Reklama

Prowadzenie budowy (cz. 3): Ważne osoby na budowie

Kierownik budowy powinien dbać o interesy zatrudniającego go inwestora. Jeżeli firma budowlana zatrudnia kierownika budowy, warto ustanowić nadzór inwestorski.

Kierownik budowy

Choć przyjęło się, że kierownik budowy działa z ramienia wykonawcy, to najczęściej do budowy domu jednorodzinnego wynajmowane są firmy niewielkie, nie dysponujące osobą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, która mogłaby pełnić tę funkcję. W związku z tym inwestor sam musi zatrudnić odpowiedniego człowieka - w takiej sytuacji nie jest konieczne ustanawianie nadzoru inwestorskiego i zatrudnianie inspektora, ponieważ kierownik budowy powinien dbać o interesy zatrudniającego go inwestora.

W przypadku gdy firma budowlana zatrudnia kierownika budowy, warto ustanowić nadzór inwestorski, który choć łączy się z dodatkowymi kosztami - zapewni dokładną kontrolę jakości wykonywanych prac.

Reklama

UWAGA: Kierownik budowy sprawuje samodzielną funkcję techniczną i jest zobowiązany do przedstawienia inwestorowi odpowiednich dokumentów stwierdzających posiadane przez niego uprawnienia i jego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego i pełni samodzielną funkcję techniczną (podobnie jak inspektor nadzoru inwestorskiego). W związku z tym musi posiadać właściwe uprawnienia, być wpisanym na listę izby samorządu zawodowego i mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Do obowiązków kierownika budowy należy:

• bezpośredni nadzór nad pracami na budowie;

• dbanie o jakość i prawidłowość wykonywania robót w zgodzie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami;

• protokolarny odbiór od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy;

• opracowanie (o ile jest konieczny) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych zawartych w projekcie budowlanym;

• jeśli nie został ustanowiony nadzór inwestorski, przeprowadzanie odbiorów technicznych i ocenianie poziomu zaawansowania prac;

• umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej koloru żółtego o wymiarach 90x70 cm, na której powinny się znaleźć:

• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres ich prowadzenia,

• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i telefon odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

• dokładne dane teleadresowe inwestora,

• dokładne dane teleadresowe wykonawcy (wykonawców) robót,

• dokładne dane teleadresowe kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów,

• numery telefonów alarmowych,

• numer telefonu okręgowego inspektora pracy;

• prowadzenie dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy.

Oświadczenie o przejęciu obowiązków przez kierownika budowy powinno zostać dołączone do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski to forma kontroli robót budowlanych prowadzona po to, aby chronić interesy inwestora. Zatrudnienie inspektora nadzoru w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie jest obowiązkowe (choć może zostać narzucone w decyzji o pozwoleniu na budowę), ale może być bardzo przydatne, zwłaszcza gdy kierownik budowy został zatrudniony przez firmę wykonawczą. Jednak jeśli kierownik budowy działa na podstawie bezpośredniej umowy z inwestorem, stając się w ten sposób jego przedstawicielem, dodatkowe zatrudnianie inspektora nadzoru jest jedynie niepotrzebnym wydatkiem.

Projekt domu - lepszy indywidualny czy gotowy?

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy - w imieniu inwestora - sprawdzanie prawidłowości i jakości wykonywanych prac, przeprowadzanie odbiorów technicznych pośrednich i ostatecznych poszczególnych etapów budowy oraz wpisywaniu odpowiednich adnotacji do dziennika budowy. Najczęściej inspektor ocenia poziom zaawansowania robót, co jest podstawą do realizacji umówionych z wykonawcą płatności.

Inspektor nadzoru może nakazać kierownikowi budowy usunięcie nieprawidłowości, wykonanie prób lub ekspertyz, okazania dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, naprawienie źle wykonanych prac. Polecenia te potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Oświadczenie o przejęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile nadzór inwestorski został ustanowiony, powinno zostać dołączone do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

UWAGA: Inspektor nadzoru inwestorskiego, podobnie jak kierownik budowy, jest uczestnikiem procesu budowlanego oraz sprawuje samodzielną funkcję techniczną i jest zobowiązany do przedstawienia inwestorowi odpowiednich dokumentów stwierdzających posiadane przez niego uprawnienia i jego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Nadzór autorski

Tak jak w przypadku nadzoru inwestorskiego, także ustanawianie nadzoru autorskiego w budownictwie jednorodzinnym nie jest konieczne, chyba że zostało to narzucone w decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy budowie domu jednorodzinnego, zwłaszcza realizowanej według projektu typowego, jest to niezwykle rzadkie, ponieważ niewiele wnosi, generując jedynie dodatkowe koszty. Jednakże gdy w grę wchodzi projekt bardziej skomplikowany, z indywidualnymi i kosztownymi rozwiązaniami architektonicznymi, nadzór autorski może być bardzo przydatny.

Najczęściej do nadzoru autorskiego inwestor zobowiązuje autora projektu (szczególnie przy skomplikowanym projekcie indywidualnym) lub projektanta, który wykonał adaptację projektu gotowego i przygotował projekt budowlany. Nadzór może również prowadzić osoba w ogóle nie związana z etapem projektowania, posiadająca jednak odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Może być to ta sama osoba, która sprawuje funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski polega głównie na kontrolowaniu, czy wykonywane prace są zgodne z projektem, oraz rozstrzyganiu, czy zaproponowane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub samego inwestora rozwiązania (różne od przewidzianych w projekcie) są możliwe do wprowadzenia.

Oświadczenie o przejęciu obowiązków przez projektanta sprawującego nadzór autorski, o ile został on ustanowiony, powinno zostać dołączone do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

UWAGA: Nadzór autorski może prowadzić ta sama osoba, która sprawuje nadzór inwestorski. Również kierownik budowy może zostać zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego. Nie można jednak łączyć funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika.

Czytaj również:

Jak przekwalifikować działkę rolną na budowlaną?

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »