east

Artykuły (172)

 • Notification on the disposal of voting rights

  • Czwartek, 14 stycznia 2016 (16:45)
  UNI - EN REPORT No4/2016On 13 January 2016 City Service SE received the notification of East Capital Lux Baltic Fund and East Capital Lux Eastern European Fund on the disposal of voting...
 • Zbycie akcji w East Trade S.A.

  • Czwartek, 2 lipca 2015 (12:10)
  Zarząd AlejaSamochodowa.pl SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 01 lipca 2015 r. Emitent sprzedał 540.000 akcji serii A spółki East Trade S.A. z siedzibą w...
  east
 • Incydentalne naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportu rocznego za 2014 r.

  • Poniedziałek, 17 listopada 2014 (11:10)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na...
  east
 • Incydentalne naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

  • Poniedziałek, 17 listopada 2014 (11:05)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na...
  east
 • Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

  • Poniedziałek, 17 listopada 2014 (10:55)
  W związku z publikacją raportu kwartalnego bez podania wszystkich danych wymaganych zgodnie z zał. Nr 3 do regulaminu ASO Zarząd East Pictures S.A. przekazuje uzupełniony raport za III...
  east, podania
 • Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

  • Poniedziałek, 17 listopada 2014 (10:55)
  W związku z publikacją raportu kwartalnego bez podania wszystkich danych wymaganych zgodnie z zał. Nr 3 do regulaminu ASO Zarząd East Pictures S.A. przekazuje uzupełniony raport za I...
  east, podania
 • Korekta raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

  • Poniedziałek, 17 listopada 2014 (10:55)
  W związku z publikacją raportu kwartalnego bez podania wszystkich danych wymaganych zgodnie z zał. Nr 3 do regulaminu ASO Zarząd East Pictures S.A. przekazuje uzupełniony raport za II...
  east, podania
 • Raport roczny za rok 2013

  • Piątek, 14 listopada 2014 (10:55)
  Zarząd East Pictures S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok 2013. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje...
  east
 • Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

  • Piątek, 14 listopada 2014 (10:30)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za II kwartał 2014 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...
  east
 • Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

  • Piątek, 14 listopada 2014 (10:30)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za III kwartał 2014 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...
  east
 • Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

  • Piątek, 14 listopada 2014 (10:25)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Korektę Raportu Okresowego za I kwartał 2014 r. Korekta raportu nastąpiła w wyniku odmiennego ujęcia...
  east
 • Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

  • Sobota, 31 maja 2014 (05:00)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta stosownych zasad określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  east
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013

  • Sobota, 31 maja 2014 (04:55)
  Zarząd East Pictures S.A. ("Emitent") informuje, iż zmianie ulegnie data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w...
  east
 • Raport okresowy za I kwartał 2014

  • Piątek, 16 maja 2014 (00:50)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za I kwartał 2014 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...
  east
 • Podpisanie Umowy z Protektorzy Sp. z o.o.

  • Wtorek, 22 kwietnia 2014 (16:10)
  Zarząd East Pictures S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2014 roku do siedziby spółki wpłynęła podpisana umowa pomiędzy East Pictures S.A., a Protektorzy.pl Sp. z o.o. , przedmiotem...
  east
 • Wypłata odsetek od obligacji serii D

  • Środa, 26 lutego 2014 (13:40)
  Zarząd East Pictures S.A. w Warszawie informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW w dniu 26 lutego 2014 r. zostały wypłacone odsetki od obligacji serii D za ósmy okres odsetkowy....
  east
 • Zmiana Animatora Rynku

  • Piątek, 21 lutego 2014 (12:40)
  Zarząd spółki EAST PICTURES S.A. z siedzibą w Warszawie pragnie poinformować, że z dniem 27 lutego 2014 roku Beskidzki Dom Maklerski SA przestaje pełnić funkcję animatora rynku dla akcji...
  pragnie, east
 • Raport okresowy za IV kwartał 2013

  • Piątek, 14 lutego 2014 (20:35)
  Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za IV kwartał 2014 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...
  east
 • Informacja na temat wykupu obligacji serii D

  • Czwartek, 13 lutego 2014 (10:10)
  W związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii D, przypadającym na dzień 26 lutego 2014 roku Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka nie dokona...
  east
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

  • Czwartek, 13 lutego 2014 (10:05)
  Zarząd East Pictures S.A podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 1....
  east