Aleksander Łaszek (Fundacja FOR): Polska gospodarka wkrótce spowolni

Wzrost polskiego długu publicznego maskowany jest w Polsce przez relatywnie wysoki wzrost gospodarczy. Jego tempo nie będzie się jednak utrzymywało w nieskończoność. Jak oceniają eksperci z FOR, kraj wkrótce czeka spowolnienie, a by zapobiec dalszemu nadmiernemu zadłużaniu się państwa, trzeba wprowadzić reformy fiskalne. Tymczasem obie główne partie startujące w wyborach deklarują większe wydatki.
– W świetle naszych badań oraz prognoz Komisji Europejskiej czy OECD Polsce w najbliższej przyszłości grozi silne spowolnienie gospodarcze. Społeczeństwo się starzeje, mało inwestujemy, a jednocześnie tempo wzrostu produktywności, która jest głównym silnikiem ekonomii, spowalnia – tłumaczy Aleksander Łaszek, członek zarządu Fundacji FOR. – Gdy mamy chroniczne problemy w finansach publicznych, które dotąd były maskowane przez relatywnie szybki wzrost, to gdy on spowolni, wtedy bardzo wzrasta zagrożenie kryzysem – dodaje.
Najlepsze tematy