HSBC Bank Polska prognozuje szybkie wyjście Polski ze spowolnienia. Szacunki banku są lepsze niż MFW i KE

Mówi: John Rendall, wiceprezes i dyrektor zarządzający HSBC Bank Polska SA
Najlepsze tematy