Reklama

Zakończenie budowy (cz. 2): Zgłoszenie zakończenia budowy

Zakończenie budowy należy zgłosić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w ciągu 14 dni od ukończenia wszystkich prac budowlanych, nie wcześniej jednak niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania budynku. Domy jednorodzinne są zwolnione z obowiązkowej kontroli, jednak może się zdarzyć, że organ nadzoru budowlanego dokona takiej kontroli.

Jeśli w ciągu 21 dni od doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zostanie wniesiony przez właściwy organ nadzoru budowlanego sprzeciw w formie decyzji, można rozpocząć użytkowanie obiektu, o ile w pozwoleniu na budowę nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Do wypełnionego formularza zawiadomienia należy dołączyć:

• oryginał dziennika budowy,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

• w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu (czyli nie wymagających zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę) należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,

Reklama

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (w przypadku wprowadzenia w stosunku do projektu zmian, które nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę, oświadczenie to podpisuje także projektant oraz inspektor nadzoru - o ile nadzór inwestorski został ustanowiony),

• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - jeśli występuje taka potrzeba - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

• oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

• protokoły badań i sprawdzeń, np. instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wymaga opłat skarbowych. Kopię wszystkich dołączonych do zawiadomienia dokumentów powinien również przechowywać inwestor.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest konieczne, jeśli właściwy organ:

• nałożył taki obowiązek w decyzji o pozwoleniu na budowę,

• ustalił, że obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę,

• w przypadku budowy prowadzonej bez pozwolenia na budowę wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót,

• nałożył obowiązek wykonania czynności mających doprowadzić wykonywane prace do stanu zgodnego z prawem.

Oprócz tego pozwolenie jest wymagane również, jeżeli użytkowanie obiektu lub jego części ma się rozpocząć przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu jest wydawana na podstawie wniosku po obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (z reguły jest nim powiatowy inspektor). Kontrola ta obejmuje sprawdzenie:

• zgodności obiektu z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,

• atestów i certyfikatów wyrobów budowlanych, które są szczególnie istotne dla konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,

• wykonania obowiązku rozbiórki (o ile został nałożony) obiektów nie przeznaczonych do dalszego użytkowania i tymczasowych obiektów budowlanych,

• uporządkowania terenu budowy.

Pozostałe formalności

Ostatnie formalności, jakich musi dopełnić inwestor, to uzyskanie w urzędzie gminy lub w starostwie powiatowym numeru posesji (tzw. numer policyjny albo adresowy) wydawanego bezpłatnie na podstawie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania. Numer ten służy m.in. do dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie gminy.

Od momentu rozpoczęcia użytkowania budynku oprócz podatku gruntowego należy płacić również podatek za dom - jego wysokość jest ustalana przez radę gminy. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po tym, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie obiektu lub jego części.

Czytaj również:

Jak wybrać projekt?

Adaptacja projektu gotowego

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »