Reklama

Zamach na pieniądze w OFE

Morawiecki: Nie było i nie ma w planach nacjonalizacji OFE

- Nie było i nie ma w planach nacjonalizacji OFE, ale mamy bardzo dobry plan jak zbudować polski kapitał - poinformował podczas konferencji wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

- Ze względu na niepewność wiążącą się z tematem OFE w związku z pewnymi koncepcjami zaprezentowanymi podczas kongresu PiS chciałbym tę kwestię poruszyć. Nie było i nie ma w planach nacjonalizacji OFE, ale mamy bardzo dobry plan, jak zbudować polski kapitał - powiedział Morawiecki.

CZYTAJ: Program Budowy Kapitału Polaków przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju

- Plan jest taki, by pieniądze z OFE przekazać Polakom. Dziś są szczątkową formą zanikania filara kapitałowego, nie ma już praktycznie filara kapitałowego, został wcześniej zdemontowany przez poprzednią ekipę rządową - dodał.

Reklama

Wyjaśnił, że celem jest stworzenie dobrych warunków do oszczędzania i wzmocnienia rozwoju gospodarczego. Od dłuższego czasu jedną ze słabości rozwoju gospodarczego w Polsce jest brak oszczędności.

- OFE to były środki publiczne, ale ten system nie sprawdził się. Nie służy nikomu - ani nie zapewnia emerytur, ani nie finansuje rozwoju gospodarczego - powiedział.

- Główne cele realizacji programu to bezpieczeństwo Polaków, rozwój gospodarczy, stabilność finansów publicznych i zbudowanie efektywnego systemu emerytalnego - dodał.

Morawiecki powiedział, że celem jest zmniejszenie różnicy między ostatnim wynagrodzeniem a emeryturą.

- Po 16 czy 17 latach funkcjonowania OFE stopa zastąpienia wynosi ok. 30 proc. (...) Program, który pokazujemy dziś, ma na celu wzmocnienie tej stopy - poinformował.

- - - - -

Powstaną powszechne dobrowolne pracownicze i indywid. programy kapitałowe w ramach III filaru

W ramach programu budowy kapitału planowane jest stworzenie m.in. powszechnych dobrowolnych pracowniczych i indywidualnych programów kapitałowych w ramach III filaru systemu emerytalnego, publicznych funduszy nieruchomości i nowego typu obligacji Skarbu Państwa w formie obligacji premiowych i infrastrukturalnych, a także obniżenie podatku od dochodów długoterminowych - wynika z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Program Budowy Kapitału ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków, stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego i podniesienie potencjału rozwoju gospodarki.

"Planowane jest stworzenie powszechnych dobrowolnych pracowniczych i indywidualnych programów kapitałowych w ramach III Filaru systemu emerytalnego, publicznych funduszy nieruchomości, nowego typu obligacji Skarbu Państwa w formie obligacji premiowych i infrastrukturalnych oraz obniżenie podatku od dochodów długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) inwestycji kapitałowych" - napisano w dokumencie.

Planowana jest przebudowa modelu funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych.

"Oczekiwane wybrane efekty realizacji programu to zwiększenie liczby uczestników III filarowych Pracowniczych Programów Kapitałowych o 5,5 mln osób, od 12 do 22 mld zł dodatkowych oszczędności długoterminowych rocznie, podniesienie dynamiki wzrostu PKB o około 0,4 pkt. proc. w długim terminie, 16,5 mln oszczędzających w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz istotne zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków" - czytamy w dokumencie.

- - - - -

Koszt fiskalny powszechnego III filaru na poziomie zbliżonym do Niemiec, Czech czy Belgii - resort rozwoju

Koszt fiskalny powszechnego III filaru byłby w Polsce na poziomie zbliżonym do kosztów ponoszonych przez Niemcy, Czechy, czy Belgię oraz wielokrotnie niższy niż w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Finlandii, gdzie osiąga nawet 0,8 proc. PKB - zakłada zaproponowany w poniedziałek przez rząd Program Budowy Kapitału Polaków.

"Rozpoczęcie działania Pracowniczych Planów Kapitałowych i Indywidualnych Planów Kapitałowych planowane jest na 1 stycznia 2018 roku. Na I etapie program obejmować będzie 2,8 mln pracowników dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. Od 1 lipca 2018 roku planowane jest uruchomienie II etapu obejmującego przedsiębiorstwa średniej wielkości zatrudniające od 50 do 249 pracowników" - napisano w prezentacji MR.

"Od 1 stycznia 2019 roku do programu włączone mają być małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 249 pracowników oraz mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 19 pracowników. Celem rozłożenia wdrożenia programu w czasie jest zapewnienie odpowiedniego czasu na przygotowanie się do jego realizacji po stronie instytucji obsługujących programy oraz pracodawców" - dodano.

Według autorów projektu, szacowany łączny koszt zachęt fiskalnych Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Indywidualnych Planów Kapitałowych wynosi około 2,2 mld zł (0,11 proc. PKB) w okresie pierwszych 2 lat oraz 1,7 mld zł (0,08 proc.) w kolejnych latach.

"Koszt fiskalny powszechnego III filaru byłby tym samym na poziomie zbliżonym do kosztów ponoszonych przez Niemcy, Czechy, czy Belgię oraz wielokrotnie niższy niż w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Finlandii, gdzie osiąga nawet 0,8 proc. PKB. Szacowany efektywny koszt fiskalny powinien być niższy, biorąc pod uwagę wysoce prawdopodobny wpływ Programu na obniżenie kosztów obsługi długu publicznego oraz oczekiwane podwyższenie długoterminowego potencjału wzrostu PKB o 0,4 pkt. proc." - napisano.

- - - - -

Rząd zakłada wykorzystanie środków z OFE do wsparcia gospodarki i budowy oszczędności

Rząd zakłada wykorzystanie środków zgromadzonych w OFE do wsparcia polskiej gospodarki i budowy oszczędności emerytalnych polskich gospodarstw domowych. Będzie to "najprawdopodobniej" polegać na przekazaniu środków OFE na indywidualne konta emerytalne ich uczestników oraz przedsięwzięcia, które będą "budowały siłę polityki gospodarczej".

"W nawiązaniu do politycznych deklaracji, które padły podczas ostatniego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości rozpoczną się aktualnie prace nad uszczegółowieniem założeń reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wstępne propozycje zakładają wykorzystanie środków zgromadzonych w OFE do wsparcia polskiej gospodarki i budowy oszczędności emerytalnych polskich gospodarstw domowych" - napisano w prezentacji MR.

"Koncepcja, która będzie obecnie wypracowywana, będzie najprawdopodobniej polegać na przekazaniu środków OFE na indywidualne konta emerytalne ich uczestników oraz +nowe ważne przedsięwzięcia, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej+. Intencja polityczna jest jednoznaczna, a dalsze prace będą prowadzone w ramach konsultacji międzyresortowych i społecznych" - dodano.

Z prezentacji wyświetlonej podczas konferencji wynika, że wśród filarów programu budowy kapitału MR zakłada reformę systemu OFE, która przewiduje przekazanie uczestnikom OFE ich środków do III filaru i na Fundusz Rezerwy Demograficznej.

- - - - -

Program budowy kapitału zakłada ponad 120 mld zł napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy

Program budowy kapitału zakłada ponad 120 mld zł napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach jego funkcjonowania przy składce 4 proc. - podano w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Jak poinformowano, zakładane jest "ponad 120 mld zł (blisko 5 proc. PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4 proc. oraz 208 mld zł (około 8 proc. PKB) przy średniej składce 7 proc.".

Liczba uczestników III filaru systemu emerytalnego miałaby wzrosnąć o 5,5 mln przy zakładanej partycypacji na poziomie 75 proc. pracowników, co przekłada się na udział w III filarze 53 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Resort szacuje, że pojawi się ponad 12 mld zł rocznie nowych oszczędności w III filarze przy średniej składce 4 proc. oraz 22 mld zł przy średniej składce 7 proc.

Spodziewany jest wzrost aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych, gdzie szacowana wysokość zgromadzonych oszczędności uczestnika Programu wynosi 233 tys. zł po okresie 40 lat oszczędzania przy składce 4 proc. oraz 408 tys. zł przy składce 7 proc. dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w kwocie 4,3 tys. zł miesięcznie.

Kolejny punkt zawarty w dokumencie to stworzenie realnego i efektywnego zabezpieczenia emerytalnego, gdzie szacowane świadczenie emerytalne z III filaru wynosiłoby 1,4 tys. zł miesięcznie przy składce 4 proc. (podniesienie o 15 pkt. proc. stopy zastąpienia) oraz 2,4 tys. zł przy składce 7 proc. (podniesienie o 26 pkt. proc. stopy zastąpienia).

W efekcie podniesienia stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce tempo wzrostu PKB miałoby wzrosnąć rocznie około 0,4 pkt. proc.

