of poland

Artykuły (159)

 • ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA

  • Czwartek, 4 lipca 2019 (17:33)
  Raport bieżący nr 6/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd American Heart of Poland Spółka Akcyjna (dalej "Emitent", "Spółka”) niniejszym...
  of poland
 • ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA

  • Wtorek, 18 czerwca 2019 (18:21)
  Raport bieżący nr 5/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd American Heart of Poland Spółka Akcyjna (dalej "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu...
  of poland
 • JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK

  • Piątek, 31 maja 2019 (18:40)
  Zarząd spółki pod firmą American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („Emitent”) niniejszym przekazuje raport roczny Emitenta oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej...
  of poland