zatory płatnicze

Wideo (2)

    • Piątek, 2 września 2022 (11:11)
    Sytuacja gospodarcza w Polsce nadal jest w znacznym stopniu kształtowana przez wysoką inflację. W lipcu inflacja sięgnęła 15,6% – co jest poziomem najwyższym od ćwierć wieku. Istotny...  
    zatory płatnicze, inflacja
    • Czwartek, 16 grudnia 2021 (14:48)
    W Polsce – wraz ze zmniejszającą się liczbą upadłości – poprawiła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw. Zatory płatnicze oraz opóźnienia w płatnościach w biznesie w sektorze...  
    zatory płatnicze