W 2016 roku polskie firmy wyemitują obligacje na ok. 20 mld zł

Rynek obligacji korporacyjnych powinien utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu na poziomie 20–30 proc. Oznacza to kolejne 20 mld zł w nowych emisjach. Widoczne trendy to coraz większy udział obligacji emitowanych na okres dłuższy niż zwyczajowe trzy lata oraz zahamowanie tendencji spadku marż emitentów. To ostatnie będzie m.in. skutkiem wprowadzenia podatku od aktywów bankowych.
– Uważamy, że w 2016 roku tendencje się utrzymają. To oznacza, że wartość nowych emisji obligacji przedsiębiorstw w dalszym ciągu będzie powyżej 20 mld zł. Ponadto również dynamika rynku powinna się utrzymać między 20–30 proc. – mówi Michał Ząbczyński, prezes Domu Maklerskiego Michael/ Ström.
Najlepsze tematy