;lk

Artykuły (28)

 • Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu

  • Środa, 23 grudnia 2015 (15:45)
  LK Designer Shops S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę umowy o zwolnienie z długu (dalej „Umowa”). Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem,...
 • Szacunkowe przychody Emitenta za rok 2015

  • Czwartek, 17 grudnia 2015 (16:35)
  LK Designer Shops S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości prognozowaną wysokość przychodów netto ze sprzedaży za rok 2015. Prognozowane...
 • Emisja obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

  • Czwartek, 17 grudnia 2015 (16:05)
  LK Designer Shops S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2015 roku, uchwały w przedmiocie dojścia do...
  ;lk, serie