Reklama

Tydzień roboczy tylko w weekendy

Wiele firm w sezonie letnim odnotowuje zwiększony napływ klientów. Branża hotelarska, gastronomiczna czy turystyczna w miesiącach letnich przeżywa swoje sezonowe ożywienie. Skutkuje to wyższym niż zazwyczaj zapotrzebowaniem na pracowników, często tylko na okres weekendu. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi weekendowy system czasu pracy.


Praca dorywcza najlepiej w weekendy

Okres letni to dla zdecydowanej większości pracowników czas wykorzystywania urlopów wypoczynkowych. W połączeniu z sezonowym natężeniem pracy w niektórych firmach może to spowodować kłopoty kadrowe w postaci zbyt małej, w porównaniu do potrzeb, ilości pracowników. Te niedobory mogą być szczególnie dotkliwe w dni weekendu. Sposobem na uzupełnienie przez pracodawcę luk kadrowych może być wówczas zatrudnienie w tzw. weekendowym systemie czasu pracy.

Reklama

Charakteryzuje się on wykonywaniem pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W systemie tym dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony maksymalnie do 12 godzin w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (art. 144 K.p.). Do zastosowania tego systemu konieczny jest wniosek zainteresowanego pracownika. Przepisy prawa pracy nie normują szczegółowo trybu, w jakim ma być złożony, wymagając jedynie zachowania przez zatrudnionego formy pisemnej. Należy podkreślić, że nie wszyscy pracownicy mogą mieć przedłużoną dniówkę w systemie weekendowym. Jest to wykluczone w odniesieniu do:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
   
 • pracownic w ciąży,
   
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia,
   
 • pracowników niepełnosprawnych.

Czas pracy tych pracowników nie może bowiem przekroczyć 8 godzin na dobę (art. 148 K.p.).

Trzeba zaznaczyć, że w przypadku pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 oraz niepełnosprawnego, ograniczenie to nie ma charakteru bezwzględnego. Pracownik - opiekun dziecka może wyrazić zgodę na pracę w przedłużonym wymiarze czasu pracy. Natomiast w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych, sztywna 8-godzinna norma dobowa nie jest stosowana wobec:

 • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
   
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi zgodę na zatrudnienie w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy (art. 16 ustawy o rehabilitacji...).

Jeżeli pracownikowi zatrudnionemu w systemie weekendowym z powodu zaliczenia go do jednej ze wskazanych grup zostanie obniżony wymiar czasu pracy do 8 godzin na dobę, wówczas za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem jego wymiaru czasu pracy zachowa on prawo do wynagrodzenia.


Umowa tylko na weekend

Warunkiem koniecznym wdrożenia systemu weekendowego jest wpisanie postanowienia o jego stosowaniu do już obowiązującej umowy o pracę (w drodze aneksu) lub zawarcie umowy przewidującej taki system. Jest to wyjątkiem od reguły, że systemy czasu pracy wprowadza się w przepisach zakładowych lub, jeżeli pracodawca nie jest nimi objęty, w drodze obwieszczenia. W konsekwencji rezygnacja z zatrudniania pracownika w ramach systemu weekendowego wymaga zmiany umowy o pracę. Nie trzeba w niej jednak wpisywać nowego systemu, który ma zastąpić dotychczasowy, chyba że chodzi o system skróconego tygodnia pracy.

Podobnie jak w przypadku wniosku o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy, przepisy Kodeksu pracy nie wypowiadają się w sprawie szczegółowej treści zapisu w umowie. Wydaje się, że należałoby w niej wskazać konkretne dni weekendu, w których świadczona będzie praca oraz jej wymiar dobowy. Ponieważ cechą charakterystyczną omawianego systemu jest regularna praca w weekendy, w tym w niedzielę, pracodawca nie jest w takim przypadku zobowiązany do zapewnienia pracownikowi co najmniej co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Nie musi także pracownikowi weekendowemu udzielać dnia wolnego za pracę w niedzielę (art. 15110 i art. 15111 K.p.).

Przykład umowy o pracę dla pracownika zatrudnionego w systemie weekendowym

Hotel "Klasyczny" 
ul. Odkrywców 12,
Wrocław

Wrocław, dnia 25 maja 2011 r.


Umowa o pracę

zawarta w dniu 25 maja 2011 r. między: Marcinem Turoniem, właścicielem hotelu "Klasyczny" we Wrocławiu przy ul. Odkrywców 12, a Krystyną Fabicką, zamieszkałą przy ul. Diamentowej 6/22 we Wrocławiu, na: czas określony do 30 września 2011 r.

§ 1

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy: pokojowa;

2) miejsce wykonywania pracy: hotel "Klasyczny" we Wrocławiu, ul. Odkrywców 12;

3) wymiar czasu pracy: praca w piątki, soboty i niedziele, w godzinach od 1000 do 2200 w wymiarze 0,9 etatu;

4) wynagrodzenie: 1.500 zł brutto miesięcznie;

5) inne warunki zatrudnienia: przekroczenie 36 godzin pracy przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym będzie opłacane jak za pracę nadliczbową*.

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2011 r.

§ 3

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Marcin Turoń
    właściciel 

Krystyna Fabicka
pracownik       

*) dotyczy zatrudnienia w ramach niepełnego wymiaru czasu pracy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06. 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.)

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 46 (774) z dnia 2011-06-09

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »