Biuro podróży ma prawo przed wyjazdem podwyższyć koszty wycieczki, ale tylko w trzech sytuacjach

Operator podróży może podnieść cenę już opłaconej imprezy turystycznej, najpóźniej 20 dni przed jej rozpoczęciem, i zażądać od klienta dopłaty. Ma on prawo odmówić i zrezygnować z wyjazdu. Wówczas odzyska w całości wniesione środki i będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.
Najlepsze tematy