S12

Artykuły (1)

  • Emisja obligacji serii S1, S3, S6 i S12

    • Czwartek, 20 marca 2014 (17:50)
    Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 marca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii S1 w liczbie 7 obligacji, serii S3...
    S12