Pomysł ministra sprawiedliwości: Uczciwość trzeba będzie udowodnić

Projekt ustawy o konfiskacie rozszerzonej, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, spotkał się z krytycznymi uwagami ze strony innych ministerstw. W projekcie ustawy zaproponowano zmiany sprzeczne z zasadą domniemanej niewinności. Ktoś, kto zostałby oskarżony, nawet niesłusznie, musiałby udowodnić, że wszystko co jest jego majątkiem kupionym w ciągu pięciu lat, nabył legalnie.


-To jest niezgodne z Konstytucją i fundamentami współczesnego postępowania karnego przyjętymi przez państwa demokratyczne - mówi Michał Magdziak.
Najlepsze tematy