Reklama

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze dla kościelnych osób prawnych

W rocznym PIT odliczymy pełną wartość darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych na cele charytatywno-opiekuńcze, bez żadnego limitu, w szczególności bez uwzględnienia limitu 6 proc. dochodu wynikającego z ustawy o PIT.

Darowizny można odliczyć na rzecz kościołów, co do których Państwo uregulowało swój stosunek ustawowo. Należy do nich w szczególności Kościół Rzymskokatolicki.

Reklama

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli:

• darowizna zostanie przekazana na rachunek bankowy obdarowanej kościelnej osoby prawnej - w przypadku darowizn pieniężnych;

• wartość darowizny zostanie potwierdzona:

· dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz

· oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Darowizn gotówkowych - wpłaconych do kasy - nie odliczamy

Darowizny w obcych walutach przelicza się na złotówki według kursów kupna z dnia zapłaty, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Parafia jest jedną z kościelnych osób prawnych

Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa wyżej, lub bank nie ogłasza kursu walut (dot. banków zagranicznych), do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote, stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty lub potrącenia składki.

Na przykład: 30 lipca 2011 r. Jan Kowalik przekazał wpłatą gotówki bezpośrednio na konto parafii kwotę 30 euro darowizny. Stosować należy zatem kurs średni NBP z 29 lipca 2011 r.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu PIT rocznym w odpowiednich rubrykach zeznania darowiznę wynikającą z ustaw szczególnych:

• kwotę przekazanej darowizny,

• kwotę dokonanego odliczenia oraz

• dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres (np. dokładną nazwę parafii oraz jej siedzibę).

Darowizny podlegają odliczeniu jedynie w ramach zasad ogólnych (skala podatkowa), zgodnie z interpretacją z 30 lipca 2009 r. nr IPPB1/415-410/09-2/ES "należy stwierdzić, iż przewidziana w art. 26 ust. 1 ww. ustawy możliwość określonego pomniejszenia dochodu do opodatkowania między innymi o darowizny (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w tym także na cele charytatywne, nie dotyczy osób, które wybrały opodatkowanie tzw. podatkiem liniowym. Wynika to z brzmienia ww. art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, skoro ww. ustawa nie przewiduje możliwości odliczania darowizn przy wybranej przez Wnioskodawcę formie opodatkowania (podatek liniowy), to art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154 ze zm.) - będący przepisem szczególnym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zwłaszcza do art. 26 tej ustawy - stanowiący o wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazywanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, nie ma w tym przypadku zastosowania."

Darowizny nie podlegają odliczeniu, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo gdy zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Można odliczać wiele darowizn, byle w limicie.

Odliczyć można darowizny na rzecz tych Kościołów, które mają uregulowaną sytuację Państwo-Kościół ustawowo, w odrębnej ustawie. Jest to np. Kościół Rzymsko-Katolicki, Prawosławny czy Adwentystów Dnia Siódmego. Niektóre Kościoły posiadają regulacje prawne z państwem, jednak regulacje te nie zawierają podstawy do dokonania darowizn. Tak jest w przypadku: • Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej, • Karaimskiego Związku Religijnego, • Muzułmańskiego Związku Religijnego, • gmin wyznaniowych żydowskich.

Artur M. Brzeziński, doradca podatkowy

Pobierz: program do rozliczeń PIT

Czytaj również:

W ramach ulgi na samochód odliczysz 2280 złotych

Zamiast na tacę, przelej na konto. To ci się opłaci

Podatku nie zapłacisz - do kościoła nie wejdziesz!

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »