ATCCARGO

(Spółka NewConnect)
Synonimy: ATA

Artykuły (29)

 • Spłata obligacji serii B i C

  • Piątek, 11 maja 2012 (19:20)
  Zarząd Widok Energia S.A. ("Emitent") informuje, że dokonał przedterminowego wykupu: 1) 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zabezpieczonych, jednorocznych, odsetkowych obligacji zwykłych z...
  widok, ATCCARGO, serie
 • Spłata obligacji serii G przez Spółkę Zależną

  • Piątek, 11 maja 2012 (09:10)
  Zarząd Widok Energia S.A. ("Emitent") informuje, że Spółka Zależna Emitenta - Widok Energia Sp. z o.o. - dokonała wykupu 4.270 (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt)...
  widok, oo, ATCCARGO
 • Wypłata odsetek z obligacji serii A i B

  • Piątek, 6 kwietnia 2012 (12:50)
  W dniu 5 kwietnia 2012 roku SMS Kredyt Holding S.A. dokonał wypłaty odsetek za I kwartał 2012 roku z tytułu wyemitowanych obligacji serii A i B. Podstawa prawna: §3 ust. 1...