospodarki i inwestycje w rynek pracy z Funduszu Pracy .

- My to finansowanie różnych form aktywności zawodowej zwiększyliśmy z 3,4 mld zł w 2012 do ponad 6 mld zł zaplanowanych na przyszyły rok. Widać, że te pieniądze są dobrze wydatkowane, że one tworzą miejsca pracy - podkreślił.

- Ten dobry wynik, to efekt synergii działań po pierwsze polskich przedsiębiorców, którym wszystkim dziękuję, działań które powodują, że rozwija się polska gospodarka, działań Urzędów Pracy i nowej oferty, którą przedstawiliśmy szczególnie dla ludzi młodych do 30. roku życia i dla osób po 50. oraz chęci polskich pracowników do podejmowania wyzwań - mówił minister.

- Rynek pracy staje się już dzisiaj rynkiem z dominującą pozycją pracownika. Musi pójść na to silna odpowiedź w postaci wzrostu wynagrodzeń i zwiększenia liczby umów o pracę - podkreślił Władysław Kosiniak - Kamysz.

PAP

__________

Sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiała. Tak prognozuje Joanna Tyrowicz - ekspert rynku pracy z Narodowego Banku Polskiego.

Joanna Tyrowicz wyjaśnia, że polski rynek pracy jest stabilny, bo rośnie liczba osób pracujących i spada bezrobocie. Podkreśla, że taka sytuacja będzie się utrzymywać - bezrobocie będzie spadało, ale nie należy się spodziewać, że nastąpi to szybko.

Ekspert wyjaśnia, że korzystna dla rynku pracy jest między innymi stabilna sytuacja gospodarcza. Z szacunków ministerstwa pracy wynika, że we wrześniu bezrobocie w Polsce spadło do 9,9 procent. Eksperci wskazują jednak, że z powodu zakończenia prac sezonowych, w kolejnych miesiącach będzie ono nieco wyższe.

Bezrobocie sensacyjnie niskie

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan

Bezrobocie było dużo niższe niż prognozowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Spadek o 0,3 pkt proc. w stosunku do sierpnia oznacza, że bezrobocie może nas jeszcze w tym roku zaskoczyć.

Prawdopodobny jest jeszcze wyraźny spadek bezrobocia w październiku, może nawet do poziomu odnotowanego na koniec 2008 r., kiedy to sytuacja na polskim rynku pracy była jak dotąd najlepsza. Wówczas stopa bezrobocia wyniosła 9,5 proc. i taki wynik w październiku wydaje się prawdopodobny. Pod koniec roku zaczną jednak oddziaływać na rynek pracy czynniki sezonowe i bezrobocie wzrośnie. Możliwe jednak, że zakończymy rok ze stopą bezrobocia wynosząca ok. 10 proc..W urzędach pracy na koniec września zarejestrowanych było 1539,4 tys. osób , czyli o 24 tys. mniej niż w sierpniu i aż o 282 tys. mniej niż przed rokiem.

Od lutego 2015 r. obserwujemy ciągłą poprawę w statystykach bezrobocia. Na jesieni ta poprawa będzie jeszcze postępować, ale istnieją obawy o to jak rynek pracy zachowa się na początku 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowy wymiar płacy minimalnej, aż o 100 zł wyższy od obecnego, oskładkowanie umów zleceń do wysokości płacy minimalnej oraz niekorzystne dla pracodawców regulacje dotyczące zatrudnienia na czas określony.

To wszystko może spowodować pogorszenie warunków zatrudnienia na tyle istotne, że jego poziom spadnie, a bezrobocie wyraźnie podskoczy. Niepewność na rynku pracy pogłębiają jeszcze ewentualne efekty wyborów parlamentarnych. Wiele propozycji z kampanii jest zdaniem pracodawców bardzo szkodliwych i wysokie prawdopodobieństwo ich wprowadzenia może istotnie ograniczyć skłonność do zwiększania zatrudnienia.

Konfederacja Lewiatan

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: stopa procentowa | bezrobocie | rynek pracy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »