Tarcza antykryzysowa. Poradnik przedsiębiorcy

​Informacje do udzielenia pomocy publicznej COVID-19

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc rekompensującą negatywne skutki pandemii jest zobowiązany udzielić stosownych informacji podmiotowi, który odpowiada za przyznanie pomocy publicznej COVID-19. Bez względu na formę tej pomocy (dotacja, ulga podatkowa, dopłata do odsetek kredytu) i źródło jej finansowania (środki krajowe lub unijne) zasady są takie same, ponieważ służy do tego sformalizowany formularz.

Te same zasady

Dla otrzymania pomocy publicznej COVID-19, czyli tej, która rekompensuje negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa, przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić stosownych informacji podmiotowi, który ją przyznaje (np. PUP, WUP, PFR). Bez względu na formę tej pomocy (dotacja, dopłata do odsetek kredytu) oraz źródło jej finansowania (środki krajowe czy europejskie) informacje potrzebne do jej udzielenia przedsiębiorca ujmuje na Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Reklama

Formularz ten ma wymiar sformalizowany, a jego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 ze zm.).

Zasady wypełniania tego formularza na potrzeby uzyskania przez przedsiębiorcę pomocy publicznej COVID-19 są takie same bez względu na to, jaka instytucja jej udziela np. WUP, PUP, PFR.

W części A tego formularza, poza danymi teleadresowymi przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną COVID-19, należy określić wielkość podmiotu ubiegającego się o wsparcie, tj. wskazać, czy jest mikro-, małym, średnim czy innym przedsiębiorcą (dużym).

Istotne jest przy tym, aby to zrobić w oparciu o załącznik I do rozporządzenia Komisji 651/20414/UE uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście przedsiębiorców, którzy nie są podmiotami samodzielnymi, tj. mają powiązania kapitałowe, osobowe z innymi przedsiębiorcami. W takiej sytuacji trzeba odpowiednio dodać do siebie zatrudnienie i pułapy finansowe firm powiązanych przy określeniu wielkości podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną COVID-19.

Tego wymogu nie ma w ustawie - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) określającej w art. 7 definicję mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Trudna sytuacja ekonomiczna

Pomoc publiczna COVID-19 nie może być przyznana przedsiębiorcy, który znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2019 r. Wyjątkiem jest przypadek, gdy przedsiębiorca znalazł się w takiej sytuacji w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Kluczowe jest więc zdefiniowanie, kiedy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przyjmuje się, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014/UE. Spółka akcyjna, z o.o., komandytowo-akcyjna znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jeśli wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego.

Natomiast spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (spółka jawna, komandytowa, partnerska, cywilna) zostanie uznana za znajdującą się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki. W świetle rozporządzenia 651/2014/UE przedsiębiorstwo zostanie uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego (tzn. ogłoszono upadłość) lub zgodnie z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy istnieją na rynku krócej niż trzy lata.

Duży podmiot, czyli inny niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca zostanie uznany za znajdujący się w trudniej sytuacji ekonomicznej, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek księgowej wartości kapitału obcego do księgowej wartości kapitału przedsiębiorstwa był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Uregulowania dotyczące trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy mają swoje odzwierciedlenie w części B Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Jeśli przedsiębiorca wykaże, że miał taką sytuację na dzień 31 grudnia 2019 r., to nie może otrzymać pomocy publicznej COVID-19 (przykład 1). Natomiast, gdy trudna sytuacja ekonomiczna wystąpiła po tej dacie, to taka pomoc może być przyznana (przykład 2).


Przykład 1

W spółce cywilnej na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki. Ponieważ spółka znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej jeszcze przed pandemią, nie może ona otrzymać pomocy publicznej COVID-19.


Przykład 2

W 2020 r. po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) w spółce z o.o. uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego (zakładowego). Ponieważ trudna sytuacja ekonomiczna spółki wystąpiła w czasie pandemii koronwawirusa, może być jej przyznana pomoc publiczna COVID-19.

autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824)

BIZNES INTERIA na Facebooku i jesteś na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »