Kto dostaje rentę może stracić na zmianie kwoty wolnej od podatku

Polityka gospodarcza w Polsce jest słabo skoordynowana z polityką społeczną. Podwyższenie kwoty wolnej przyniesie rozczarowanie rencistce, która podejmie pracę na pół etatu.
Najlepsze tematy