Reklama

MNiSW oraz MPiPS o pracy dla absolwentów

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wraz z resortem pracy i polityki społecznej rozpoczyna realizację programów, inicjatyw oraz zmian ustawowych mających poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy. Od dziś 1 października uczelnie muszą śledzić losy swoich absolwentów.

O szczegółach nowych rozwiązań prof. Barbara Kudrycka oraz minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali we wspólnym liście intencyjnym skierowanym do rektorów polskich uczelni. Ministrowie wyrazili w nim nadzieję na szerokie zaangażowanie uczelni w zaproponowane inicjatywy. Wśród nowych, realizowanych obecnie projektów znajduje się m.in. takie programy jak "Młodzi na rynku pracy" czy pilotaż "Twoja Kariera - Twój Wybór".

Oba resorty położyły też silny nacisk na podniesienie efektywności Akademickich Biur Karier, inkubatorów przedsiębiorczości, a także podkreśliły znaczenie monitorowania przebiegu zawodowych losów absolwentów.

Reklama

Komisja Europejska w strategii "Europa 2020", poprawę szans młodych na rynku pracy uznaje za jedno z priorytetowych zadań krajów członkowskich. Rekomenduje działania na rzecz poprawy jakości kształcenia, skuteczniejsze powiązanie uczelni z rynkiem pracy, rozwijanie umiejętności studentów ważnych w pracy zawodowej, wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych czy przyjęcie programów ułatwiających młodzieży wchodzenie na rynek pracy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęły szereg zmian ustawowych, programów i inicjatyw, sprzyjających realizacji tych zadań. Oczekujemy, że uczelnie zechcą się w nie szeroko zaangażować.

Pragniemy poinformować, iż w 2012 r. resort pracy uruchomił rządowy program "Młodzi na rynku pracy". Wśród jego strategicznych celów znalazło się stworzenie przyjaznego i efektywnego modelu pracy z młodymi bezrobotnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach zawodowych czy rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło pilotażowy projekt "Twoja Kariera - Twój Wybór". W ramach pilotażu osoby bezrobotne poniżej 30 lat uzyskają indywidualną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły liczyć także na opłacone staże, szkolenia i studia podyplomowe. W ramach programu przewidziano bony dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni. Powstanie ponadto ogólnopolska baza ofert praktyk i staży dla studentów i absolwentów.

Akademickie Biura Karier powinny aktywnie włączyć się w realizację tych programów.

Rolą Akademickich Biur Karier jest przecież m.in. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy, aktywna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, budowanie bazy danych studentów i absolwentów zainteresowanych określonymi ofertami czy pomoc pracodawcom w rekrutacji kompetentnych pracowników. Zwracamy się z prośbą do Państwa Rektorów o zapewnienie Biurom wsparcia w realizacji tych zobowiązań. Zachęcamy też do korzystania z ich analiz i raportów w działaniach na rzecz poprawy jakości kształcenia.

Resort pracy zaapelował już do Marszałków Województw, by podległe im wojewódzkie urzędy pracy intensywniej współpracowały z Akademickimi Biurami Karier. Kluczową rolę w tej współpracy odegrać mogą zwłaszcza wojewódzkie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także regionalne Obserwatoria Rynku Pracy i agencje zatrudnienia.

Akademickie Biura Karier mogą udostępniać wśród studentów informacje o centralnej Bazie Ofert Pracy, która w jednym miejscu gromadzi oferty zatrudnienia ze wszystkich urzędów pracy i instytucji publicznych.

Na marginesie pragniemy przypomnieć, że dobrze działające inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii powinny również znacząco przyczyniać się do ograniczania bezrobocia wśród absolwentów Państwa uczelni, głównie poprzez inspirowanie studentów i absolwentów do samozatrudniania w zakładanych przez nich spółkach.

Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązuje uczelnie do monitorowania zawodowych losów absolwentów - wyniki tych analiz będą odpowiedzią nie tylko na pytanie, jak pracodawcy oceniają poziom kształcenia w Państwa uczelniach, ale także oceną pracy Biur Karier na rzecz wypracowywania lepszych wyników w zatrudnianiu absolwentów Państwa uczelni przez pracodawców.

Jak wynika ze znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, od 1 października uczelnie będą musiały śledzić losy swoich absolwentów.

Resort nauki zastrzega, że dane trzeba zbierać "po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów", ale o tym, jak często uczelnie będą przeprowadzać badania, zdecydują same szkoły. Już teraz niektóre uczelnie przeprowadzają ankiety wśród absolwentów.

Stosowane są różne metodologie badań. Najczęściej uczelnie wysyłają do absolwentów e-maile z linkiem do zamieszczonej na stronie internetowej ankiety. Nad ujednoliceniem zasad badań pracuje zespół pracowników UW oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

W rozpoczynającym się nowym roku akademickim szkoły wyższe mogą już w pełni korzystać z możliwości, jakie daje im znowelizowane w 2011 roku prawo o szkolnictwie wyższym, a także stosować rozwiązania zapisane w reformie nauki z 2010 roku.

Wprowadzone reformami rozwiązania pozwalają na zacieśnienie współpracy uczelni z przedsiębiorcami oraz na dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy. - Odpowiedzialne wykorzystanie tych możliwości to ważne zadanie dla wszystkich szkół wyższych. Zarówno tych, których misją jest kształcenie uniwersyteckie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie, jak i uczelni, które koncentrują się na praktycznym przygotowaniu absolwentów do kariery zawodowej - podkreśliła w liście do środowiska akademickiego prof. Barbara Kudrycka.

Szkoły wyższe mają już swobodę w kreowaniu nowych programów i kierunków studiów. Przy ich tworzeniu powinny uwzględniać nie tylko rozwój wiedzy, uwarunkowania gospodarki i potrzeby rynku pracy, ale także oczekiwania studentów. Znika ustalana centralnie przez ministra lista kierunków. Uczelnie poprzez nową ofertę mogą określać swoją misję i specjalizację. Programy muszą opierać się na efektach kształcenia, aby studenci zyskali nie tylko wiedzę, ale również potrzebne do jej wykorzystania umiejętności i kompetencje społeczne. Na tworzenie nowych programów studiów i przystosowanie do zmian już istniejących do uczelni w tym roku akademickim trafią dodatkowe fundusze, rozdzielone w drodze ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konkursów.

Nowe regulacje prawne pozwalają również na lepsze powiązanie uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele pracodawców mogą razem z nauczycielami akademickimi układać programy studiów, a nawet prowadzić wykłady i ćwiczenia. Wprowadzone zostały ułatwienia w komercjalizowaniu wyników badań, a także zakładaniu spółek celowych.

Rośnie budżet na szkolnictwo wyższe. W 2013 roku wyniesie 13,6 mld złotych i będzie o ponad 800 mln zł większy niż w roku 2012. W budżecie zagwarantowane są podwyżki płac dla nauczycieli akademickich, średnio o 9,14 proc. O wysokości wzrostu wynagrodzenia konkretnych pracowników uczelni decydują jej władze.

Wprowadzana jest nowa filozofia finansowania uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało nowy algorytm podziału pieniędzy z budżetu. Więcej funduszy będzie trafiało do uczelni, które dbają o podnoszenie jakości kształcenia, mają dobre wyniki naukowe i są dobrze zarządzane. Odpowiedni projekt rozporządzenia jest już w konsultacjach społecznych.

Obok istniejących programów wspierania najlepszych studentów i młodych naukowców, tworzone są także nowe. W tym roku akademickim rozpoczęta "Generacja Przyszłości", wspierający wybitnych studentów, którzy reprezentują polskie uczelnie i nasz kraj na prestiżowych międzynarodowych zawodach i konkursach. W ramach programu "Generacja Przyszłości" student będzie mógł sfinansować koszty wyjazdu na zawody oraz przygotowania się do nich. Kontynuować będziemy rozpoczęty w ubiegłym roku program "Diamentowy Grant", dedykowany studentom, którzy już na studiach stawiają pierwsze kroki w karierze naukowej i mogą otrzymać na swe badania granty nawet do 200 tys. zł oraz program TOP 500 Innovators, dzięki któremu Polacy mogą zdobywać praktyczne doświadczenie na najlepszych uczelniach na świecie.

W rozpoczynającym się roku akademickim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szczególną uwagę zwróci również na przestrzeganie przez uczelnie ustawowych praw studentów oraz na promowanie działań zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy.

Uprawnienia studentów zapisane są w Karcie Praw Studenta, którą pod koniec września wraz z prof. Barbarą Kudrycką podpisał w imieniu wszystkich rektorów przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś. Karta zawiera 10 praw - to m.in. brak opłat za egzaminy i podstawowe usługi edukacyjne, obowiązek uczelni do zawierania umów cywilno-prawnych ze studentami, możliwość oceny przez studentów pracy nauczycieli akademickich czy obowiązkowy monitoring losów zawodowych studentów prowadzony przez uczelnie.

- Powinnością szkół wyższych jest to, by były one wzorem respektowania regulacji prawnych oraz zapisanych w ustawie nowych uprawnień studentów. To oni przecież tworzyć będą naszą najbliższą przyszłość i to z myślą o zapewnieniu im stabilnego rytmu studiów wprowadzaliśmy nowe rozwiązania - podsumowuje w swoim liście prof. Barbara Kudrycka.

Wraz początkiem roku akademickiego rozpocznie się kampania informacyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod hasłem "Studencie, masz prawo!". Celem kampanii jest dotarcie do studentów z informacjami na temat ich uprawnień.

Informacje będzie można znaleźć m.in. na www.nauka.gov.pl.

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »