Zagraniczne firmy uciekają z Polski

Na przestrzeni 2016 i 2015 roku o ponad 60 proc. spadła liczba zakładanych zagranicznych firm w naszym kraju. Z Polski uciekają przede wszystkim spółki handlowe.
Spada zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polską. Pokazują to twarde dane liczbowe. Zagraniczne podmioty nie inwestują w Polsce, nie zakładają nowych spółek, oddziałów, fabryk. Trend taki utrzymuje się od trzech lat. Przy czym jeśli w latach 2014 / 2015 tylko o blisko 4 proc. spadła liczba w Polsce zagranicznych oddziałów to już na przestrzeni lat 2015 / 2016 liczba ta spadła o 60 proc. W 2016 roku (do końca listopada) firmy z zagranicy zdecydowały się na otworzenie 243 oddziałów w naszym kraju. W 2015 - 609, a w 2014 roku - 634. W sumie w ostatnich trzech latach w Polsce zarejestrowano blisko 1,5 tys. oddziałów firm zagranicznych.
Wydaje się, że wielu rezygnuje z bieżącej działalności w naszym kraju w obawie przed zapowiadanymi i wprowadzanymi ustawami, m.in. ustawie podatkowej, bankowej czy zapowiedź zakazu handlu w niedzielę. - Sytuacji nie poprawia niestabilność prawa - dodaje Kremser.
W ostatnich trzech latach wykreślonych ze wszystkich rejestrów zostało 365 firm będących oddziałami i filiami spółek zagranicznych. W 2016 roku wykreślono zagranicznych oddziałów 93, w 2015 roku - 180.

Z Polski uciekają spółki handlowe. W równym stopniu handlu detalicznego i hurtowego. Te stanowią 32,9 proc. ogółu wykreślonych spółek. Blisko 16 proc. to oddział zagranicznych firm z sektora produkcji przemysłowej. 12,6 proc. działalności naukowo-technicznej, 7,4 proc. to przedsiębiorstwa budowlane i blisko 7 proc. to odziały firm finansowych i ubezpieczeniowych.
Najlepsze tematy