MAXIPIZZA

(Spółka NewConnect)

Artykuły (84)

 • Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii I Emitenta

  • Wtorek, 15 maja 2012 (19:31)
  Zarząd Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii I ("obligacje serii I") i dokonaniu ich...
  MAXIPIZZA
 • Wykup obligacji serii B

  • Wtorek, 15 maja 2012 (19:30)
  Zarząd Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 maja 2012 roku Emitent dokonał zgodnie z warunkami określonymi w Propozycji Nabycia...
  MAXIPIZZA
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (19:30)
  Zarząd Maxipizza S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
  MAXIPIZZA
 • Rozpoczęcie działalności operacyjnej pizzerii w Warszawie

  • Poniedziałek, 7 maja 2012 (23:50)
  Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu działalności operacyjnej pizzerii w Warszawie. Nowa pizzeria zlokalizowana jest w CH Tesco w Warszawie przy ulicy Fieldorfa 41. Lokal w Warszawie...
  MAXIPIZZA, pizzeria
 • Rozpoczęcie działalności operacyjnej pizzerii w Poznaniu

  • Środa, 25 kwietnia 2012 (10:40)
  Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu działalności operacyjnej pizzerii w Poznaniu. Nowa pizzeria zlokalizowana jest w CH Tesco w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 7. Lokal w Poznaniu jest...
  pizzeria, MAXIPIZZA, Poznanie
 • Raport miesięczny - styczeń 2012 r.

  • Wtorek, 14 lutego 2012 (20:01)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd HMSG S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje...
  MAXIPIZZA, uchwały
 • Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

  • Wtorek, 14 lutego 2012 (20:01)
  Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe...
  MAXIPIZZA
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

  • Poniedziałek, 30 stycznia 2012 (23:20)
  Zarząd Maxipizza S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2012 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport kwartalny za IV kwartał 2011 - 14 lutego...
  MAXIPIZZA
 • Rejestracja zmian w statucie spółki

  • Czwartek, 13 października 2011 (12:00)
  Zarząd Maxipizza S.A informuje, iż w dniu 13.10.2011 r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.09.2011...
 • Uchwały podjęte przez ZWZA Maxipizza S.A.

  • Czwartek, 30 czerwca 2011 (15:40)
  Zarząd Maxipizza S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7...
  uchwały, ARTEFE, MAXIPIZZA
 • Publikacja raportu za I kw. 2011 r.

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:34)
  Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. Podstawa prawna § 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  MAXIPIZZA, NewConnect
 • Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ACARTUS S.A.

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:33)
  Zarząd Spółki ACARTUS SA informuje, iż pan Daniel Kordel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój z dniem 13.05.2011. Skład...
 • Zawarcie umowy pożyczki

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:32)
  Zarząd spółki informuje, iż w dniu 16 maja 2011 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia...
  pożyczka, MAXIPIZZA, NewConnect
 • Raport okresowy za I kwartał 2011 r.

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:31)
  Zarząd Sobet S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2011 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...
  MAXIPIZZA, NewConnect
 • Raport roczny Copernicus Securities SA za 2010 rok

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:31)
  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2010. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  MAXIPIZZA, NewConnect
 • Raport miesięczny - kwiecień 2011r.

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:31)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:...
 • Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2010 r.

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:30)
  Zarząd Sobet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż zmianie ulega data przekazania raportu rocznego Spółki za 2010 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia...
  MAXIPIZZA, NewConnect
 • Raport okresowy za I kwartał 2011 r.

  • Poniedziałek, 16 maja 2011 (21:30)
  Zarząd Maxipizza S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
  MAXIPIZZA, NewConnect
 • Raport okresowy za IV kwartał 2010 r.

  • Poniedziałek, 14 lutego 2011 (17:50)
  Zarząd Maxipizza S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2010 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
  MAXIPIZZA
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku

  • Niedziela, 30 stycznia 2011 (21:10)
  Zarząd Maxipizza S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2011 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport kwartalny za IV kwartał 2010 - 14 lutego...
  MAXIPIZZA