+18

Artykuły (3504)

 • Podsumowanie skupu akcji własnych przez Yureco S.A. dokonanego w okresie od 18.08.2014 do 22.08.2014

  • Piątek, 22 sierpnia 2014 (12:25)
  Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Spółka","Emitent") informuje, iż na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie...
  +18, 18+
 • Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

  • Piątek, 22 sierpnia 2014 (12:20)
  Zarząd GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. powołało siedmioosobową Radę Nadzorczą GeoInvent S.A....
  +18, 18+
 • powtórne zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

  • Czwartek, 21 sierpnia 2014 (21:35)
  Zarząd Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul.Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -...
  +18, 18+
 • Istotna umowa w kontekście partnerstwa strategicznego (Significant agreement: strategic partnership context)

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (19:40)
  Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. Emitent powziął informację o wpłynięciu umowy zawartej pomiędzy Spółką a Hewlett-Packard Polska...
  +18, 18+
 • Przydział obligacji serii N FUTURIS S.A.

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (18:45)
  FUTURIS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 dokonał przydziału 515 obligacji niezabezpieczonych serii N o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości...
  +18, 18+
 • Rejestracja obligacji serii B3 w KDPW

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (17:25)
  Zarząd Banku Pocztowego SA („Bank”) informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 723/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. postanowił przyjąć do depozytu...
  +18, 18+
 • Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A.

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (15:45)
  Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2014 na mocy uchwały Rady funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki...
  +18, 18+
 • Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (12:20)
  Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 roku powziął informacje o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta Pana...
  +18, 18+
 • Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (12:05)
  Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. spółka INIS sp. z o.o. zawarła umowę na wdrożenie platformy B2B do współpracy...
  +18, 18+
 • Nabycie akcji własnych

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (10:00)
  Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z...
  +18, 18+
 • Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 18 sierpnia 2014 r.

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (09:45)
  Raport bieżący nr 21/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd PCC Exol S.A. ("Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał,...
  +18, 18+
 • Transaction in own shares

  • Wtorek, 19 sierpnia 2014 (08:09)
  UNI - EN REPORT No77/2014International Personal Finance plc announces that on 18 August 2014 it purchased, to be held as treasury shares, 82,900 ordinary shares at an average price of...
  +18, 18+
 • Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (19:05)
  Zarząd Spółki Columbus Capital SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. wznowił realizację programu skupu akcji własnych Spółki, zawieszonego z uwagi na...
  +18, 18+
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (19:05)
  Rada Dyrektorów Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. powzięła informację, iż w dniu 13 sierpnia 2014 r. Rejestr Handlowy w...
  +18, 18+
 • Aneksy do umów kredytowych

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (17:42)
  Raport bieżący nr 15/2014Podstawa Prawna: Inne uregulowania W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z 18 lipca 2014 r. dotyczącego umów kredytowych zawartych z Alior Bankiem S.A. w...
 • Informacja o ponownym opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (15:36)
  Raport bieżący nr 4/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneW dniu 18 czerwca 2014 r., raportem bieżącym nr 3/2014 skierowanym do Kancelarii DIAS, K2...
  +18, 18+
 • Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych/ The resumption of the program to acquire treasury shares

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (15:30)
  Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. wznowił realizację programu skupu akcji własnych Spółki,...
  +18, 18+
 • Nabycie akcji własnych

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (15:15)
  Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W...
  +18, 18+
 • Zmiana siedziby Uboat - Line S.A.

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (14:15)
  Zarząd Uboat - Line S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. powziął informację o wpłynięciu w dniu 13 sierpnia 2014 r. postanowienia...
  18+, liny, +18, UBOAT
 • Zawarcie istotnej umowy.

  • Poniedziałek, 18 sierpnia 2014 (14:15)
  Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent" ) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku zawarł istotną umowę z Gminą Kórnik z siedzibą w Kórniku reprezentowaną przez...
  +18, 18+