Jak podaje resort, realizacja programu "wymaga szeregu zmian legislacyjnych, których przeprowadzenie planowane jest na najbliższe 12 miesięcy".

Ministerstwo Rozwoju będzie prowadzić szerokie konsultacje założeń programu z partnerami społecznymi oraz w ramach rządu, a w szczególności w ramach wspólnego międzyresortowego zespołu z udziałem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- - - - -

Efektem Programu Budowy Kapitału m.in. podniesienie tempa wzrostu PKB rocznie o ok. 0,4 pkt. proc.

Zakładane wybrane efekty Programu Budowy Kapitału obejmują m.in. podniesienie tempa wzrostu PKB rocznie o około 0,4 pkt. proc. w efekcie podniesienia stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce - wynika z zaproponowanego w poniedziałek przez rząd Program Budowy Kapitału Polaków.

Zakładane wybrane efekty Programu Budowy Kapitału obejmują:

- wzrost o 5,5 mln uczestników III filaru systemu emerytalnego przy zakładanej partycypacji na poziomie 75 proc. pracowników, co przekłada się na udział w III filarze 53 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej na podstawie stosunku pracy,

- ponad 12 mld zł rocznie nowych oszczędności w III filarze przy średniej składce 4 proc., oraz 22 mld zł przy średniej składce 7 proc.,

- ponad 120 mld zł (blisko 5 proc. PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4 proc., oraz 208 mld zł (około 8 proc. PKB) przy średniej składce 7 proc.,

- wzrost aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych, gdzie szacowana wysokość zgromadzonych oszczędności uczestnika Programu wynosi 233 tys. zł po okresie 40 lat oszczędzania przy składce 4 proc. oraz 408 tys. zł przy składce 7 proc. dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w kwocie 4,3 tys. zł miesięcznie,

- stworzenie realnego i efektywnego zabezpieczenia emerytalnego, gdzie szacowane świadczenie emerytalne z III filaru wynosiłoby 1,4 tys. zł miesięcznie przy składce 4 proc. (podniesienie o 15 pkt. proc. stopy zastąpienia) oraz 2,4 tys. zł przy składce 7 proc. (podniesienie o 26 pkt. proc. stopy zastąpienia),

- zmiany zasad funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego,

- podniesienie tempa wzrostu PKB rocznie około 0,4 pkt. proc. w efekcie podniesienia stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce,

- ułatwienie dostępności finansowania dla przedsiębiorstw, inwestycji samorządowych i infrastrukturalnych,

- zwiększenie stabilności makroekonomicznej, w tym bilansu płatniczego, poprawa struktury i kosztów obsługi długu publicznego.

- - - - -

Rząd proponuje przekazanie 25 proc. aktywów OFE do FRD, 75 proc. na IKE

Z zaprezentowanego w poniedziałek przez rząd Programu Budowy Kapitału Polaków wynika, że proponowane zmiany mogą zakładać przekazanie w trybie ustawy 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej celem realnego wzmocnienia bufora finansowego systemu emerytalnego oraz 75 proc. aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne - wynika z prezentacji MR.

"Środki te będą w przyszłości także służyły zabezpieczeniu współfinansowania emerytur obecnych uczestników OFE" - napisano.

"Analizowany wariant zakłada, że zarządzanie środkami wykonywane byłoby przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach zdywersyfikowanej polityki inwestycyjnej z korzyścią dla polskiej gospodarki" - dodano.

Z prezentacji wynika, że część środków może być wykorzystana na finansowanie kosztów zachęt fiskalnych dla budowy III filaru - Pracownicze i Indywidualne Plany Kapitałowe.

Wskazano też na intencję przekazania z dniem 1 stycznia 2018 roku w trybie ustawy 75 proc. aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne wszystkich 16,5 mln uczestników OFE - średnio około 6,3 tys. zł na osobę.

Zakłada się też przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji działające w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych oraz przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

"Rodzaj nowej umowy społecznej - IKE następcą OFE" - napisano.

Wstępnym założeniem jest też konieczność modyfikacji IKE np. poprzez obowiązek wykupu za co najmniej 75 proc. środków w IKE emerytury okresowej lub dożywotniej z możliwością 25 proc. wypłaty jednorazowej (analogicznie do IPK).

- - - - -

Resort rozwoju proponuje stworzenie publicznych funduszy nieruchomości

Resort rozwoju proponuje stworzenie publicznych funduszy nieruchomości, które w formie spółek notowanych na GPW inwestowałyby w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne przynoszące stały dochód - wynika z dokumentu przygotowanego przez resort rozwoju.

Dokument opublikowano w związku z ogłoszeniem Programu Budowy Kapitału, który obejmuje m.in. wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie dodatkowych długoterminowych produktów oszczędnościowych.

"PFN korzystałyby ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie spółki akcyjnej. Fundusze miałby wypłacać minimum 80 proc. zysków w postaci regularnych dywidend dla akcjonariuszy" - napisano w dokumencie.

Miałyby one umożliwić "dostęp polskim inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym do korzyści wynikających z inwestycji na rynku nieruchomości przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji".

Zgodnie z kolejną propozycją resortu, Skarb Państwa miałby emitować obligacje premiowe dla inwestorów indywidualnych.

"Obligacje nie posiadałyby regularnego typowego oprocentowania, lecz oferowały możliwość uzyskania znaczącej premii pieniężnej w drodze losowania" - napisano.

W planach jest też utworzenie nowego typu dłużnych papierów wartościowych w postaci obligacji infrastrukturalnych emitowanych przez agendy i fundusze Skarbu Państwa lub samorządy, celem finansowania istotnych dla gospodarki infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych.

W dokumencie napisano też o propozycji obniżenia opodatkowania dochodów kapitałowych osób fizycznych od inwestycji długoterminowych powyżej 12 miesięcy z 19 proc. na 10 proc.

- - - - -

Przesunięcie 35 mld zł z OFE do FRD obniży dług publiczny o ok. 2 pkt. proc. - Borys

Przesunięcie 35 mld zł z OFE do FRD powinno obniżyć dług publiczny o ok. 2 pkt. proc. - uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

- To (przesunięcie 35 mld zł z OFE do FRD - PAP) powinno obniżyć dług publiczny o ok. 2 pkt. proc. Nie będzie miało wpływu na deficyt sektora finansów publicznych w danym roku - powiedział Borys dziennikarzom.

Z zaprezentowanego w poniedziałek przez rząd Programu Budowy Kapitału Polaków wynika, że proponowane zmiany mogą zakładać przekazanie w trybie ustawy 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej celem realnego wzmocnienia bufora finansowego systemu emerytalnego oraz 75 proc. aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne.

- - - - -

Kaczyński: Pieniądze z OFE mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć

- Pieniądze, które pozostały w OFE mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć, które będą budować siłę polityki gospodarczej i będą wspierały polskie gospodarstwa domowe - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Musimy z wiarą iść do przodu i formułować nowe propozycje dla społeczeństwa. One już są. Choćby taka propozycja jak ta, która odnosi się do pytania: co zrobić z tymi pieniędzmi, które pozostały w OFE? Które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości. A które mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale także będą wspierały miliony polskich gospodarstw domowych. Musimy to zrobić. Takie propozycje są - powiedział Kaczyński na kongresie PiS.

Jarosław Kaczyński został w sobotę na kongresie partii ponownie wybrany na szefa Prawa i Sprawiedliwości na trzyletnią kadencję. Kandydaturę Kaczyńskiego poparło 1008 delegatów, 7 było przeciw, jeden się wstrzymał.

Prezes PiS w przemówieniu po ogłoszeniu wyników mówił o tym, że można dobrze wykorzystać pieniądze, które jeszcze są w OFE, dla budowy trzeciego filaru, "w ten sposób, żeby każdy z tej sumy, każda rodzina, każde gospodarstwo domowe, 16 milionów ludzi, dostało jakąś sumę".

Kaczyński podkreślił, że "te pieniądze będą dla nich nie do wyjęcia, (ale) do oszczędzania". - Musi być wielka zachęta do oszczędzania, polska gospodarka, polski mechanizm gospodarczy musi zacząć działać inaczej, niż dotąd, nie na zasadzie - pożyczamy, konsumujemy, tylko na zasadzie - oszczędzamy, inwestujemy, idziemy do przodu - podkreślił.

- To będzie taki wielki prezent dla społeczeństwa, a jednocześnie, to będzie zachęta - dodał prezes PiS.

- Jednocześnie, według tego planu, nie mojego, ja się nigdy do nie swoich planów nie przyznaję, to mi mówił (wicepremier) Mateusz Morawiecki, 35 miliardów zł ma pójść na gwarancje dla tego przedsięwzięcia, ale jednocześnie dla wsparcia gospodarki, wielkiego planu inwestycyjnego, który jest przed nami - reindustrializacji Polski, odbudowy polskiej gospodarki, przyspieszenia jej rozwoju - powiedział Kaczyński.

W OFE Polacy zgromadzili ok. 140 mld zł.

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »