VISION

Artykuły (338)

 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 maja 2013 roku.

  • Wtorek, 23 kwietnia 2013 (18:40)
  Na wniosek akcjonariuszy spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st....
  VISION
 • Raport miesięczny za miesiąc marzec 2013r.

  • Niedziela, 14 kwietnia 2013 (14:30)
  Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2013r. zawierający: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w...
  marca, VISION
 • Monthly Report for March 2013

  • Czwartek, 11 kwietnia 2013 (16:25)
  The Management Board of iCom Vision Holding, a.s. publishes the Monthly Report for the month of March 2013. Legal basis: Par. 16 of Annex 1 to Resolution No 795/2008 Warsaw Stock...
  as`, VISION, forZe