pro

Artykuły (375)

 • Raport miesięczny za miesiąc Grudzień 2014 r.

  • Piątek, 9 stycznia 2015 (11:30)
  Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...
  pro
 • Raport miesięczny za miesiąc Listopad 2014 r.

  • Środa, 10 grudnia 2014 (10:20)
  Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...
  pro
 • Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

  • Wtorek, 9 grudnia 2014 (15:12)
  Raport bieżący nr 6/2014Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako...
  pro
 • Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora rynku w obrocie NewConnect

  • Środa, 3 grudnia 2014 (15:20)
  Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w dniu 03.12.2014 otrzymał od NWAI Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie podpisaną umowę dotyczącą pełnienia funkcji...
  pro
 • Informacja o zmianie stanu posiadania

  • Piątek, 28 listopada 2014 (13:18)
  Raport bieżący nr 14/2014Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 27...
  pro
 • Informacja o zmianie stanu posiadania

  • Piątek, 28 listopada 2014 (13:15)
  Raport bieżący nr 13/2014Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 27...
  pro
 • Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

  • Czwartek, 27 listopada 2014 (16:09)
  Raport bieżący nr 5/2014Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako...
  pro
 • Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

  • Czwartek, 27 listopada 2014 (16:03)
  Raport bieżący nr 4/2014Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako...
  pro
 • Wypowiedzenie umowy z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect

  • Czwartek, 27 listopada 2014 (13:35)
  Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. powziął informację dotyczącą wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki...
 • Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014 r.

  • Środa, 12 listopada 2014 (14:10)
  Zarząd Spółki Medica Pro Familia S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do...
  pro
 • Raport miesięczny za miesiąc Październik 2014 r.

  • Piątek, 7 listopada 2014 (15:10)
  Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...
  pro
 • Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 roku.

  • Piątek, 31 października 2014 (11:06)
  Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 24 października 2014 r. informuje, że w treści raportu kwartalnego została błędnie wpisana...
  pro
 • Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

  • Piątek, 31 października 2014 (11:05)
  Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do...
  pro
 • Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 22 października 2014

  • Środa, 22 października 2014 (09:45)
  Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 22 października 2014 r. informuje, że w treści raportu pojawiła się oczywista omyłka...
  pro
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014

  • Środa, 22 października 2014 (09:10)
  Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie (zwana dalej: "Emitentem", "Spółką") przekazuje informację, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w...
  pro
 • Raport miesięczny za miesiąc Wrzesień 2014 r.

  • Wtorek, 7 października 2014 (12:35)
  Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...
  pro
 • Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2014 r.

  • Czwartek, 4 września 2014 (12:20)
  Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...
  pro
 • Raport okresowy za II kwartał 2014

  • Czwartek, 14 sierpnia 2014 (08:15)
  Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do...
  pro
 • Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014 r.

  • Poniedziałek, 11 sierpnia 2014 (14:20)
  Zarząd Spółki Medica Pro Familia S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do...
  pro
 • Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014 r.

  • Czwartek, 7 sierpnia 2014 (13:20)
  Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...
  pro