Zezwolenie i opłaty za wycięcie drzew

Realizując inwestycję wymagającą wycięcia drzew lub krzewów, należy pamiętać o dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia. Za ich samowolne usunięcie grożą wysokie kary. Od tego roku zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów bez zgody właściciela nieruchomości może uzyskać właściciel sieci przesyłowych (np. linii energetycznych), jeśli drzewa lub krzewy zagrażają jego urządzeniom.


Po zezwolenie do wójta

Reklama

Zezwolenie na usunięcie z terenu nieruchomości drzew lub krzewów wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

Od zasady, że na usunięcie drzew i krzewów potrzebne jest zezwolenie, jest kilka wyjątków. Bez zezwolenia można wycinać egzemplarze, których wiek nie przekroczył dziesięciu lat. Nie jest też potrzebne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową).

Formalności nie muszą też dopełniać właściciele plantacji drzew i krzewów czy ogrody botaniczne i zoologiczne. O zezwolenie nie trzeba występować w razie wycinania drzew i krzewów w związku z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych, urządzeń kolejowych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zasad z ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się też do wycinania drzew i krzewów w lasach.


Opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jest ona uzależniona od obwodu pnia na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa. Im większy obwód pnia, tym wyższa opłata za każdy centymetr.

Obwód drzewa należy przemnożyć przez stawkę opłaty za 1 cm obwodu pnia dla danego rodzaju i gatunku drzewa (można je znaleźć w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów). Następnie otrzymaną kwotę trzeba przemnożyć przez współczynnik różnicujący stawkę w zależności od obwodu pnia drzewa (współczynnik można odczytać w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew).

Obowiązująca w 2011 r. stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 231,28 zł.


Nie wszyscy muszą płacić

Ustawa przewiduje szereg zwolnień od opłat za wycięcie drzew i krzewów. Nawet jednak w takich przypadkach należy pamiętać o konieczności dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia. Jeśli drzewo, za którego usunięcie nie trzeba uiszczać opłaty zostanie wycięte bez zezwolenia, konsekwencją będzie konieczność zapłacenia wysokiej kary.

Nie pobiera się opłat, jeśli zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów uzyskała osoba fizyczna na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To samo dotyczy drzew i krzewów, które posadzono lub które wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, a także takich, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Inny wyjątek dotyczy egzemplarzy, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń sieciowych. Nie trzeba też płacić w przypadku usuwania drzew i krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych lub które zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Inne wyjątki związane są z utrzymaniem zieleni komunalnej i ogródków działkowych.


Przesadzenie drzew i krzewów

Sposobem na uniknięcie opłat za usunięcie drzew i krzewów jest ich przesadzenie w inne miejsce, wskazane przez organ wydający zezwolenie lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych.

Organ wydający zezwolenie przewidujące przesadzenie lub zasadzenie nowych egzemplarzy odracza wówczas termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie na okres trzech lat. Jeśli po trzech latach od posadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewy nie obumarły (lub wprawdzie nie zachowały żywotności, ale nastąpiło to z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości), to opłata ulega umorzeniu.


Wysokie kary za wycinkę bez zezwolenia

W razie wycięcia drzew (a także krzewów) bez wymaganego zezwolenia, nakładana jest kara pieniężna. Stanowi ona trzykrotność opłaty, jaką należałoby uiścić za ich "legalne" usunięcie. Kary nierzadko sięgają setek tysięcy złotych.

Jeśli usunięcie drzew i krzewów nastąpiło na wniosek właściciela sieci, powinien on zapłacić właścicielowi nieruchomości uzgodnione z nim odszkodowanie. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia co do jego wysokości, ustala je organ, który wydał zezwolenie.

Elementy wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń sieciowych (sieci przesyłowych),
   
 • tytuł prawny władania nieruchomością (chyba że wniosek składa właściciel sieci przesyłowych),
   
 • nazwa gatunku drzewa, obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
   
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
   
 • przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
   
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
   
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. nr 228, poz. 2306 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15.10.2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (Mon. Pol. nr 76, poz. 954)


autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa nr 48 (776) z dnia 2011-06-16

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: drzewach | zezwolenie | drzewo | budowa | drzew | wycinka | wycięte drzewa | opłaty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »