Najbliższe dwa lata czasem przyspieszenia dla polskiej gospodarki

Z danych GUS wynika, że PKB w ostatnim kwartale ub.r. wzrosło o 2,7 proc. W kolejnych kwartałach wynik ten powinien być coraz wyższy, a wraz z nim postępować będzie spadek bezrobocia. – Ożywienie będzie trwało w zasadzie do końca przyszłego roku. Potem pewnie trochę spowolni, biorąc pod uwagę tempo, w jakim przyspieszenie następuje teraz – prognozuje Piotr Popławski, analityk Banku Gospodarki Żywnościowej.
Newseria Biznes