Reklama

Szałamacha: PiS szykuje autopoprawkę do budżetu

Jak poinformował minister finansów Paweł Szałamacha, autopoprawka PiS do projektu budżetu na 2016 r. trafi do Sejmu w grudniu. W celu realizacji polityki prorodzinnej konieczne będzie zwiększenie deficytu o 1-1,5 mld złotych.

- Przystępujemy do realizacji naszych priorytetów, czyli to co zapowiadaliśmy. Będziemy pracowali nad autopoprawką do budżetu, taką, która pozwoli na zrealizowanie naszego podstawowego celu jakim jest ambitny program prorodzinny.

To się znajdzie w Sejmie w grudniu. Osiągniemy to wprowadzając daniny sektorowe, zwiększając nieco pobór dywidend, zwiększając także kwotowo deficyt o 1-1,5 mld zł.

Zakładamy, że efektywność poboru podatków pośrednich - VAT i akcyzy - wzrośnie w II połowie roku, co pozwoli nam na zrealizowanie tego celu - zapowiedział w poniedziałek dziennikarzom Szałamacha. Dodał, że szczegóły zostaną zaprezentowane w expose premier Szydło, które ma być wygłoszone za 2 dni.

Reklama

Na pytanie PAP o przyszłych wiceministrów Szałamacha powiedział, że po zmianie rządu dymisje wiceministrów "nie są niczym nadzwyczajnym. "Ten skład w najbliższych dniach zostanie przebudowany. Mój zespół jest już w stanie formowania, jutro bądź pojutrze będą skierowane wnioski do pani premier" - powiedział. Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł 34.487,9 mln zł, czyli 74,8 proc. planu na 2015 r. - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Pod koniec października wiceminister finansów Hanna Majszczyk informowała, że według wstępnych szacunków resortu finansów deficyt budżetu po październiku wyniesie ok. 34,5 mld zł.

Przyjęty we wrześniu przez ustępujący rząd projekt budżetu na 2016 r. dopuszcza maksymalny deficyt w wysokości 54,6 mld zł. Kwota ta stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu państwa w wysokości 296 mld 879 mln 236 tys. zł, a wydatkami w wysokości 351 mld 499 mln 236 tys. zł.

Zaplanowano, że dochody podatkowe mają wynieść 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. PKB. W ramach dochodów niepodatkowych założono uzyskanie wpływu z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, ponad 4 mld 500 mln zł wpływów z dywidend oraz dochody z tytułu wpłat z zysku w wysokości 254,5 mln zł.

W projekcie przewidziano zwiększenie - o ponad 2 mld zł - środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które od 2010 r. nie otrzymywały podwyżek, bowiem objęte były tzw. zamrożeniem wynagrodzeń. Wydatki na obronę narodową mają zostać podniesione do wysokości 2 proc. PKB, co oznacza, że będą wyższe o blisko 3 mld zł w stosunku do 2015 r. i wyniosą 35 mld 929 mln 940 tys. zł. Zgodnie z projektem nakłady publiczne na naukę zostały zaplanowane w łącznej wysokości 8 mld 263 mln 287 tys. zł, co oznacza, że będą 460 mln 85 tys. zł wyższe niż w budżecie na ten rok.

Ministerstwo Finansów, opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, założyło, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc., spożycie prywatne nominalnie - o 5,5 proc.

Stan środków walutowych na koniec X wzrósł do 8,76 mld euro

Stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec października 2015 r. wyniósł łącznie 8.760,7 mln euro, czyli 37.366,1 mln złotych - podał resort finansów w komunikacie.

Na koniec września stan wyniósł 8.567,9 mln euro, czyli 36.316,1 mln złotych.

Ministerstwo Finansów poinformowało także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w październiku 2015 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: równowartość 711,0 mln euro (3.012,0 mln złotych) w przypadku kapitału oraz równowartość 113,5 mln euro (480,7 mln zł) w przypadku odsetek.

Poniżej szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - październik 2015 r.:

Ustawa budżetowa na 2015 r. Wykonanie
w mln zł w mln zł w proc.
DOCHODY 297197,8 238911,1 80,4
podatkowe 269820,0 214415,9 79,5
podatki pośrednie 199450,0 155314,3 77,9
w tym podatek akcyzowy 63570,0 51842,2 81,6
CIT 24530,0 21 526,6* 87,8
PIT 44390,0 36 235,4* 81,6
niepodatkowe 25829,9 23606,2 91,4
w tym wpływy z cła 2394,0 2381,9 99,5
środki z UE 1547,9 889,0 57,4
Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 178,7 134,1 75
fundusze strukturalne i inne 1369,2 754,9 55,1
WYDATKI 343277,8 273399,0 79,6
obsługa długu krajowego 22082,0 18189,6 82,4
obsługa zadłużenia zagranicznego 10168,0 9296,6 91,4
rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 18164,5 14739,4 81,1
dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 17041,1 13628,4 80
dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 42065,7 35495,5 84,4
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 51346,6 46 306,5** 90,2
DEFICYT (-)/ NADWYŻKA (+) -46080,0 -34487,9 74,8
Środki na finansowanie budżetu środków europejskich -3435,5 -88,0 2,6
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU *** 49515,5 34575,9 69,8
Krajowe 38873,8 33608,8 86,5
bony skarbowe - - -
obligacje 42517,2 21696,5 51
środki przechodzące z roku ubiegłego 7000,0 11472,7 163,9
pożyczki udzielone -5956,1 -4644,3 78
zarządzanie płynnością sektora publicznego 4280,0 10236,1 239,2
pozostałe przychody i rozchody 165,0 1646,2 997,5
przychody z prywatyzacji 1200,0 39,9 3,3
rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -3633,9 -2649,2 72,9
w tym: OFE -2722,9 -2609,5 95,8
prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE 301,5 220,9 73,3
lokata - 8192,6 -
środki na rachunkach budżetowych 7000,0 -3782,6 -
Zagraniczne 10641,7 967,2 9,1
* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za wrzesień - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1115 z późn.zm.) - w wysokości ok. 4.344,6 mln zł.
** część oświatowa subwencji ogólnej za listopad wynosi - 3.545,9 mln zł.
*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i wyniku budżetu środków europejskich 

Projekt budżetu na 2016 zakłada m.in. kontynuację dofinansowania restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w postaci ponad 900 mln zł, 2 mld zł przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników sektora budżetowego czy 1,4 mld zł na jednorazowe zasiłki dla najbiedniejszych rencistów i emerytów.

Szacunkowa wartość zobowiązań Skarbu Państwa zapadających w latach 2015 i 2016, wg stanu na 29 maja, dane w walutach oryginalnych, wg wartości nominalnej zobowiązań w mld:

     2015       2016
PLN    33,2       91,2
EUR    0,3        4,1 
USD    1,8        0,0 
JPY    25,0       25,0
CHF    0,4        0,4 
 

OPINIA

Polska nadal jest w sytuacji potencjalnego zagrożenia dla finansów publicznych i - jeśli rząd nie będzie uważny - w razie pogorszenia sytuacji może znów znaleźć się w obszarze nadmiernego deficytu twierdzą eksperci.

Prof. Gomułka wyraził wcześniej przekonanie, że w ostatnich latach należało zmniejszać wydatki albo zmniejszać przyrost wydatków, tymczasem przeprowadzane reformy miały "ograniczony" zakres. Głównym powodem poprawy sytuacji w ostatnim czasie - zaznaczył - nie są reformy podejmowane w minionych latach, ale lepsza sytuacja gospodarcza Polski i strefy euro po kryzysie.

- W dalszym ciągu podstawowym obowiązkiem rządu powinna być dbałość o to, żeby znaleźć się w pobliżu zerowego deficytu budżetowego, a nawet nadwyżki - po to, żeby mieć tę +poduszkę bezpieczeństwa+. Na razie jej nie mamy i nawoływanie teraz do obniżenia podatków czy podwyższenia wydatków to jest akurat to, czego nie powinniśmy robić - podkreślił. Przypomniał, że w ostatnich latach Polska miała pod względem finansów publicznych niedobrą sytuację - doszło do największego w okresie transformacji deficytu budżetowego, szczególnie w latach 2009-10, gdy osiągnął on blisko 8 proc. PKB - pomimo tego, że w Polsce nie było recesji, a jedynie spowolnienie gospodarcze.

- Świadczy to o błędnej polityce finansowej, przede wszystkim pierwszego rządu Tuska, naprawionej częściowo tylko przez drugi rząd Tuska i teraz musimy dalej uważać, raczej myśleć o tym, jak dalej poprawiać finanse publiczne, a nie o rozluźnieniu polityki finansowej - podsumował ekspert BCC.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »