Reklama

Kasy fiskalne dla nowych podmiotów

Od 1 stycznia 2011 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepisy tego rozporządzenia znacznie ograniczą obowiązującą obecnie listę zwolnień z tego obowiązku. W wyniku tych zmian, obowiązkiem stosowania kas rejestrujących objęci zostaną m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze, doradcze, medyczne, w zakresie kultury, sportu.

Reklama


Obrót bez zmian

Jak wynika z "nowego" rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r. dalej będzie można korzystać ze zwolnień podmiotowych ze względu na wysokość obrotów. Dla podatników kontynuujących działalność nadal będzie to kwota 40.000 zł, a dla podatników którzy rozpoczną działalność w trakcie 2011 r. - 20.000 zł.

W zakresie zwolnień przedmiotowo‑podmiotowych zachowano częściowe utrzymanie systemu zwolnień u podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług objętych zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach będzie większy niż 80% (obecnie 70%).

Utrzymano również dotychczasowe bezwarunkowe wyłączenia z prawa do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w przypadku czynności wymienionych obecnie w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień. Dotyczy to m.in. sprzedaży gazu płynnego, świadczenia usług przewozów osób i ładunków taksówkami, sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Utrzymano zasadę wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników kontynuujących po dniu 31 grudnia 2010 r. sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą.

Ponadto zwolnień podmiotowych i podmiotowo-przedmiotowych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) oraz § 3 ust. 1 "nowego" rozporządzenia nie będzie stosować się do podmiotów, które wcześniej straciły prawo do zwolnień i powinny posiadać kasy. Nadal ma też obowiązywać zasada, iż obowiązujące są terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów "starego" rozporządzenia w sprawie zwolnień.


Nowe podmioty z kasą

Do końca br. dla potrzeb VAT stosuje się "starą" PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie PKWiU (Dz. U. z 1997 r. nr 42, poz. 264 ze zm.). Natomiast w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązuje PKWiU wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie PKWiU (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zwrócić należy uwagę, iż w załączniku do "nowego" rozporządzenia w sprawie zwolnień, który zawiera wykaz czynności zwolnionych z obowiązku posiadania kasy, zastosowano symbole PKWiU z 2008 r.

Oprócz czynności wymienionych poniżej w tabeli, ze zwolnienia wyłączono także podatników rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Dotyczy to podatników świadczących m.in.: usługi ślusarskie, w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych, pobielania kotłów i naczyń, w zakresie kotlarstwa, w zakresie bieliźniarstwa, usługi w zakresie gorseciarstwa, modniarstwo, usługi krawieckie.

Podatnicy wykonujący ww. czynności będą mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotów poniżej 40.000 zł.

Nowe przepisy dotyczące obowiązku stosowania kas przez nowe podmioty mają wejść w życie od 1 maja 2011 r. Tak więc do końca kwietnia 2011 r. obowiązywać ich będą jeszcze dotychczasowe zwolnienia. Wyjątkiem będą podatnicy korzystający ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących ze względu na strukturę obrotów, rozpoczynający działalność w pierwszym półroczu 2011 r. W stosunku do tych podatników od samego początku, tj. od 1 stycznia 2011 r. będzie obowiązywał nowy 80% limit, obliczony jako udział sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do "nowego" rozporządzenia w sprzedaży ogółem, niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.


Nabycie kas

Podatnicy, którzy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących, mogą skorzystać z ulgi w związku z ich zakupem. Jak wynika z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Obecnie zasady dokonywania odliczeń powyższej kwoty określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2008 r. nr 228, poz. 1509).

Ze zwolnienia przedmiotowego korzystać nie mogą następujące usługi:

 • magazynowania i przechowywania towarów,
   
 • przechowalni bagażu na dworcach kolejowych*,
   
 • przechowalni bagażu na dworcach autobusowych *,
   
 • prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU - 74.1), za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
   
 • rzeczoznawstwa architektonicznego i inżynierskiego,
   
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
   
 • detektywistyczne i ochroniarskie,
   
 • sekretarskie i tłumaczenia,
   
 • komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
   
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej,
   
 • związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas,
   
 • pogrzebowe i pokrewne,
   
 • świadczone w gospodarstwach domowych**.

* Usługi te będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznika.

** Wyłączenie to ma charakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania, usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138, poz. 930),
   
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 224, poz. 1797).

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa Nr 691 z dnia 2010-08-23

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: kasy | wysokość | R. | VAT | 'Kasa' | kasa fiskalna | KAS | podatnicy | zwolnienia | nowym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »