Investcon Group SA

(Spółka GPW)

Artykuły (143)

 • Przekroczenie progu 20% w głosach

  • Czwartek, 28 lutego 2013 (15:31)
  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki...
  Investcon Group SA, głos, Emitent
 • Przekroczenie progu 5% w głosach

  • Piątek, 22 lutego 2013 (16:45)
  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od spółki INVESTcon GROUP S.A....
  Investcon Group SA, głos, Emitent
 • Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

  • Wtorek, 19 lutego 2013 (14:53)
  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A., przekazuje poniżej wykaz osób, które na...
  Investcon Group SA, Weź udział, Emitent
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku

  • Poniedziałek, 18 lutego 2013 (09:17)
  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej [...] Zarząd IPO...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy D&D S.A. z dnia 14 lutego 2013 roku.

  • Piątek, 15 lutego 2013 (16:31)
  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej (...) Zarząd D&D S.A....
  Emitent, Investcon Group SA
 • Nabycie akcji własnych

  • Piątek, 18 stycznia 2013 (16:00)
  Raport bieżący nr 16/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Nabycie akcji własnych

  • Czwartek, 17 stycznia 2013 (17:33)
  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Nabycie akcji własnych

  • Środa, 16 stycznia 2013 (16:40)
  Raport bieżący nr 14/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

  • Środa, 16 stycznia 2013 (11:27)
  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. informuje, iż w dniu 16...
  Investcon Group SA, strategiczne, Emitent
 • Nabycie akcji własnych

  • Wtorek, 15 stycznia 2013 (17:40)
  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Nabycie akcji własnych

  • Poniedziałek, 14 stycznia 2013 (17:21)
  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Nabycie akcji własnych

  • Piątek, 11 stycznia 2013 (15:47)
  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  • Piątek, 11 stycznia 2013 (15:45)
  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA...
  Investcon Group SA, Emitent, instrumenty finansowe
 • Nabycie akcji własnych

  • Czwartek, 10 stycznia 2013 (18:10)
  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Nabycie akcji własnych

  • Środa, 9 stycznia 2013 (17:28)
  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Nabycie akcji własnych

  • Wtorek, 8 stycznia 2013 (18:30)
  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Transakcje osób zobowiązanych

  • Wtorek, 8 stycznia 2013 (18:27)
  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o...
  Emitent, Investcon Group SA
 • Wybrane wyniki szacunkowe Spółki - korekta

  • Wtorek, 8 stycznia 2013 (18:27)
  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki wskazuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie nr 7/2013...
  Investcon Group SA, wybrany, Emitent
 • Wybrane wyniki szacunkowe Spółki

  • Poniedziałek, 7 stycznia 2013 (16:48)
  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INVESTcon GROUP S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości...
  Investcon Group SA, wybrany, Emitent
 • Nabycie akcji własnych

  • Poniedziałek, 7 stycznia 2013 (16:01)
  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012...
  Emitent, Investcon Group SA