Reklama

VAT przy stosowaniu metody kasowej

Małym podatnikom przysługuje prawo rozliczania VAT metodą kasową. Podatnik korzystający z tej metody w sposób odmienny określa moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Także inaczej rozlicza podatek naliczony.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Mały podatnik może rozliczać VAT metodą kasową po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. U małych podatników rozliczających podatek VAT metodą kasową moment powstania obowiązku podatkowego uzależniony jest od tego, kto jest kontrahentem podatnika.


Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Reklama


W przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Jeśli natomiast dostawa towarów lub

świadczenie usług jest dokonywane na rzecz innego podmiotu, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Termin odliczenia VAT

Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, w sposób szczególny dokonują także odliczenia VAT naliczonego. Jak wynika bowiem z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, prawo do odliczenia VAT w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona zapłaty za te towary i usługi.

Prawo do odliczenia przysługuje też przy częściowym uregulowaniu należności. Odliczenie przysługuje w takiej części, w jakiej podatnik uregulował należność.

Jeżeli mały podatnik nie odliczy VAT naliczonego w terminie określonym wcześniej, na mocy art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Następnie w sytuacji gdy podatnik nie odliczy VAT we wskazanych terminach może to uczynić poprzez korektę deklaracji na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, czyli w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia VAT.

Kwartalne deklaracje VAT

Wybór kasowej metody rozliczeń podatku VAT oznacza automatycznie, że podatnik będzie rozliczał VAT w kwartalnych, a nie miesięcznych deklaracjach VAT. Mali podatnicy rozliczają podatek VAT na formularzu VAT-7K, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie podatnicy muszą również zapłacić podatek, gdy w deklaracji wykazano nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym.

Ponadto należy pamiętać, że podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT wystawiają faktury na takich samych zasadach co pozostali podatnicy. Przy czym faktury przez nich wystawione muszą w swej treści zawierać wyrazy "metoda kasowa". Wynika to z art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Utrata lub rezygnacja z kasowej metody rozliczeń

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Natomiast, w myśl art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT (przykład 1). Przepis ten do końca 2016 r. korelował z art. 99 ust. 5 ustawy o VAT, na podstawie którego podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, musieli składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania się metodą kasową. W myśl tego przepisu do końca okresu rozliczania VAT metodą kasową podatnik składał kwartalne deklaracje VAT.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się brzmienie art. 99 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku, gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału (przykład 2),

2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału (przykład 3).

Jest to, moim zdaniem, niedopatrzenie ustawodawcy. Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 99 ust. 2 ustawy o VAT mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Zatem stosownie do tego przepisu mali podatnicy, którzy tracą prawo do rozliczania podatku metodą kasową i korzystają z tej metody rozliczeń do końca kwartału, w którym przekroczyli ustawowy limit, powinni za kwartał, w którym to przekroczenie nastąpiło, złożyć jeszcze kwartalną deklarację. Dopóki podatnik rozlicza VAT metodą kasową, powinien, na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, rozliczać VAT kwartalnie.

Należy ponadto podkreślić, że przepis art. 99 ust. 5 ustawy o VAT ma zastosowanie także odpowiednio do małych podatników, którzy dobrowolnie rezygnują ze stosowania metody kasowej.

Małym podatnikiem, zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, jest podmiot, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, czyli obecnie 5.157.000 zł.

Natomiast w przypadku podatników świadczących usługi typu pośrednictwa, limit ten wynosi 45.000 euro, co aktualnie odpowiada kwocie 193.000 zł.


Przykład 1

W lutym 2017 r. podatnik rozliczający VAT metodą kasową przekroczył limit określony w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.

Oznacza to, że od kwietnia 2017 r. utraci on prawo do rozliczania VAT metodą kasową.


Przykład 2

Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową w lutym 2017 r. utracił prawo do stosowania tej metody ze względu na przekroczenie limitu określonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o VAT do końca I kwartału 2017 r. nadal rozlicza VAT kasowo. Jednak, na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy o VAT, ma obowiązek rozliczania VAT w miesięcznych deklaracjach. Musi zatem w terminie do 27 marca 2017 r. złożyć deklarację VAT-7 za styczeń i luty 2017 r.


Przykład 3

Mały podatnik utraci prawo do rozliczania VAT metodą kasową w marcu 2017 r. Na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy o VAT ma obowiązek złożenia deklaracji miesięcznej za kwiecień 2017 r. w terminie do 25 maja 2017 r. Za I kwartał 2017 r. złoży kwartalną deklarację.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 2017-01-30

GOFIN podpowiada

Sprawdź: PROGRAM PIT 2016

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »