INTERNITY

(Spółka NewConnect)
Synonimy: INT

Artykuły (166)

 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:14)
  Zarząd Open-Net S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
  INTERNITY, net
 • Raport za I kwartał 2012 rok

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:14)
  Zarząd Dent-a-Medical S.A w załączeniu przekazuje raport za I kwartał 2012 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
  INTERNITY
 • Raport kwartalny- skonsolidowany -za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:13)
  Zarząd WASPOL S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny- skonsolidowany za pierwszy kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  INTERNITY
 • Wygaśniecie umowy z autoryzowanym doradcą /// Termination of the Agreement with Nominated Advisor

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:13)
  Zarząd AerFinance PLC informuje, iż z dniem 8 maja 2012 roku wygasła umowa o pełnienie roli autoryzowanego doradcy na rynku New Connect z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski...
  INTERNITY, NEW
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:12)
  Zarząd Spółki LUXIMA S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  INTERNITY
 • Raport za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:12)
  Zarząd Langloo.com S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  INTERNITY
 • Raport kwartalny- jednostkowy -za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:12)
  Zarząd WASPOL S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny - jednostkowy za pierwszy kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  INTERNITY
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:11)
  Zarząd spółki Apache Quest S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I Q 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
 • RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2012

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:11)
  Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  INTERNITY, HYDRAPRES
 • Raport okresowy Positive Advisory S.A. za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:10)
  Zarząd Positive Advisory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...
  INTERNITY, HYDRAPRES
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:10)
  Zarząd Hydrapres SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
  INTERNITY, HYDRAPRES
 • RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

  • Wtorek, 15 maja 2012 (17:10)
  Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  INTERNITY
 • Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym

  • Czwartek, 26 kwietnia 2012 (13:40)
  Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII...
  INTERNITY, sąd rejonowy
 • Raport dotyczący ustalenia ceny emisyjnej i otwarcia subskrypcji emisji akcji serii T

  • Wtorek, 24 kwietnia 2012 (16:31)
  Spółka VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka) informuję, iż Uchwałą Zarządu z dnia 23.04.2012r. ustalono cenę emisyjną akcji serii T w wysokości 5 groszy za jedną akcję...
  INTERNITY
 • Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki po zarządzonej przerwie w obradach

  • Wtorek, 24 kwietnia 2012 (16:30)
  Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania)...
  INTERNITY
 • Istotna umowa (umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości)

  • Wtorek, 24 kwietnia 2012 (16:30)
  Zarząd Spółki Internity S.A. przekazuje informację o podpisaniu istotnej umowy, mogącej mieć znaczący wpływ na sytuację majątkową Emitenta. W dniu 24 kwietnia 2012 roku Spółka zawarła...
  INTERNITY
 • Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

  • Piątek, 9 marca 2012 (15:01)
  Zarząd AKCEPT Finance S.A. informuje, iż w dniu 09.03.2012 roku Spółka zawarła Umowę Ramową Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym - faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem...
  INTERNITY
 • Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

  • Piątek, 9 marca 2012 (15:01)
  Zarząd AKCEPT Finance S.A. informuje, iż w dniu 09.03.2012 roku Spółka zawarła Umowę Ramową Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym - faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem...
  INTERNITY
 • Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

  • Piątek, 9 marca 2012 (15:00)
  Zarząd ALDA S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr...
  INTERNITY
 • Złożenie prospektu emisyjnego do KNF

  • Piątek, 9 marca 2012 (15:00)
  Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII...
  INTERNITY, sąd rejonowy