Reklama

Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym za 2010 r.

W rozliczeniu podatkowym za 2010 rok wielu podatników ma zamiar skorzystać z przysługujących im ulg podatkowych.

Już od kilku lat dużą popularnością wśród podatników cieszy się ulga prorodzinna, ale równie często korzystają oni z ulgi przysługującej im za użytkowanie internetu, ulgi rehabilitacyjnej oraz ulgi dla honorowych krwiodawców. Wątpliwości często budzi kwestia, które z nich należy odliczyć od dochodu, a które od podatku oraz na jakich zasadach i warunkach powinny zostać dokonane te odliczenia. Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w cyklu niniejszych artykułów.

Reklama

Pod pojęciem ulg podatkowych należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60) przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych przeznaczony jest załącznik PIT/O. Należy pamiętać, że wypełnia się go oraz składa jednocześnie z zeznaniem rocznym. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje "podatnik" jak również pozycje "małżonek". Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Podatnicy za rok 2010 odliczają te same ulgi podatkowe co w roku poprzednim, żadna ulga nie została zlikwidowana. Po spełnieniu określonych warunków można więc odliczyć:

 1. od dochodu:
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,
  • ulgę rehabilitacyjną (np. wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym),
  • dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
  • darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa,
  • darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
  • ulgę internetową,
  • ulgę na nabycie nowej technologii (dotyczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą),
  • ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową);
 2. od podatku:
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,
  • ulgę na dzieci,
  • ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego,
  • ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo),
  • ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

Podkreślić należy że, wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Podatnik nie dołącza ich do zeznania, ma natomiast obowiązek przechowywanie ich do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że podatnicy składający rozliczenie za 2010 rok zobowiązani są, co do zasady, do przechowywania dokumentów aż do końca 2016 roku.

W kolejnych artykułach postaramy się przybliżyć warunki korzystania z najbardziej popularnych ulg podatkowych.

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Dowiedz się więcej na temat: ulga podatkowa | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »