Włoskie banki na granicy bankructwa. Skutek Brexitu?

Z dnia na dzień pogarsza się kondycja włoskich banków. Wskaźnik "złych" czyli niespłacalnych kredytów sięga w tym kraju aż 17%, co odpowiada 360 miliardom euro.
Najlepsze tematy