NEMEX

(Spółka NewConnect)
Synonimy: NMX

Artykuły (54)

 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (22:40)
  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 14 maja 2012 roku pan Tomasz Zawidowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 2...
 • Raport miesięczny za kwiecień 2012

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (22:40)
  Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2012. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za...
 • Odwołanie prognoz finansowych

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (22:40)
  Biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2012 roku, a także działania podjęte w tym okresie przez Zarząd, które mają na celu zwiększenie wysokości osiąganych...
  odwołany, NEMEX, tym